A gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti új bírósági eljárás - Az első gyakorlati tapasztalatok

2020. augusztus 28. dr. Márton Andrea

2020. március 1-jétől a gyermekkel való kapcsolattartás végrehajtásának elrendelésére vonatkozó eljárás a gyámhatóságtól átkerült a bíróság hatáskörébe. Ezen hatásköri átsorolással a jogalkotó azt várja el, hogy a gyámhatósági eljárásnál hatékonyabban legyen előmozdítva a gyermeknek a szülőjével (vagy más feljogosított hozzátartozójával) való kapcsolattartása. Az elvárás nemcsak a jogalkotó részéről nagy, számos cikk foglalkozik a kérdéssel az online sajtóban mely mutatja, hogy sajnos rendkívül sok család érintett a gyermekkel való kapcsolattartás akadályoztatásban.

Az eljárással kapcsolatban rengeteg kérdés merült fel az elmúlt öt és fél hónap alatt a gyakorlati jogalkalmazás során, nem véletlen, hogy a bíróságoktól érkezett észrevételek alapján, az OBH Elnökének javaslatára 2020. július 16. napjától már módosították is a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló a 2017. évi CXVIII. törvény 7/A fejezetét.

Jelen tanulmány úgy mutatja be az új nemperes eljárás főbb szabályait és a bíróság eljárását, hogy kitér a jogalkalmazásban felmerült kérdésekre is, és – a gyakorlatiasság mottóját tűzve szem elé – a kérelmekkel kapcsolatos leggyakoribb hiányosságokra és a leggyakoribb visszautasítást eredményező okokra is fókuszál, hozzájárulva ezzel a megfelelőbb tartalmú kérelmek benyújtásához a szülők részéről. A mű a szakma részére hasznos gyakorlati összefoglaló és gondolatébresztő.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
CSALÁDJOG
VÉGREHAJTÁSI JOG