Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Telekhatár - rendezés

MajorDomus # e-mail 2017.04.24. 23:24

Majd a biróság eldönti!

nonolet # e-mail 2017.04.22. 11:14

Az elbirtoklás megszakadása nem is volt kétséges.

  • -

A jóhiszemű birtokos 2,5 évig a szomszéd volt.
Hisz addig az új tulaj TUDOMÁSUL vette a birtoklását.
(ne feledjük: NEM A KIMÉRÉSSEL KEZDETT!!!)

Ergo: a birtokjog őt védi jelenleg.

Hisz az új tulaj csak most KÉSŐBB kezdett el fellépni a birtoklásért.

Azt viszont csak jogi úton teheti meg, ha önként nem adja át a jelenlegi birtokos, mert szerinte nem a kimért határ a határ.

A kimérés NEM DÖNTI EL a az ilyen vitát!!!

Ezért pert kell indítania, ha
az önkéntes elismerés nem megy.

Önerőből ebben a helyzetben nem léphet fel a birtokos ellen.
Immaculata # e-mail 2017.04.22. 07:15

Nonolet olyan szépen kérdez, hogy annak nem lehet ellenállni.

1.
Ki a tényleges birtokos ?!!
2.
Ki szeretné a birtoklásában háborítani egy kitűzésre hivatkozva?!
3.
Akkor kit véd a birtokjog?

  1. Aki birtokon belül van.
  2. A tulajdonosnak joga van a tulajdona érdekében fellépni a birtokossal szemben.
  3. A jóhiszemű birtokost.

Ebben a történetben az értékesítéskor megszakadt az elbirtoklás, tehát az új tulajdonos visszakövetelheti a tőle elvett földdarabot.

5:49. § [Az elbirtoklás megszakadása]
(1) Az elbirtoklás megszakad, ha

  1. a tulajdonos a dolog kiadása iránti követelését bírósági úton érvényesíti;
  2. a tulajdonos a dologgal kapcsolatban tulajdonosi jogát gyakorolja; vagy

c)
(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

MajorDomus # e-mail 2017.04.22. 00:39

Ezzel a dr előnévvel (ügyvédként?)

Lehet fogorvos is!

nonolet # e-mail 2017.04.21. 16:18

Előbb válaszold meg kérdéseket
ebebn a konkrét!!! esetben
a lapítás helyett.

Addig komolytalan vagy, mert menekülsz a vélemény alkotás elől és inkáb bterlsz helyette más példával.

Tehát: MIK a konkrét válaszaid a konkrét esetre?

Ezzel a dr előnévvel (ügyvédként?)
nyilván tudsz adni a konkrét esetre
konkrét választ a közölt adatok alapján.

Lássuk...

drbjozsef # e-mail 2017.04.21. 12:01

nonolet,

nem tudom, én laikus vagyok. Hátha Te tudod.

Vegyünk egy példát : két tanya egymástól öt kilométerre. Valahol a kettő között a jogi határ. Se kerítés, se sövény, se árok, se út, semmi sincs közöttük. Nem művelik, nem használják a földet ott a határ körül, legalábbis rendszeresen.
Aztán az egyik beszánt félig a szomszéd területére is.

Ki a birtokos? Egy szántástól (ami lehet hiba is, lehet szándékos is) birtokba kerül a szomszéd a földemen?

alfateam # e-mail 2017.04.21. 10:58

A Ptk. a birtokos fogalmát nem határozza meg. Birtokosnak a törvényi szabályozás azt
tekinti, aki a dolog birtokát megszerzi, a birtok megszerzőjének pedig azt kell tekinteni, aki a
dolgot magához veszi, vagy akinek az más módon hatalmába kerül. Birtokosnak kell
továbbá tekinteni azt is, akitől a dolog időlegesen más személy hatalmába került, valamint azt,
akinek a földjén használati jog áll fenn.
A birtoklás (possessio) és a bírlalat (detentio) közötti különbség jogállását is tisztázni kell. A
birtokos és a bírlaló közötti külöbségtétel relatív: csak egymással szembeni jogvédelmük
körében kap szerepet. Birtokosnak tekintjük azt, akinek a birtoklásra jogcíme van, míg
bírlalónak azt, aki a birtokostól a dolgot úgy kapja meg, hogy tőle azt a birtokos
visszakövetelheti. A bírlaló csak segédkezik a birtokos birtoklásában, a birtokossal szemben
nem rendelkezik birtoklásra jogcímmel. Az, hogy valaki milyen jogviszony alapján birtokos
kifelé irreleváns, a birtoklási jogosultságokat mindig abban a viszonyrendszerben kell
vizsgálni, amelyben a külvilág felé egyébként egyaránt birtokosként mutatkozó személyek
egymással szembeni birtoklási jogosultságát kell elbírálni. A birtokosi és a bírlalói minőség
elhatárolásában tehát a birtoklás jogcíme (causája) a döntő.

nonolet # e-mail 2017.04.21. 10:49

Vazze!

1.
Ki a tényleges birtokos ?!!

2.
Ki szeretné a birtoklásában háborítani egy kitűzésre hivatkozva?!

3.
Akkor kit véd a birtokjog?

Nos.... mik a válaszaid?

drbjozsef # e-mail 2017.04.21. 09:59

Ez világos mondjuk egy lakásnál, vagy egy kertesház rossz helyen lévő kerítésénél.

De most egy tanyáról van szó, ahol nincs kerítés, és nincs használatban sem a földterület (az az egy beszántás is szinte biztosan arra utal, hogy a szomszéd tudja, hogy az nem az övé, csak leszarja). Tehát ha a tényleges tulajdonos kitűzeti, és kerítést épít, akkor azt a szomszédnak tűrnie kellene (hiszen hivatalos a kijelölés), és ha szerinte nem jó helyen van, akkor neki perelnie.

nonolet # e-mail 2017.04.21. 09:27

A jogi határ valóban ott van ahol térkép mondja és ahová a földmérő kitűzi.

A tényleges BIRTOKLÁSI határ pedig ott van, ahol az KIALAKULT.

HA!!!! a kettő nem esik egybe akkor két eset lehetséges

1.
A tényleges birtokló elismeri a frissen kitűzött jogi határt és ÖNKÉNT igazodik ahhoz a birtoklással.

Öröm és boldogság :-)

2.

A tényleges birtokló

  • nem ismeri el a kitűzést
  • vagy elismeri de birtokolni KÍVÁN továbbra is

Ekkor mivel ő van birtokban őt védi birtokjog.
Abból önerővel kivetni nem lehet.

Helyette birtokpert kell indítani ellene.
Amit a megnyeerés után lehet végrehajtani.
Az állam erejével...

  • * -

Mi nem világos ebből?

drbjozsef # e-mail 2017.04.21. 08:26

A villanypásztor egy kisebb akksiról is vidáman elmegy, nem tétel.

Mondjuk, ha 380V-ot vezetne bele, az megoldana néhány problémát, igaz, néhány újat generálna...

MajorDomus # e-mail 2017.04.21. 00:05

Az áram ingyen rázza a szomszédot?

mamek77 # e-mail 2017.04.19. 20:27

csak egy ötlet volt...ezért kérdeztem. van villanypásztorunk, drót meg oszlop van, tehát nem került volna semmibe

alfateam # e-mail 2017.04.19. 19:11

Hát-ha hergelni akarjátok arra jó a villanypásztor, és ha lerimbolja az egészet azt joggal teszi.
Villanypásztort telekhatárolásra nem lehet használni.
De egy valamire-való villanypásztor is 60 ezer forint, ennyiért már az oszlopokat is megveheted.

mamek77 # e-mail 2017.04.19. 18:53

apropó kerítés...mi van akkor ha kihúzunk villanypásztort kerítés gyanánt? párom agyal rajta, mert azt olcsóbban megúsznánk, és arra jó lenne h lássuk h mit reagál rá. aztán ha lesz rá keret, akkor jöhetne a rendes drótkerítés.

mamek77 # e-mail 2017.04.19. 18:51

szerinte van rossz helyen a határ....mi kimérettük, tudjuk hol van, és az alapján szeretnénk lekeríteni

alfateam # e-mail 2017.04.19. 16:16

mamek77!

nem tudtuk vételkor hogy rossz helyen van a határ
valószínű még mindig nem érted mi történik körülötted.
A határ akkor is és most is ott van ahol a Földhivatal nyilvántartja.
A földmérő ezen adatok alapján jelölte ki a telekhatárt.

mamek77 # e-mail 2017.04.19. 15:19

nem tudtuk vételkor hogy rossz helyen van a határ

mamek77 # e-mail 2017.04.19. 15:14

úgy kaszálta le, hogy az a mi telkünk...a bálázás árát fizettük ki csak. ezer pár ft-ot bálánként

nonolet # e-mail 2017.04.19. 10:15

HA MÁR a vételkor is tudta, hogy rossz helyen van a határ...

Akkor már 1 évnél jóval régebbi az ügy birtoklási ügy.
Így a jegyző kiesik és eleve a bíróságon indítandó a birtokper.

A tulajdonos által.
A tényleges birtokos ellen.

De igazából egyébként is, mivel a jelek szerint a birtokos nem kívánja önként kiadni a birtokát a tulajdonosnak.

Ezért a jegyző is a birtokost fogja védeni, mint tényleges birtoklót és a kerítés elbontását fogja előírni a tulajdonosnak.

Ergo: helyből pert kell indítani.
HA az önkéntes megoldás nem megy.

MajorDomus # e-mail 2017.04.18. 23:13

Helyben a Jegyző a király.

drbjozsef # e-mail 2017.04.18. 23:02

Szerintem inkább fordítva. Lekaszálta, tehát a sajátjaként használta, aztán eladta, tehát a sajátjaként kezelte a hasznait. Tehát az övé.

Mondjuk a konkrét helyzetben tök mindegy amúgy.

Ha nincs kerítés, a kérdező építhet. Ez önmagában semmit sem fog jelenteni, ha a szomszéd szerint az ő telkén van, akkor kiszedi. A kérdés, ki akar háborúzni, és ki is csinálja végig, emelett ki fog pereskedni. Ha a kérdező hajlandó, akkor első lépés a jegyző (nem fog érni semmit), a második a bíróság (asszem, de javítsatok ki, ha van még más, mármint a megegyezésen kívül). Ott majd eldől, ha van végzése, azt már kikényszerítheti karhatalommal is.

bermuda háromszög # e-mail 2017.04.18. 22:08

. egyszer volt lekaszálva, amit ő kaszált traktorral, majd bebáláztatott, amit mi kifizettünk neki, és azt a szénát ették télen az állataink.

Hadd kérdezzem meg, hogy a szomszéd részéről ez nem arra utaló magatartás, hogy elismeri új szomszédját tulajdonosnak?
Hiszen (a szomszéd ) mamek77 telkén bérben kaszált.
Ha a sajátjának tekintette volna a telket akkor ez nem (így) történik.

nonolet # e-mail 2017.04.18. 21:49

Van ott azért korlátozás is.

Az abban az esetben élhet önhatalommal HA!!! című részben...

De, valóban, ha a birtokos elveszti a birtokát, az egy új helyzet :-)

Viszont kérheti azt vissza.
Még a tulajdonossal szemben is!!!!

A birtoklás erősebb jog ez eseteben, mint a tulajdon.

Mert csak jogi úton (azaz perben)
lehet bizonyítani, hogy
a birtoklása nem jogszerű.

Amíg a per nem ér véget,
addig a birtokvédelem a birtokost védi.
(és így a jegyző pl. neki fog ítélni)

Mert az ő birtoklását te zavarod.
Hiába a tiéd... amúgy.

alfateam # e-mail 2017.04.18. 19:44

ez volna a kerítésépítés lehetősége?
:)), Igen, ez! :)))
és ne zavarjon a felszántott talaj, az oszlopok körül a nedves földet nagyon-jól lehet tömöríteni...