Egy adott állat sorsa mindannyiunk felelőssége, elsősorban az állattartóé, aztán a környezeté, amely nem lehet közömbös, ha az állattartó az állattal rosszul bánik, s a bejelentés beérkeztétől a hatóságé is, hogy az állat számára legmegfelelőbb döntést hozza meg.

Jelen cikk tárgya az állat ideiglenes majd végleges elhelyezésének jogszabályi alapja és joggyakorlata a jegyző előtti állatvédelmi eljárásban.  Az intézkedés alapja az Ávtv. 45/B. §. A hatáskört az FVMR. 6. § (1) bek. biztosítja.

A Szerző a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal jogásza, Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkára, állatvédelmi szakjogász, 2023-ban az Év Állatvédő Jogásza.