Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

A végrehajtás szabályainak összehasonlítása az elzárás és a szabálysértési elzárás büntetések kiszabása esetén

2017. február 7. dr. Nagy Ildikó

A tanulmány a hatályos szabályozás mentén ismerteti az elzárás és a szabálysértési elzárás büntetések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy a büntetőjog és a szabálysértési jog előbbi két szankciója a végrehajtás során milyen hasonlóságot és különbséget mutat, továbbá, hogy a szabálysértési jog és a büntetőjog egyre szorosabb kapcsolatára utaló jogirodalmi állásfoglalások a végrehajtás szabályaiban is tetten érhetőek-e.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
VÉGREHAJTÁSI JOG