A szolgalmi jog szabályozása

2016. július 26. Dr. Rózsavölgyi Bence

A tanulmányban a szolgalmi jog mint idegen dologbeli, korlátolt dologi jog hazai szabályozása kerül bemutatásra. A szolgalmi jog eredetén túl részletesen ismertetésre kerül annak fogalma és tartalma (a létesítéstől a megszűnéséig). Ennek során külön említek néhány olyan jogszabályi szabályozást, mely szolgalmi jog alapítását írja elő, valamint kitérek annak gyakorlására is.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
PTK