Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


GYED,GYES, táppénz

cincinnatus # e-mail 2015.07.02. 17:36

Minden fórumozó figyelmébe ajánlom az alábbiakat:

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

1997. évi LXXXIII. törvény 5. § Az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti megyei kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának (leánykori nevén Megyei Egészségbiztosítási Pénztár) – vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi TB kifizetőhelynek - a segítségét, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg. (Előbbi elérhetőségét a kormányhivatal, utóbbi elérhetőségét a Magyar Államkincstár weblapján találja meg.)

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu, vagy az oep@oep.hu, e-mail címen, akik - az OEP főigazgatójának tájékoztatása szerint - készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának, akár a munkahelye TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával (előírt tájékoztatás elmaradása, szükséges segítség meg nem adása, ügyintézési határidő be nem tartása, kamatfizetési kötelezettség nem teljesítése, jogorvoslati jog nem biztosítása stb.) nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, vagy a penzbeli@oep.hu, ajánlott, tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.

Jó ha tudja, hogy:

• Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. ( Ket. 4. § )

• A táppénz, csed, gyed, baleseti és gyermekápolási táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, azaz az orvosi igazolásokat a munkáltatójának kell leadni. (Ebtv. 62. §)
• Az ellátások igénylése –beleértve az esetleges jogorvoslati eljárást is- az ügyfél számára ingyenes azaz illeték- és költségmentes. (Vhr. 75/A §)
• A foglalkoztató a kérelem, illetve a leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. § )

• Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, az OEP honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának továbbítani. (Vhr. 38. § )

A kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya köteles 21 napon belül az igényt elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni. (Vhr. 39. § )

Ha ezen kötelezettségének az egészségbiztosító nem tesz eleget köteles az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetnie a jogosult részére. (Mentesül az egészségbiztosító a kamatfizetési kötelezettség alól, ha annak összege az 1.000.- Ft-ot nem haladja meg.) (Ebtv. 69. § )

• Tekintettel arra, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások célja a betegség, terhesség, szülés stb. miatt elmaradt kereset pótlása, amennyiben az igényről a fenti határidőn belül az egészségbiztosító/kifizetőhely nem dönt, és/vagy a kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget –figyelemmel arra is, hogy azzal a biztosítottnak és/vagy a családjának a létfenntartását veszélyezteti- az igénylő panasszal fordulhat az Alapvető Jogok Biztosához (ombudsman).

• Ezen túlmenően a Ket. azt is előírja, hogy ha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be -saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni. (Ket. 33/A § )

A közszféra (önkormányzatok, iskolák, óvodák, kórházak, egyetemek, közfoglalkoztatottak, kormányhivatalok stb.) dolgozói részére az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait (táppénz, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, (MÁK ISZI) mint központi kifizetőhelynek a kötelessége elbírálni és folyósítani. A legfeljebb 21 napos ügyintézési idő betartása, illetve az Ebtv. 69. § szerinti kamatfizetési, valamint a Ket. 33/A § szerinti befizetési kötelezettség a MÁK ISZI-re is vonatkozik.

• A Tbj. 5. § szerinti biztosított -az Ebtv. 50. § és Vhr. 31/A -31/F szakaszokban szabályozott módon- kérheti a pénzbeli ellátás, vagy gyógyszersegély méltányosságból történő megállapítását. (Pl. a csed, gyed igénybevételéhez szükséges 365 nap biztosítási idővel nem rendelkezik, de a szüléskor biztosított…)

Ebtv: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Ket: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Vhr: 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet az Ebtv. Végrehajtásáról

cincinnatus # e-mail 2015.07.02. 17:32

AntalEdua

Tisztelt Szakerto!
Jelenleg GYEDen vagyok itthon 1 eves gyermekemmel es 15 hetes terhes vagyok. Ismeros javasolta, h a munkahelyemen (ahol jelenleg fizetesnelkuli szabadsagon vagyok) vegyem ki az osszes eddig felgyult szabadsagomat, utana pedig a szulesig menjek tappenzre a GYED mellett.
Kerdesem az, hogy ebbe nem kothet e bele a munkaltato vagy az OEP, hogy 0 napot dolgozok, utana meg tappenzre megyek a GYED mellett?
Koszonom valaszat, Edua

A GYED extra egyik eleme, hogy a gyermek egyéves kora után a GYED mellett korlátlanul lehet dolgozni.

Mielőtt visszaállna dolgozni ezen szándékát 30 nappal korábban be kell jelentenie.

Ha "visszaállt" valóban kezdheti azzal, hogy kiveszi az eddig felhalmozott szabadságait.

Amennyiben ez idő alatt, vagy ezt követően pl. terhesség miatt keresőképtelen állományba kerül jogosult táppénzre.

Tekintettel arra, hogy a jogalkotó szándéka a gyed extra megalkotásánál ez volt (egyszerre több ellátást is igénybe lehessen venni) "nem köthet bele".

cincinnatus # e-mail 2015.07.02. 17:22

L.Berni
Tisztelt Szakértő/ Jogi Fórum!
Egy hónapja járt le a GYED jogosultságom, jelenleg GYES-en vagyok a gyermekemmel, és augusztus közepére várom a következő babát.
A foglalkoztatómnál határozatlan idejű szerződésem volt, vagyis még mindig fennáll a biztosítási jogviszonyom. Ám a teherbeesésem után véletlenül derült ki, hogy a foglalkoztatóm ténylegesen nem működik már, és székhelye ismeretlen. A nyilvános cég információkat figyelve kiderült, már elindították a cég felszámolását.

Az első kérdésem az lenne, ha a felszámolás során megszüntetnék a jogviszonyomat, kaphatnék-e GYED-et?

Természetesen nem tudom, mikor fejeződik be a felszámolás, de legrosszabb esetben kb. 15-20 nap hiányozna a szülésig.

A második kérdés: Amennyiben a szülés napjáig megmaradna a biztosítási jogviszony, hogyan tudnám igényelni a GYED-et, annak fényében, hogy a foglalkoztató székhelye ismeretlen, és elvileg csak a foglalkoztatón keresztül, vagy annak az igazolásával lehet kérni az ellátást?
Nagyon szépen köszönöm!

A felszámolás alatt álló cég esetében a munkáltatói jogokat a felszámoló gyakorolja, azaz Ő köteles kiállítani a csed/gyed igényléséhez szükséges Foglalkoztatói igazolást.

Csed-re az jogosult aki biztosított, de jogosult az is, akinek a jogviszonya megszűnését követő 42 napon belül megszül.

GYED-re az jogosult aki biztosított, de az is jogosult akinek a jogviszonya megszűnt, feltéve, hogy a megszűnés a csed folyósításának az idejére esik.

(Természetesen mindkettőhöz szükséges még a 365 nap biztosításban töltött idő a szülést közvetlenül megelőző 2 éven belül.)

cincinnatus # e-mail 2015.07.02. 17:16

Zsuzsi1978

A gyermek egyéves kora után korlátlanul és bármilyen jogviszonyban (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, vállalkozói, megbízási, bedolgozói jogviszony stb.).

vakondka # e-mail 2015.07.02. 16:49

Tisztelt Szakértő!
Gyeden vagyok második fiammal, aki egy éves múlt 2 hónappal. Szeretnék visszamenni dolgozni.Eddig kórházban dolgoztam kb összesen 6-7 évet, de most óvodapedagógusként szeretnék elhelyezkedni a főiskolai diplomámmal. Most lenne rá lehetőségem, de nem tudom hogyan veszik majd figyelembe a bedolgozott éveimet pénz és szabadság szempontjából. Azt szeretném megtudni, hogy mennyi lenne a bérem, pluszba még tisztán a gyedet is megkaphatnám -e és hogy mennyi szabadság járna nekem. Azt sem tudom, hogy nekem lenne e érdemes az adókedvezményt igénybe venni. Néztem pedagógus bértáblázatot, de ott nincs a gyakornokinál lehetőség más bedolgozott év hozzáadásához. Tanácstalan vagyok, mert nem tudom mennyit érne meg nekem a gyermekem bölcsődébe adása. Várom válaszát! Köszönettel!:M

Zsuzsi1978 # e-mail 2015.07.02. 15:33

Üdvözlöm!
Olyan kérdéssel fordulnék Önhöz, ha én GYES-en vagyok otthon hivatalosan, hogy tudok dolgozni? Milyen feltételek mellett és milyen költséggel járna? Előre is köszönöm válaszát.
Tisztelettel Baloghné

L.Berni #   2015.07.02. 08:06

Tisztelt Szakértő/ Jogi Fórum!
Egy hónapja járt le a GYED jogosultságom, jelenleg GYES-en vagyok a gyermekemmel, és augusztus közepére várom a következő babát.
A foglalkoztatómnál határozatlan idejű szerződésem volt, vagyis még mindig fennáll a biztosítási jogviszonyom. Ám a teherbeesésem után véletlenül derült ki, hogy a foglalkoztatóm ténylegesen nem működik már, és székhelye ismeretlen. A nyilvános cég információkat figyelve kiderült, már elindították a cég felszámolását.
Az első kérdésem az lenne, ha a felszámolás során megszüntetnék a jogviszonyomat, kaphatnék-e GYED-et? Természetesen nem tudom, mikor fejeződik be a felszámolás, de legrosszabb esetben kb. 15-20 nap hiányozna a szülésig.
A második kérdés: Amennyiben a szülés napjáig megmaradna a biztosítási jogviszony, hogyan tudnám igényelni a GYED-et, annak fényében, hogy a foglalkoztató székhelye ismeretlen, és elvileg csak a foglalkoztatón keresztül, vagy annak az igazolásával lehet kérni az ellátást?
Nagyon szépen köszönöm!

Lilla91 # e-mail 2015.06.25. 15:51

Tisztelt Szakértő!

24 éves, fiatal nő vagyok, párommal babát tervezünk a közeljövőben. Ő vállalkozó, nem vagyunk házasok, sem bejegyzett élettársak...még.

2013. júliusa óta közalkalmazottként dolgozom határozatlan munkaszerződéssel, másodállásban 2015. márciusa óta vállalkozó vagyok.

Annyi kérdésem lenne csak, hogy milyen lehetőségeim vannak, hogyan tudom a legtöbbet kihozni anyagilag a babavásár előtt, közben, után...

Mivel manapság alig adnak ilyenekről felvilágosítást, tanácsot, így kérem Önöket szíves válaszadásra.

Köszönettel!

vari80 # e-mail 2015.06.24. 06:13

Tisztelt Szakértő!

Jelenleg Gyed-en vagyok kislányommal aki már elmúlt 1 éves. Augusztustól decemberig munkalehetőséget kaptam közfoglalkoztatásban (számomra fontos lenne egy jövőbeli új munkahely kapcsán). De közfoglalkoztatott csak akkor lehetek ha gyed-et nem folyósítanak nekem. A kérdésem az lenne hogy felmondjam vagy szüneteltessem a gyedet vagy adjam át az apának a gyed-et?

Köszönöm

Zsincike # e-mail 2015.06.23. 13:53

Tisztelt szakértő!

Köszönöm előbbi válaszát. A következő kérdések merültek fel bennem.

Ha határozott idejű szerződéssel rendelkezem, de a határozott idő letelte előtt igénylem a CSED-et, akkor az arra való jogosultságom biztosítási idő alatt keletkezett, tehát elvileg jár a GYED-is. Vagy ehhez mindenképpen határozatlan idejű szerződés, vagy a szülés után lejáró határozott idejű szerződés szükséges?

Illetve másik nagyon fontos kérdésem a GYED-számításának módjaival kapcsolatos. Mivel sem 180 nap folyamatos jövedelmem, sem 120 napos jövedelmem nincs, a számítás 4. pontját kéne rám alkalmazni (emlékeztetőül: bőven van 365 nap nem folyamatos biztosítási időm, júli 25-től lennék határozott szerződéssel szeptember 5ig állományban, szeptember 22-ére vagyok kiírva, de a CSED-et már szeptember 1-el igényelném.)

"Ha az igénylőnek a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában azért nincs legalább 180 naptári napi tényleges jövedelme, mert legkevesebb 180 napig táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban/terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült a gyermekgondozási díj naptári napi alapját az utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani. Ezt az összeget össze kell hasonlítani a szerződés szerinti jövedelemmel, és amelyik a kedvezőbb azt kell folyósítani."

Egyrészt: a jogosultság kezdőnapja ugye az a nap, amikor a CSED folyósítás lejár? Illetve hogy tudnék legkevesebb 180 nap CSED-el rendelkezni, ha az összesen 168 napig jár? Köteles lennék elmenni táppénzre? Ezt nagyon nem értem.

A CSED-et elvileg a júli25-től fenálló fizetésem alapján fogják számolni, ami br. 210 ezer. Akkor a GYEd-et mi alapján fogják számolni?

Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel,

Márton Fruzsina

Vivi87 # e-mail 2015.06.23. 11:24

Tisztelt Szakértő!

A kisfiam 13 hónapos, szeptembertől szeretnék visszamenni 4 órában dolgozni, de tervezünk 2. babát.Mit várhatok ebben az esetben GYES-t, GYED-et ha megszületik a 2. gyermek?
Előre is köszönettel!

bence2013 # e-mail 2015.06.22. 17:41

Tisztelt Szakértő!
Gyesről el lehet e menni táppénzre?
Köszönöm!

Tkati # e-mail 2015.06.22. 13:49

Kedves Fórumozók!

Tud valaki segíteni abban, hogy ha jelenleg KATa-s vállalkozó vagyok, 5 hónapos terhes és átjelentkeznék egyéni vállalkozóvá min. 220.000 Ft bruttóval, akkor magasabb CSED ill. GYed-et kaphatnék?
2015. nov. 14-re vagyok kiírva.

Nagyon köszönöm előre is.

Kata

Gizzus # e-mail 2015.06.22. 13:27

Tisztelt Szakértő!
Előző kérdésemet rövidítettem, így remélve a választ:
2015 októberében várom ikergyermekeink születését. Jelenleg táppénzen (veszélyeztetett terhes) vagyok márciustól. Munkáltatóm egyéni vállalkozó, akinek adószám törlése miatt várhatóan szeptemberben megszűnik. Amennyiben a megszűnést követő 30 napon belül szülök és nem jelentkezek még be álláskeresési járadékra, akkor a fizetésem után jár majd a CSED és GYED? (Ha bejelentkezek, akkor a minimálbér után.) Ha egy előzőtől független új céget alapít munkáltatóm, hogyan tud engem alkalmazni, ha táppénzen vagyok? És ilyenkor miből számítják majd a CSED-et, GYED-et? Hiszen csak valószínű 1-2 hónapig leszek ott munkavállalóként (de nem szakad meg a biztosítás). Válaszukkal sokat segítenek, amit előre is nagyon köszönök! Üdv, Gizzus

AntalEdua # e-mail 2015.06.20. 21:09

Tisztelt Szakerto!

Jelenleg GYEDen vagyok itthon 1 eves gyermekemmel es 15 hetes terhes vagyok. Ismeros javasolta, h a munkahelyemen (ahol jelenleg fizetesnelkuli szabadsagon vagyok) vegyem ki az osszes eddig felgyult szabadsagomat, utana pedig a szulesig menjek tappenzre a GYED mellett.
Kerdesem az, hogy ebbe nem kothet e bele a munkaltato vagy az OEP, hogy 0 napot dolgozok, utana meg tappenzre megyek a GYED mellett?
Koszonom valaszat, Edua

Wannamari # e-mail 2015.06.19. 12:52

Tisztelt Szakértő!

Jelen állapotomban DYED-es kismama vagyok.
2012.10.08.-tól állok munkaviszonyban. 2014.02.11.-én veszélyeztetett kismama lettem és attól a naptól táppénzen voltam 2014.10.01.-ig, azon a napon született meg a kisfiam. Kistestvér tervezünk és az lenne a kérdésem, hogy hogyan járok kedvezőbben. Előző válaszaiból megértettem, hogy az 1 évet betöltött kisfiam után kapom a Gyedet, majd a Gyest és a 2. Gyermek után pedig mindenre jogosult vagyok. Tehát megkérem a munkáltatót vegyen szabadságra, majd bejelentem, hogy táppénzre megyek.
A kérdésem csak az, hogy a jelenleg megállapított Tgyásom a 2013-as jövedelmem (éves) után nettó 175.000 Ft volt és a max. Gyedet kapom most, de a besorolási havi bruttó bérem 230.000 Ft.
Jól gondolom, hogy a Gyed extrával "dupla" juttatást kapok, de nem ezeket az összegeket a 2. gyermek után?
(2013-as éves bruttó bérem 3.392.021 Ft volt. Ebben a 230.000 bruttó béremen felül ösztönzö jutalék volt még elszámolva.)

Segítségét előre is köszönöm!

Annamari

cincinnatus # e-mail 2015.06.19. 10:15

Igen, a TBJ. értelmében (1997. évi LXXX. törvény) társas vállalkozás mint foglalkoztató köteles a KFT. biztosítottjainak keresőképtelensége után kapott bruttó táppénz 1/3-át táppénz hozzájárulás címén a NAV részére befizetni.

Ha nincs bevétele, (de a cégjegyzékben szerepel) akkor is!

Erről az egészségbiztosító határozatban/fizetési meghagyásban értesíti a pontos jogszabályi hely feltüntetésével együtt.

Marcsi79nyar # e-mail 2015.06.18. 22:54

Tisztelt Jogi Fórum!

4,5 évig volt egy kisvàllalkozásom, míg kismama nem lettem. Egyszemélyes vállalkozás volt( kft) saját magam alkalmazottja voltam szakmai minimálbérért ( egy kis kávézó) )mikor 6 hónapos lettem a kávézot "leadtam", a kft.megvan, de jövedelme nincs. Mikor a 6- ik hónapot betöltöttem és átadtam az üzletet, táppénzre mentem 2 hónapra, illetve az utolsó hónapban szülési szabadságra mentem ( ez most aktuális). A kérdésem az lenne, hogy a táppénz harmadát vissza kell fizetnem, mint a kft. tulajdonosa? Ha nincs bevétele akkor is? Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel: B. Mária

Krisztianya # e-mail 2015.06.18. 13:11

Tisztelt Szakértő!

Közalkalmazottként dolgozom, és szeretnék visszamenni dolgozni.
Munkáltatóm nem akarja közölni velem a gyermekvállalás kapcsán (táppénz, Tgyás, Gyed 6 hónapja) felgyűlt szabadságnapjaim számát, csak akkor, ha előtte írásban nyilatkozom munkába visszatérésem pontos idejéről.
Joga van ehhez?

Megtisztelő válaszát köszönöm:
Krisztina

79csillag # e-mail 2015.06.18. 11:32

"Marianna86
#
e-mail
2015.06.17. 17:04

Tisztelt Szakértő.
Jelenleg gyes-en vagyok és mellette 8 órában dolgozom.Érdeklődnék hogy túlórázhatom e gyes mellett és vállalhatok e több műszakot?válaszát előre is köszönöm!"

Nincs még 3 éves a gyermek és így kapja a gyest vagy elmúlt 3 éves és tartós betegség miatt?
amennyiben az előbbi, a munka törvénykönyve szerint a gyesre jogosult személy ( tehát hiába iratja át apára) éjszakai műszakra nem kötelezhető. a munkavállaló saját kérése az más, de a munkaügyi ellenőrzésnél nem vet jó fényt.

79csillag # e-mail 2015.06.18. 11:28

bence2013
Tisztelt szakértő!
Jelenleg gyeden vagyok. Kisfiam augusztus 5.-én lesz két éves. Most ismét terhes vagyok. A gyed megszűnése után eljöhetek e újra táppénzre? Munkaviszonyom a gyed alatt nem szűnt meg. Kell e újabb munkaviszony, vagy elég a szabadság kivétele?
Köszönöm válaszát!

Amennyiben a mv még fennáll, jelezze munkáltatója felé, hogy kéri a fiz. nélküli szabadság megszüntetését. Erre a munkáltatónak legkésőbb 30 nap múlva eleget kell tennie. Lejárat előtt írjon egy újabb levelet, melyben tájékoztatja a terhesség tényéről és kérjen szabadságot ( szabadsága 1/3-val a munkavállaló rendelkezik, kérésének megfelelően kell kiadni). Szabadság alatt már -akár gyed mellett is- elmehet táppénzre, ugyanez a gyesre is igaz.
Ekkor a második/többedik baba tgyás( új nevén CSED) és gyed alapja a szerződés szerinti bér, de max a minimálbér 2x.

Marianna86 # e-mail 2015.06.17. 17:04

Tisztelt Szakértő.
Jelenleg gyes-en vagyok és mellette 8 órában dolgozom.Érdeklődnék hogy túlórázhatom e gyes mellett és vállalhatok e több műszakot?válaszát előre is köszönöm!

cincinnatus # e-mail 2015.06.17. 15:18

Kjozsef99
#
e-mail
2015.06.16. 19:52

Jo napot nekem egy olyan kérdésem lenne a menyasszonyom 2014 novemberétöl 2015 február közepéig dolgozott február közepén kiirta a doki táppénzre mert veszélyeztetett terhes 2014 november elött csak 2010 és 2012 nyara között dolgozott neki most meddig jár a táppénz? Meddig irhatja ki az orvos?

Az orvos dolga a keresőképtelenség tényét megállapítani és azt igazolni. Addig köteles a fenti tényt igazolni, amíg az fennáll. Az orvosi igazolással igazolja a dolgozó, hogy igazoltan van távol a munkahelyéről.

Egy másik kérdés, hogy meddig jogosult táppénzre.
Főszabály szerint mindenki addig jogosult táppénzre ahány folyamatos biztosításban töltött naptári nappal rendelkezik a keresőképtelenség első napját megelőzően.

Jelen esetben tehát a munkaviszony kezdetétől (2014. nov.) a keresőképtelenséget megelőző napig (2015.febr közepe) eltelt naptári napokat számolják -adják- össze (kb. 90 nap) és annyi napra jogosult táppénzre.

Ha ez lejár és rászorult az egészségbiztosítótól kérhet méltányossági táppénzt legfeljebb a szülésig!

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

1997. évi LXXXIII. törvény 5. § Az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét –vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját, mint központi TB kifizetőhelyet-, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek pénzbeli ellátási és ellenőrzési osztályának, akár a TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, vagy a penzbeli@oep.hu , ajánlott tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.

cincinnatus # e-mail 2015.06.17. 15:11

vv„irág
2015.06.15. 20:20

Tisztelt Szakértő!

5 éve dolgozom közalkalmazottként. Jelenlegi határozott idejű szerződésemet vélhetően annak lejárta (augusztus) után újra meghosszabbítják.
Párommal a közeljövőben gyermeket szeretnénk vállalni.

Ennek kapcsán -határozott idejű szerződésem tudtában- azt tanácsolta egy ismerősöm, hogy teherbe esésem esetén a munkaviszonyom megszűnése után úgy vegyem igénybe az álláskeresési járadékot, hogy a szülés ideje alatt mindenképpen folyósítsák azt számomra, hogy biztosított legyek, és jogosult legyek a CSED-re.

Ismerőse jó tanácsot adott.

Kérdésem, hogy mennyi az az idő a munkaviszony megszűnése után, valamint az álláskeresési járadék folyósításának kezdete között, ami eltelhet ahhoz, hogy a biztosított viszonyom folyamatosnak számítson, és jogosult lehessek a CSED-re?

A CSED és GYED ellátásokhoz nem kell folyamatos biztosítás. (Különben a biztosítás akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.)

CSED-re akkor jogosult, ha a szüléskor biztosított ÉS az azt megelőző 2 éven belül rendelkezik 365 biztosításban töltött nappal.

Aki álláskeresési járadékban részesül az a Tbj. 5. § értelmében biztosított.

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

1997. évi LXXXIII. törvény 5. § Az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét –vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját, mint központi TB kifizetőhelyet-, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek pénzbeli ellátási és ellenőrzési osztályának, akár a TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, vagy a penzbeli@oep.hu , ajánlott tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.

cincinnatus # e-mail 2015.06.17. 15:06

vvirág
#
e-mail
2015.06.15. 19:59

Tisztelt Szakértő!

Közalkalmazotti jogviszonyban dolgozom 5 éve, melyből az első két évben határozott idejű szerződésem volt, majd két és fél évig határozatlan idejű, végül most február óta ismét határozott idejű szerződésem van augusztus 31-ig.
Párommal a közeljövőben gyermeket szeretnénk vállalni.
Kérdésem, hogy ha jogviszonyom szeptembertől is megmarad, ám a mostanihoz hasonlóan határozott idejű marad, s a jogviszony nem marad fenn a szülés idejéig, ám álláskeresői járadékot igénybe tudok venni a szülés idejére, akkor a CSED lejárta után jogosult lennék-e a GYED-re is?

IGEN.

Aki a CSED-et megkapja, az megkapja-e a GYED-et is, vagy a GYED-re való jogosultsághoz is szükséges az igénylés idején biztosítottnak lenni?

Ha a szülés napjától kéri a CSED-et, és ekkor álláskeresési járadékban részesül, melyet a szülés és a CSED/GYED miatt kér szüneteltetni úgy mindkét ellátásra jogosult lesz.

Válasza nagy segítség volna számomra, melyet előre is köszönök!

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

1997. évi LXXXIII. törvény 5. § Az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét –vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját, mint központi TB kifizetőhelyet-, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek pénzbeli ellátási és ellenőrzési osztályának, akár a TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, vagy a penzbeli@oep.hu , ajánlott tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.