A szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlatban

2016. augusztus 12. Gájerné dr. Szabó Andrea

A szóbeli végrendelet jogintézményét a hatályos szabályozás alapján mutatom be, létrejöttének feltételeit, az érvényességéhez szükséges alaki kellékeket elemezve. A bírói gyakorlatban leginkább problémát jelentő és elemzésre szoruló tényállási elemeket fejtem ki bővebben. Kitérek a régi Ptk szabályozásához képest bekövetkezett módosításokra. A gyakorlatban és a bizonyítási eljárás során felmerülő nehézségeket jogeseteken keresztül kívánom bemutatni. A jogintézmény kivételes jellege és nem túl gyakori előfordulása miatt mélyültem el jobban a témában.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
PTK