Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


GYED,GYES, táppénz

LCNet # e-mail 2014.09.17. 16:41

Üdvözlöm!

17 éve dolgozom közalkalmazottként ugyanannál az intézménynél. 2010-ben veszélyeztetett terhesként táppénzre, 2011-től Tgyásra, majd Gyedre mentem. Gyed ideje alatt ismét terhes lettem, ez, 2014. szeptemberében telt le. A korábban született ikrekkel mentem Gyesre. A munkáltatóm mindenáron egy papírt akart velem íratni, hogy a Gyed után nem szándékozom visszamenni dolgozni, hanem itthon maradok a picikkel.
Ezt a papírt végül nem készítettem el, mert az a gyanúm, hogy gyakorlatilag ezzel a lépéssel felmondtam volna, ha jól sejtem "közös megegyezéssel", és így nem kell nekem végkielégítést fizetniük.
Jogos lehet a gyanúm? Érhet e miatt valami hátrány?

Válaszát előre is köszönöm!

Vercsike # e-mail 2014.09.15. 14:39

Tisztelt Szakértő!
Ebben a hónapban új munkáltatónál GYED mellett munkát vállaltam. 2015 júniusra várom a következő babát.
November hónaptól táppénzre mennék.
Kérdésem,hogy a táppénz számításnál az új munkahely bérét,veszik e figyelembe és szülésig jár e a táppénz.
köszönettel: Vercsike

Ginare # e-mail 2014.09.12. 18:21

Kedves Sortie!

Köszönöm szépen válaszát!Higgye el nagyon sokat segített!

sortie # e-mail 2014.09.12. 12:50

Ginare 2014.09.10. 10:28
Tehát, ha nem találok munkát és én 2014 novemberében bejelentkezem munkanélkülinek, ami 90 napig jár, a biztosításom a TGYÁS folyósítása alatt szűnik meg. Azzal tisztában vagyok, hogy a GYES,családi pótlék és az egyszeri anyasági támogatás( a meghatározott feltételek mellett) alanyi jogon jár.

Kérdésem, amennyiben igazam van és jár a támogatás(TGYÁS/GYED),hogy mit jelent nekem ez havi szinten?

Illetve, mivel nem vonnak szó szerint egészségügyi járulékot a támogatásokból, azért lesz TB jogosultságom a folyósított időszak alatt?
Köszönöm válaszukat, K. Regina.

Kedves Regina!

A tgys, gyed, gyes, illetve álláskeresési járadék folyósításának az ideje alatt egészségügyi szolgáltatásra (kórház, háziorvos, fogorvos, járóbeteg szakellátás, szülési ellátások, mentés stb.)a Tbj. értelmében jogosult.

Tgys ellátásra pedig az jogosult, aki a szüléskor biztosított és a szülést megelőző 2 éven belül rendelkezik 365 nap biztosításban töltött idővel.

Amennyiben a szüléskor, Magyarországon álláskeresési járadékban részesül, úgy a Tbj. 5. § értelmében biztosított, eü-i szolgáltatásra jogosult.

A szükséges 365 napba beszámít az EU-s jogviszony, azonban annak tartamát igazolnia kell!

A munkanélküli ellátás megállapítására, illetve az egyes tagállamokban szerzett biztosítási idők igazolására az E 301-es nyomtatvány szolgál, amelyet annak az államnak az illetékes intézménye (foglalkoztatási hivatalok, munkaügyi központok) ad ki, ahol munkanélküli korábban biztosított volt, tehát dolgozott.

Mivel a nyomtatványt a munkavégzés helye szerint illetékes intézmény állítja ki, ezért fontos a munkaviszony megszűntével a nyomtatvány kiállításának kérése, mert a hivatalból történő beszerzés sok időt vehet igénybe.

A nyomtatványt a munkanélküli járadék iránti kérelemhez kell csatolni.

Amennyiben európai uniós tagállamban dolgozott, választhat, hogy Magyarországon, a saját lakóhelye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségén kíván álláskeresőként nyilvántartásba kerülni, és álláskeresési ellátásának folyósítását kérvényezni, vagy abban az országban, ahol dolgozott.

Ha úgy dönt, hogy Magyarországon kíván álláskeresési ellátásban részesülni, akkor ahhoz, hogy a Magyarországon megállapításra kerülő álláskeresési járadékába beszámításra kerüljön az európai uniós munkaviszonya is, a más tagállambeli munkaviszony igazolására szolgáló ún. E301 vagy PDU1-es nyomtatványt kell beszereznie a munkavégzés helye szerinti tagállam munkaügyi hatóságától.

Az E301 vagy PDU1 nyomtatványt minden esetben a munkavégzés helye szerinti tagállam munkaügyi szerve állítja ki.

Amennyiben nem sikerül személyesen beszereznie a munkavégzés helye szerinti tagállamtól az E301/U1-es nyomtatványát, forduljon Magyarországon a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási munkaügyi kirendeltséghez.

A kirendeltség munkatársai hivatalosan megkérik az ön E301-es nyomtatványát az illetékes tagállamtól.

Annak megérkezése után tudják a más tagállambeli munkaviszonyát beszámítani az álláskeresési járadékának megállapításába.

A tgys megállapításához (biztosítási idő igazolásához) szintén ezen nyomtatványt kell leadni.

Álláskeresési járadék alapján a tgys összegét így kell megállapítani:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

26. §(2) Annak, aki álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése alatt, vagy ezek megszűnését követő 42 napon belül szül, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét.

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

sortie # e-mail 2014.09.12. 11:44

Lena0629 2014.09.11. 10:55
Tisztelt Szakértő!
A következő kérdés megválaszolásában kérném a segítségét:
Egy multicégtől 13 év folyamatos munkaviszony után 2013.áprilisában jöttem el táppénzre, mert kisbabát vártam,és 06.29-én meg is született a gyermekem.
2013 szeptemberében kaptam egy levelet a cégtől, melyben arról tájékoztatnak, hogy szept.2-val átszervezés miatt megszűnt a pozícióm.
A párommal eleve 2 gyermeket terveztünk, s ezért vetődött fel a kérdés, hogy abban az esetben, ha a 2015-ös év második felében megszületne a második gyermekünk, akkor-a jelenlegi jogszabályok szerint-mit vennének alapul a Tgyás, a Gyed és a Gyes kiszámításakor? Mert a első gyermeknél nyilvánvalóan azzal az-igen magas-bruttó bérrel számoltak, mellyel el jöttem szülni, de a második gyermek esetén ennek kiszámítási módjával nem vagyok sajnos tisztában.
Próbáltam tájékozódni már több helyen is a városunkban /Mák, Oep/, de ahány emberrel beszéltem, annyi féle választ kaptam....
Próbáltam tájékozódni már több helyen is a városunkban /Mák, Oep/, de ahány emberrel beszéltem, annyi féle választ kaptam....

Ez baj. Főleg ha a MÁK Illetmény-számfejtési Iroda TB ügyintézői és az egészségbiztosító igényelbírálói, vagy ellenőrei adnak egymásnak ellentmondó válaszokat.

A GYES összege fix, a mindenkori öregségi nyugdíjminimummal(28.500 Ft.-) egyezik meg, csak 10% nyugdíjjárulékot vonnak belőle.

A tgys és gyed kiszámítási sorrendje eltér és viszonylag bonyolult.

Főszabály, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,gyermekgondozási díj, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz) alapját, illetve összegét munkaviszonyban álló alkalmazott esetében a munkabérből, bizonyos esetekben a munkaszerződésben meghatározott alapbérből számolják ki.

Ezt az Ebtv. ( 1997. évi LXXXIII. törvény) úgy fogalmazza meg, hogy az ellátás alapja az igénylő biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme, -azaz azon jövedelme, amelyből ilyen jogcímen járulékot kell vonni- lesz.

A tgys alapja egy 2015-ös szülés esetén főszabály szerint a jelen munkáltatónál 2014.01.01-től 2014.12.31-ig elért bruttó, pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme (munkabére).

Ez a szabály azonban csak akkor alkalmazható, ha ebben az időszakban (számítási időszak) volt legalább 180 bérezett naptári napja.

Ha nem volt, mert pl. táppénzben, tgys-ben, gyed-ben részesült akkor a jogalkotó azt mondja: nézzük meg, hogy a tgys igénylésétől (jelen esetben 2015. 2. felétől, a szülés napjától) visszafel, legfeljebb azonban 2014.01.01-ig van-e 180 bérezett napja? Ha van, akkor az lesz az ellátás alapja.

Erről szól az alábbi jogi norma:

Ebtv. 42. § (1) A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70%-a.

(2) A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagát a 48. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani.

Ha nincs a jogalkotó további szabályokat és korlátokat állapít meg.

A 48. § így folytatódik:
(3) A (2) bekezdésben nem említett biztosított terhességi-gyermekágyi segélyének naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével kell megállapítani.

Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni.

Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy a terhességi-gyermekágyi segély naptári napi összege a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg.

Ez lefordítva: Ha Önnek tgys és gyed miatt nincs egy napi jövedelme sem az irányadó időszakban a tgys alapja az igénylés napján a munkaszerződésében szereplő személyi alapbér.

Ha ez magasabb, mint a minimálbér kétszerese ezt korlátozni kell, azaz bármilyen nagy összeg is szerepel benne legfeljebb a minimálbér kétszeresét lehet figyelembe venni és abból kell számolni.

Természetesen ha ez az összeg kevesebb, mint a minimálbér kétszerese, úgy abból kell számolni.

A gyed kiszámításánál ugyanígy meghatároznak egy sorrendet, azonban az több ponton eltér a tgys kiszámításának szabályaitól.

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét –vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját, mint központi TB kifizetőhelyet-, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

sortie # e-mail 2014.09.12. 11:22

marcsikabc 2014.09.11. 15:26
Tisztelt Szakértők!
Saját vállalkozásomban dolgozom 2011 óta,2013 novemberében született meg kisfiam,nem igényeltem gyedet sem gyest,maradtam ugyanúgy állományban végig.Mivel most novemberben a kisfiam betölti az 1.évet,igényelném a gyed extrát.Jogosult vagyok rá?Ha erre nem,akkor mi az amit igényelhetek,teljes állásban dolgozom.
Válaszukat köszönöm tisztelettel!

Igen, igényelheti és a megadott adatok alapján jogosult is rá.

marcsikabc # e-mail 2014.09.11. 15:26

Tisztelt Szakértők!
Saját vállalkozásomban dolgozom 2011 óta,2013 novemberében született meg kisfiam,nem igényeltem gyedet sem gyest,maradtam ugyanúgy állományban végig.Mivel most novemberben a kisfiam betölti az 1.évet,igényelném a gyed extrát.Jogosult vagyok rá?Ha erre nem,akkor mi az amit igényelhetek,teljes állásban dolgozom.
Válaszukat köszönöm tisztelettel!

Lena0629 # e-mail 2014.09.11. 10:55

Tisztelt Szakértő!

A következő kérdés megválaszolásában kérném a segítségét:
Egy multicégtől 13 év folyamatos munkaviszony után 2013.áprilisában jöttem el táppénzre, mert kisbabát vártam,és 06.29-én meg is született a gyermekem.
2013 szeptemberében kaptam egy levelet a cégtől, melyben arról tájékoztatnak, hogy szept.2-val átszervezés miatt megszűnt a pozícióm.
A párommal eleve 2 gyermeket terveztünk, s ezért vetődött fel a kérdés, hogy abban az esetben, ha a 2015-ös év második felében megszületne a második gyermekünk, akkor-a jelenlegi jogszabályok szerint-mit vennének alapul a Tgyás, a Gyed és a Gyes kiszámításakor? Mert a első gyermeknél nyilvánvalóan azzal az-igen magas-bruttó bérrel számoltak, mellyel el jöttem szülni, de a második gyermek esetén ennek kiszámítási módjával nem vagyok sajnos tisztában.
Próbáltam tájékozódni már több helyen is a városunkban /Mák, Oep/, de ahány emberrel beszéltem, annyi féle választ kaptam....

Előre is nagyon szépen köszönöm a válaszát

Ginare # e-mail 2014.09.10. 10:28

Üdvözletem!
Abban szeretném a segítségüket kérni, hogy milyen anyasági támogatásra vagyok jogosult Magyarországon, abban az esetben, ha 2008 októbere óta folyamatos munkaviszonyom van egy uniós tagállamban. 2015 január 21.-re várjuk kisbabánk érkezését. Tervezzük, hogy hazamegyünk és keresek munkát vagy végső esetben bejelentkezek munkanélküli, álláskeresési támogatásra.
Édesanyámat kértem meg, hogy tudakolja meg az illetékes szervnél (volt a tb-nél ill. a kormánykapunál), hogy mire számíthatok. Sajnos mindkét esetben eltérő, valószínűleg nem teljesen valós információt kapott. Miszerint nem vagyok jogosult se nem TGYÁS/ GYED-re, mivel nincs a szülést megelőző magyarországi 6 hónapos munkaviszonyom, illetve biztosítási időm. Én erre vonatkozólag semmit nem találtam, hogy nekem szükséges lenne a 180 napos munkaviszonyra otthon. Amit találtam a TGYÁS-ra vonatkozólag, hogy jogosult az az anya, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül. A GYED-vel kapcsolatban pedig a következőket.Jogosult az az anya, aki terhességi‐gyermekágyi segélyben részesült, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi‐gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi‐gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, Tehát, ha nem találok munkát és én 2014 novemberében bejelentkezem munkanélkülinek, ami 90 napig jár, a biztosításom a TGYÁS folyósítása alatt szűnik meg. Azzal tisztában vagyok, hogy a GYES,családi pótlék és az egyszeri anyasági támogatás( a meghatározott feltételek mellett) alanyi jogon jár.
Kérdésem, amennyiben igazam van és jár a támogatás(TGYÁS/GYED),hogy mit jelent nekem ez havi szinten?
Illetve, mivel nem vonnak szó szerint egészségügyi járulékot a támogatásokból, azért lesz TB jogosultságom a folyósított időszak alatt?
Remélem nem hagytam ki semmit!
Köszönöm válaszukat, K. Regina.

sortie # e-mail 2014.09.09. 08:20

JuditKud 2014.09.05. 12:47
Tisztelt Szakértő!
Hallottam a lehetőségről, hogy a Gyed mellett van lehetőség Táppénzre is, mivel újra babát várok.
Közben a céget ahol "dolgozom" ez évben csődgondok vette át, erre hivatkozva utasította el a cég a kérésemet a szabadság kiadásra vonatkozóan.
A csődgondnok megkeresésemre elmondta, hogy neki nincs beleszólása a munkaügyi kérdésekbe...
Mivel fennakadtam szóbeli kérelemre, hogy írják ki augusztus végére a szabadságaimat és szeptember 1-től mehessek táppénzre, amit az Orvosom már kiírt... ezért ezúton kérem segítségét, hogy mi ennek a "hivatalos" módja.
Írásban kérjem, hogy adják ki a szabadságomat és mennyit?
Mennyivel előtte kell jeleznem?
Szabadság "töltése" alatt, nem mondhatnak fel nekem vagy helyezhetnek át jogfolytonosan egy másik cégükbe?
Előre is köszönöm a segítséget!!!

Van lehetőség, de csak akkor, ha a GYED ideje alatt –a fizetésnélküli szabadságot megszakítva- ismét munkába áll és ez idő alatt keresőképtelenné válik.

Az Mt. szerint ha a fizetésnélküli szabadságot meg akarja szakítani azt 30 nappal korábban köteles bejelenteni.

Az Önt megillető szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok (fizetésnélküli szabadság) megszűnésétől számított hatvan napon belül kell kiadni.

Azt, hogy )Önt hány nap szabadság illeti meg a munkáltató kötelessége kiszámolni.

Önt szabadság illeti meg a szülési szabadság teljes idejére és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára.

De, ha a fizetésnélküli szabadságot megszakítja és ugyanazon munkáltatónál munkába áll felmondási védelemben nem részesül, így a jogviszonya rendes felmondással megszüntethető.

A Munka törvénykönyve szerint(2012. évi I. törvény)

115. § (1) A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.

(2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában

  1. a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
  2. a szabadság,
  3. a szülési szabadság,
  4. a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának az ideje.

122. § (1) A szabadságot - a munkavállaló e

lőzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.
123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

(3) A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni.

(Ilyen ok lehet pl. a táppénz, vagy a fizetésnélküli szabadság)

128. § A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

133. § (1) A munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni.

(2) A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.

(Ha tehát a dolgozó a fizetésnélküli szabadságot meg akarja szüntetni, mert munkába kíván állni azt 30 nappal korábban köteles a munkáltatójának bejelenteni.)

A jognyilatkozatokat (kérelem) célszerű írásban előterjeszteni.

GYED mellett csak akkor dolgozhat, ha a gyermek betöltötte az 1. életévet.

Ha a GYED ideje alatt nem áll munkába egyszerre GYED-et és táppénzt nem kaphat, ha mindkét ellátásra jogosult a kettő közül választhat és csak az egyiket kaphatja.

Ha a fiznélkülit megszakítja és szabadságra megy azt a tb -tényleges munkábaállás nélkül is- elfogadja úgy, mintha a GYED mellett dolgozna.

Ugyanarra az időre táppénzt és szabadságos bért nem kaphat, azaz ha kiaják Önnek az összes felgyült szabadságot és ez idő alatt keresőképtelenné válik arra az időre táppénzt nem kaphat, amely időre szabadságos bérrel látja el a munkáltatója.

laszlo555 # e-mail 2014.09.09. 01:05

Tisztelt Szakértők!

Milyen lépéseket kell tenni, hogy nejem GYESben v. GYEDben részesülhessen? Lányunk tavaly augusztusban szüleltett Angliában, magyar állampolgárként (TAJ száma, lakcíme magyar) és folyó hó kezdetétől mindnyájan visszaköltöztünk Magyarország.
Nejem mielőtt kiköltöztünk volna nappali tagozatos egyetemista volt, így nem rendelkezik "korábbi" munkáltatóval.

segítségüket előre köszönöm.

JuditKud # e-mail 2014.09.05. 12:47

Tisztelt Szakértő!

Hallottam a lehetőségről, hogy a Gyed mellett van lehetőség Táppénzre is, mivel újra babát várok.

Közben a céget ahol "dolgozom" ez évben csődgondok vette át, erre hivatkozva utasította el a cég a kérésemet a szabadság kiadásra vonatkozóan.
A csődgondnok megkeresésemre elmondta, hogy neki nincs beleszólása a munkaügyi kérdésekbe...

Mivel fennakadtam szóbeli kérelemre, hogy írják ki augusztus végére a szabadságaimat és szeptember 1-től mehessek táppénzre, amit az Orvosom már kiírt... ezért ezúton kérem segítségét, hogy mi ennek a "hivatalos" módja.

Írásban kérjem, hogy adják ki a szabadságomat és mennyit?
Mennyivel előtte kell jeleznem?
Szabadság "töltése" alatt, nem mondhatnak fel nekem vagy helyezhetnek át jogfolytonosan egy másik cégükbe?

Előre is köszönöm a segítséget!!!

oepkerdes # e-mail 2014.09.03. 14:42

Köszönöm a gyors választ, és a megtisztelő feltételezést, hogy tb ügyintéző vagyok :) Nem ilyen területen dolgozok, csak egy kekec/precíc munkaügyes kollégába akadtam, vele szeretnék dűlőre jutni... Még egyszer köszönöm a pontos hivatkozást.

Lena0629 # e-mail 2014.09.03. 14:17

Tisztelt Szakértő!

A következő kérdés megválaszolásában kérném a segítségét:
Egy multicégtől 13 év folyamatos munkaviszony után 2013.áprilisában jöttem el táppénzre, mert kisbabát vártam,és 06.29-én meg is született a gyermekem.
2013 szeptemberében kaptam egy levelet a cégtől, melyben arról tájékoztatnak, hogy szept.2-val átszervezés miatt megszűnt a pozícióm.
A párommal eleve 2 gyermeket terveztünk, s ezért vetődött fel a kérdés, hogy abban az esetben, ha a 2015-ös év második felében megszületne a második gyermekünk, akkor-a jelenlegi jogszabályok szerint-mit vennének alapul a Tgyás, a Gyed és a Gyes kiszámításakor? Mert a első gyermeknél nyilvánvalóan azzal az-igen magas-bruttó bérrel számoltak, mellyel el jöttem szülni, de a második gyermek esetén ennek kiszámítási módjával nem vagyok sajnos tisztában.
Próbáltam tájékozódni már több helyen is a városunkban /Mák, Oep/, de ahány emberrel beszéltem, annyi féle választ kaptam....

Előre is nagyon szépen köszönöm a válaszát!

udee1984 # e-mail 2014.09.03. 13:56

Tisztelt Szakértő!

Augusztus 8.-én megszűnt a munkaviszonyom (2010-től dolgoztam). Jelenleg munkanélküliként vagyok regisztrálva és kb. 3 hetes terhes vagyok. Természetesen folyamatosan keresek munkát de nem vagyok biztos abban, hogyha elmondom a terhesség tényét, nem fognak hátrányosan megítélni emiatt. Viszont ismereteim szerint a gyermekgondozási segély nem haladja meg a 25 000 Ft-ot ha a szülés napján nincs biztosítva az anya. Hova érdemes ilyenkor fordulni, mely jogszabályok vonatkoznak erre az esetre?

Üdvözlettel

Zsuzsa

Zengőbérci # e-mail 2014.09.03. 13:25

oepkerdes# 2014.09.02. 15:14

Tisztelt szakértő!
Kérem írja le, hogy milyen törvényre, vagy egyéb rendelkezésre hivatkozhatok az alábbiaknál:
"Ha a GYES mellett nem állt munkába, akkor a GYES-t és a táppénzt egyidejűleg nem kaphatja, ilyen esetben csak egy lehetősége van vagy a „régi gyerekre” kapja a GYES-t, vagy helyette a táppénzt választja."
Köszönettel
A GYES mellett táppénz ellátás csak annak jár, aki a GYES mellett dolgozik és ez időszak alatt válik keresőképtelenné. Ennek hiányában, az Ebtv. (1997. évi LXXXIII. törvény) 39. § értelmében az igénylő választhat, hogy a GYES ellátást, vagy helyette a táppénzt választja, de a kettőt együtt nem kaphatja."...
Kérem írja le, hogy az utóbbi bekezdés megállapítását milyen törvény alapján írja,tehát, hogy GYES mellett táppénz ellátás csak annak jár, aki a GYES mellett dolgozik és ez időszak alatt válik keresőképtelenné.. Köszönettel

Tisztelt Kérdező!

Ha egy kicsit figyelmesebben elolvassa az előző hozzászólásomat láthatja, hogy véleményemet az 1997. évi LXXXIII. törvény) 39. szakaszában foglaltakra alapoztam.

Ezen jogi norma, mint főszabály így szól:

39. § (1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, illetve gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint - az e törvényben foglalt kivételekkel - csak az egyik ellátást veheti igénybe.

Az e törvényben foglalt kivételeket rögtön a 2. bekezdésbe olvashatja.

Ilyen kivétel: (2) Az, aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra (a továbbiakban együtt: gyermekgondozási támogatás) és az (1) bekezdés szerinti ellátásokra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási támogatás, illetve gyermekgondozási díj igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult.

Ezen bekezdés szerint aki GYES-t kap a GYES mellett csak akkor kaphat táppénzt is ha a GYES mellett dolgozik és ez idő alatt keresőképtelenné válik.

A szövegösszefüggésből úgy tűnik –határozatban hivatkozni szeretne a jogi normára-, hogy Ön TB kifizetőhelyi ügyintéző.

Az OEP Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya nem támogatja azt, ha a gyakorló ügyintézők különböző internetes honlapokon tájokozódnak, mivel azok –álláspontjuk szerint-félrevezetőek lehetnek.

Ezzel kapcsolatban ez olvasható a honlapjukon:

Az utóbbi időben megszaporodott azon internetes honlapok száma, melyeken az egészségbiztosítás ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók olvashatóak. Tapasztalataink szerint ezek az információk gyakran elavultak, nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak, így félrevezetőek lehetnek.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) csak azon információkért, adatokért, és tájékoztató anyagokért vállal felelősséget, amelyeket saját honlapján (www.oep.hu) tett közzé.

Budapest, 2010. június 4.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

http://www.oep.hu/portal/page?…

A Főigazgató Asszonynak tett javaslatunkat, miszerint akkor indítson az OEP is egy kifejezetten a gyakorló TB ügyintézőknek szóló fórumot a Főosztály, a Főigazgató Asszony nevében azzal hárította el, hogy a TB ügyintézőknek jelenleg is van lehetőségük arra, hogy a penzbeli@oep.hu címen feltegyék a kérdéseiket, ezért javaslom, hogy a jövőben éljen ezzel a lehetőséggel.

Sajnos –és ezt a Főigazgató Asszonynak is megírtuk- a gyakorló ügyintézők félnek így megkeresni a felügyeleti szervet, mivel akkor kiderül, hogy ismereteik hiányosak és ez esetben előfordulhat, hogy az OEP a szakigazgatási szerv ellenőrzési egységén keresztül elrendel egy soron kívüli átfogó ellenőrzést, ezt elkerülendő a gyakorló ügyintézők inkább csendben maradnak, vagy más, az OEP által nem kívánatos szakmai fórumokon tájékozódnak, ami nem más, mint a „22-es csapdája.”

Pedig lehetne ezt jól csinálni.

Csupán 2-3 hozzáértő ügyintézőt kellene ráállítani az ügyre és az ország TB ügyintézői –beleértve a MEP és MÁK ügyintézőket is- elégedetten, jogszerűen, szakszerűen és egységesen tudnák ellátni a feladataikat, ami mindannyiunk érdeke lenne.

oepkerdes # e-mail 2014.09.02. 15:14

Tisztelt szakértő!

Kérem írja le, hogy milyen törvényre, vagy egyéb rendelkezésre hivatkozhatok az alábbiaknál:
"Ha a GYES mellett nem állt munkába, akkor a GYES-t és a táppénzt egyidejűleg nem kaphatja, ilyen esetben csak egy lehetősége van vagy a „régi gyerekre” kapja a GYES-t, vagy helyette a táppénzt választja."
Köszönettel

oepkerdes # e-mail 2014.09.02. 15:00

Egyik hozzászólónak ezt írta
"...(9) Az Ebtv. 39. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásában különböző korú gyermekek alatt a nem azonos várandósságból született gyermekeket kell érteni.”

A GYES mellett táppénz ellátás csak annak jár, aki a GYES mellett dolgozik és ez időszak alatt válik keresőképtelenné. Ennek hiányában, az Ebtv. (1997. évi LXXXIII. törvény) 39. § értelmében az igénylő választhat, hogy a GYES ellátást, vagy helyette a táppénzt választja, de a kettőt együtt nem kaphatja."...

Kérem írja le, hogy az utóbbi bekezdés megállapítását milyen törvény alapján írja,tehát, hogy GYES mellett táppénz ellátás csak annak jár, aki a GYES mellett dolgozik és ez időszak alatt válik keresőképtelenné.. Köszönettel

vaczkor... # e-mail 2014.09.01. 08:11

Tun85 2014.08.29. 11:32
Tisztelt Szakértők!
Második terhességemet 4. hónapjában bejelentettem a munkáltatómnak. Jelenleg első gyermekemmel gyed-en vagyok és akkor fog megszületni a kisebbik, mire ez az ellátás lejár. A munkáltató felajánlotta, hogy kivehetek 10 nap szabadságot, majd utána táppénzre lehet mennem a szülésig, elvileg a gyedet és a táppénzt is megkaphatom addig egyidejűleg.
A első kérdésem az lenne, hogy a táppénz alapja az alapbérem lesz?

Az attól függ, hogy 8-as, vagy 9-es kóddal veszik-e keresőképtelen állományba.

Nyolcas kód esetén van betegszabadságos bére.

Ekkor az Ebtv. 48. szakasza értelmében –mivel nincs 180 bérezett napja, de van pár munkanap betegszabadságos bérrel ellátott napja napja- a tényleges jövedelem (betegszabadságra kapott bér) lesz a táppénz alapja.

Lásd:

48. § (6a) Ha a biztosított a (2)-(3) bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzét a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.

Ha 9-es veszélyeztetett terhességi kóddal veszik fel, ekkor betegszabadság nincs, ezért a táppénzét a szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.

Lásd az előbbi szakasz második fordulatát.

Mivel azonban Önnek GYED miatt nincs 180 bérezett napja ezt (fenti összeget) össze kell hasonlítani az előző GYED ellátás alapjával és a kedvezőbbel kell segélyezni. Ez az előny/kedvezmény szabály.

Lásd:

48. § (5) Ha a biztosítottnak azért nem volt a (2)-(3) bekezdés szerint figyelembe vehető jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a (6a) bekezdés szerint megállapított összegnél kedvezőbb.

A harmadik kérdés pedig, hogy a későbbi gyes és a tgyás is járhat egyszerre?


Igen!

Esetleges további, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal az egészségbiztosítóhoz. E-mail címük: penzbeli@oep.hu

Gabeszom # e-mail 2014.08.29. 20:18

Tisztelt Szakértők!
Esetem,hasonló az előttem szólóhoz,annyi különbséggel,hogy szintén az első gyermekemmel vagyok Gyeden és a másodikkal pedig terhes,aki még a Gyed lejárta előtt fog megszületni.Kérdésem,hogy kiírathatom Magam táppénzre,ez az ellátás járna nekem a Gyed folyósítása mellett? Ha igen,a következő Tgyás-t/Gyedet miből fogják számolni?Tehát,hogy járnék jobban?
Válaszukat előre is nagyon köszönöm.

Tun85 # e-mail 2014.08.29. 11:32

Tisztelt Szakértők!
Második terhességemet 4. hónapjában bejelentettem a munkáltatómnak. Jelenleg első gyermekemmel gyed-en vagyok és akkor fog megszületni a kisebbik, mire ez az ellátás lejár. A munkáltató felajánlotta, hogy kivehetek 10 nap szabadságot, majd utána táppénzre lehet mennem a szülésig, elvileg a gyedet és a táppénzt is megkaphatom addig egyidejűleg.
A első kérdésem az lenne, hogy a táppénz alapja az alapbérem lesz?
A második,hogy a gyermekem megszületése után a tgyás és a gyed alapja nála vajon mi lesz? Félek, hogy rosszul járok a táppénzzel.
A harmadik kérdés pedig, hogy a későbbi gyes és a tgyás is járhat egyszerre?

Zengőbérci # e-mail 2014.08.29. 08:29

KTiti 2014.08.28. 15:22
Tisztelt Szakértők!
Az alábbi kérdésekkel kapcsolatban kérném segítségüket, szakértelmüket:
Egy folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkező GYES-en lévő anyuka, táppénzre (8 vagy 9 kód) jogosult-e abban az esetben, ha a szülést követően bérrel ellátott nappal nem rendelkezik?

Igen, azzal, hogy ha a GYES mellett nem állt munkába, akkor a GYES-t és a táppénzt egyidejűleg nem kaphatja, ilyen esetben csak egy lehetősége van vagy a „régi gyerekre” kapja a GYES-t, vagy helyette a táppénzt választja.

Ha igen, akkor a táppénz alapját mi fogja képezni, a szerződés szerinti munkabére vagy a táppénzt megelőző ellátások összege?

Ha az irányadó időszakban nem volt egy bérezett napja sem akkor előbb az un. előnyszabályt kell alkalmazni.

Ennek az a lényege, hogy meg kell vizsgálni miért nem volt legalább 180 bérezett napja. Ha táppénz, tgys, vagy GYED miatt, és ha az Önnek kedvezőbb, mint a lentebb leírt módszer alapján számolt ellátás alap, akkor az utolsó egészségbiztosítási pénzbeli ellátás alapja (ez valószínűleg a GYED volt) lesz a táppénz alapja.

Ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem lesz az alap, de korlátot képez az un. táppénz plafon.

(A táppénz 1 napi összege nem lehet több, mint a minimálbér kétszeresének 1 napra eső része.)

(Fentiek akkor igazak, van legalább 180 folyamatos biztosítási ideje.)

Továbbá egyszerre két ellátásra (GYES, Táppénz) jogosult lehet-e?

Ahogyan arra már kitértem csak akkor, ha a GYES alatt munkába áll és az alatt válik keresőképtelenné.

Ha a GYES mellett nem dolgozik és úgy lesz keresőképtelen csak egy ellátást kaphat.

Ön választhat, hogy táppénzt, vagy GYES-t.

Ha esetleg nem, akkor az anyuka helyett az apuka kérheti-e a hátralévő időre a GYES folyósítását?
Igen, a szülők bármelyike igénybe veheti a GYES-t.

Ha az apa van GYES-en és a biztosítási jogviszonnyal rendelkező anya megbetegszik/keresőképtelen állományba kerül jogosult táppénzre.

Esetleges további, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal az egészségbiztosítóhoz. E-mail címük: penzbeli@oep.hu

KTiti # e-mail 2014.08.28. 15:22

Tisztelt Szakértők!

Az alábbi kérdésekkel kapcsolatban kérném segítségüket, szakértelmüket:

Egy folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkező GYES-en lévő anyuka, táppénzre (8 vagy 9 kód) jogosult-e abban az esetben, ha a szülést követően bérrel ellátott nappal nem rendelkezik? Ha igen, akkor a táppénz alapját mi fogja képezni, a szerződés szerinti munkabére vagy a táppénzt megelőző ellátások összege? Továbbá egyszerre két ellátásra (GYES, Táppénz) jogosult lehet-e? Ha esetleg nem, akkor az anyuka helyett az apuka kérheti-e a hátralévő időre a GYES folyósítását?

Válaszukat és segítségüket előre is nagyon köszönöm

Zengőbérci # e-mail 2014.08.28. 11:20

Kátya67 2014.08.28. 08:29

Táppénz csak annak jár, aki biztosított és kötelezett 3%-os PEB járulék fizetésére.

Ha tehát nem áll munkaviszonyban nem kaphat táppénzt, sőt méltányosságból sem kaphat, mivel az is csak a biztosítottat illeti meg.

Megoldás lehet az álláskeresési járadék. Ott jelezze, hogy kórházban lesz és ennek figyelembevételével határozzák meg a megjelenési kötelezettséget.

(Már biztosított az un. elektronikus kapcsolattartás, azaz főszabály szerint az első és utolsó megjelenés kivételével e-mailon is teljesítheti a közbenső jelentkezési kötelezettséget.)

Ezen túlmenően az 1993. évi III. tv. értelmében a jegyzőhöz fordulhat különböző segélyekért. (Átmeneti támogatás stb.)

Kátya67 # e-mail 2014.08.28. 08:29

T.Szakértő!
Felmondtam a régi munkahelyemen és két nap múlva megyek az új helyemre.A baj csak az ,hogy e közbe kisült hogy beteg vagyok és megműtenék.Az új munkába nem fogok tudni menni mert a egészségügyi kis-könyvem nem fogják kiadni a tüdőszűrön Eddig még soha nem volt egy napom se amikor ne lettem volna bejelentve.Mit tudok csinálni?Egyedül nevelem a gyerekeim még a táppénz is kevés lenne de igy nem tudok még táppénzre se menni. Hová tudok fordulni? Menjek munkanélkülire? De ott meg néha jelentkezni kell de kórházból nem megy.