Az apaság vélelmének megdöntése, különös figyelemmel a polgári nemperes eljárásra

2017. július 17. dr. Borbély Nóra Mária

A tanulmányban az apaság vélelmének megdöntésére vonatkozó új Ptk-beli szabályokra figyelemmel vizsgáltam meg ezen új nemperes eljárás szabályait, hasonlítottam össze a korábbi szabályozással, továbbá elemeztem a kapcsolódó, azóta kialakult bírósági gyakorlatot, beleértve az eljárási illetékre vonatkozó törvényi rendelkezéseket is.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
PTK