Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


családi pótlék

nonolet # e-mail 2018.03.20. 20:03

Az iskoláztatási támogatás
.... a tankötelezettség teljes időtartamára,
valamint
a tankötelezettség megszűnését követően
köznevelési!!!!! intézményben tanulmányokat folytató
gyermekre tekintettel
annak a tanévnek az utolsó napjáig jár,
amelyben a gyermek a 20. életévét betölti.

(sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét)

- -

A lényeg a "köznevelés", HA!!! OKJ-s a képzés...

Avagy: az intézmény tudja megmondani,
hogy
az az OKJ-s képzés minek számít !

csibu02 # e-mail 2018.03.20. 18:43

Tisztelt Mindenki!

Érdeklődni szeretnék,tud e valaki segíteni abban,hogy meddig jár a családi pótlék illetve a családi adókedvezmény.
Fiam áprilisban lesz húsz éves,középiskolában tanul,most fog érettségizni.Tehát a tanulói viszony megszűnik,viszont marad a szakközép iskolában OKJ-és képzésen.Jár e az év végéig a pótlék,kedvezmény vagy csak a Júni-Júliusig?

Köszönettel:Csaba

Zengőbérci #   2016.02.23. 12:56

atty 2016.02.23. 11:58
A történetem ott kezdődik hogy 2015 áprilisba lehetőségem volt munkát vállalni Dániában sajnos csak napi 5 órát dolgozom májusban megkérvényeztem a kinti családi ellátásokat Torvény szerint járna...küldtek levelet is hogy megkapom Magyarország válaszára várnak....párom hiába telefonált a nemzetközi ügyősztájra sosem veték fel a telefont majd novembertől megszűnt a családi pótlék és a gyes is Magyarországon..decemberben kaptunk e-mailt majd januárban egy hivatalos levelet is hogy minden adatot átküldtek Dániának. Dániábol jár visszamenőlegesen a családi ellátás minden formája.Kint lakótársam érdeklődik mivel én nem beszélek idegen nyelvet a válasz mindig az Magyarország válaszára várnak... ép most hívtuk-Dániai családi ugye kel foglalkozó hivatalt másfél hónap alatt NEM ÉRKEZETT MEG A MAGYAR HATÁROZAT A Magyart HIÁBA HÍVJUK NEM VESZIK FEL -e-mailre NEM VÁLASZOLNAK... nem érkezett meg a Magyar levél itt 3 havonta van utalás a következő április 20 ka A LEGNAGYOBB PROBLÉMÁM hogy május 1 megszűnik a szállásom már nem éri meg maradnom hazaköltözök kérdésem :ha addig sem lesz határozat kihez fordulhatnék???olyan
nincs (májust beleszámítva) hogy fél éven keresztül ne kapjon a gyermekem családi ellátást még ha a magyarországi gyest és családi-pótlékot vesszem figyelembe az is sok pénz válaszuk segítségüket előre is köszönöm

Tisztelt Kérdező!

Sajnos ez a magyar közigazgatás. (Inkább balkán, mint Európa.)

A családi ellátások koordinálását végző szerv Magyarországon az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

Elérhetőségük:
ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG
Cím: 1081 Budapest, Fiumei út 19./a.
Postacím: 1916 Budapest
Telefon: (+36) 1 270 8000

Panasszal az ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójához, vagy mivel a késedelem a saját és a családjának a létfenntartását veszélyezteti, egyben Alaptörvényben biztosított jogokat is sért, az Alapvető Jogok Biztosához (ombudsman) fordulhat.

Elérhetőségei:

WEB: http://www.ajbh.hu/…90E21FABCD75

E-mail: panasz@ajbh.hu

Postai úton/levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.

Panaszában hivatkozzon az alábbiakra, illetve kérje a mulasztó kormánytisztviselő és felettese felelősségrevonását:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. ( Ket. 4. § )

Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdés Anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdés: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés: Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.

Ezen túlmenően a Ket. azt is előírja, hogyha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be -saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni. (Ket. 33/A § )

Panaszmintákat itt talál (alakítsa panaszának megfelelően).

Felszólítás M I N T A kamatfizetésre táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed) késedelmes utalása miatt, ha az ügyfél a közszférában dolgozik és az igényt az államkincstár bírálja el. (És alatta, ha az egészségbiztosító bírálja el.)
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Fellebbezés M I N T A üzemi baleset elutasítása miatt:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A úti üzemi baleset kivizsgálásának megtagadása esetén
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A a GYED hiányos és késedelmes utalása miatt:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

M I N T A táppénz igény előterjesztésére ha az igénylő a közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízási szerződés alapján is biztosított:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Az Egyenlő Bánásmód Hatósága marasztalta (300.000 Ft. bírság megfizetésére kötelezte) azt a munkáltatót, aki a terhes munkavállalójának próbaidő alatt, azonnali hatállyal felmondott mivel nem akarta fizetni a táppénzhez kapcsolódó közterheket (Tbj. 19. § (5) bekezdése szerinti táppénz egyharmad hozzájárulást), illetve nem akarta állni a szülési és fizetésnélküli szabadság alatt felhalmozódó szabadság anyagi terheit. Tekintettel arra, hogy a munkavállaló bírósághoz is fordult a bíróság kérelmező munkaviszonyát helyreállította.

A hatósági eljárásban a feleknek lehetőségük van egyezséget is kötni, azaz a munkáltató vállalhatja, hogy bírság helyett inkább kártérítést fizet a munkavállalónak.
Az ezzel kapcsolatos és egyéb hasonló J O G E S E T E K itt, http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?… ,

valamint Egyenlő Bánásmód Hatósága honlapján olvashatóak:

http://egyenlobanasmod.hu/…ebh-141-2015 (bírság+jogviszony helyreállítás)
http://egyenlobanasmod.hu/…/ebh-84-2015 (egyezség)
http://www.egyenlobanasmod.hu/…iew/122_2010 (bírság)
http://www.egyenlobanasmod.hu/…ex/jogesetek (további jogesetek)

Panasz M I N T A azoknak, akik a Munkaügyi Központ többszöri ígérete ellenére sem kapták meg az őket, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, a befizetett járulékokért cserébe megillető álláskeresési járadékot.

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Sajtóhírek szerint a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó munkavállalók 2015-ben és 2016-ban az új KIRA illetmény-számfejtő program bevezetése miatt nem, nem időben, vagy hiányosan kapták meg az illetményüket (munkabérüket), TB ellátásukat. Nekik nyújthat segítséget az itt található panasz minta:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

atty # e-mail 2016.02.23. 11:58

A történetem ott kezdődik hogy 2015 áprilisba lehetőségem volt munkát vállalni Dániában sajnos csak napi 5 órát dolgozom májusban megkérvényeztem a kinti családi ellátásokat Torvény szerint járna...küldtek levelet is hogy megkapom Magyarország válaszára várnak....párom hiába telefonált a nemzetközi ügyősztájra sosem veték fel a telefont majd novembertől megszűnt a családi pótlék és a gyes is Magyarországon..decemberben kaptunk e-mailt majd januárban egy hivatalos levelet is hogy minden adatot átküldtek Dániának. Dániábol jár visszamenőlegesen a családi ellátás minden formája.Kint lakótársam érdeklődik mivel én nem beszélek idegen nyelvet a válasz mindig az Magyarország válaszára várnak... ép most hívtuk-Dániai családi ugye kel foglalkozó hivatalt másfél hónap alatt NEM ÉRKEZETT MEG A MAGYAR HATÁROZAT A Magyart HIÁBA HÍVJUK NEM VESZIK FEL -e-mailre NEM VÁLASZOLNAK... nem érkezett meg a Magyar levél itt 3 havonta van utalás a következő április 20 ka A LEGNAGYOBB PROBLÉMÁM hogy május 1 megszűnik a szállásom már nem éri meg maradnom hazaköltözök kérdésem :ha addig sem lesz határozat kihez fordulhatnék???olyan
nincs (májust beleszámítva) hogy fél éven keresztül ne kapjon a gyermekem családi ellátást még ha a magyarországi gyest és családi-pótlékot vesszem figyelembe az is sok pénz válaszuk segítségüket előre is köszönöm

Csillag74 # e-mail 2016.02.23. 07:59

Kedves Fórumozók!

Szeretném megtudni, hogy jól értelmezem-e a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alábbi részét:

13. § (2)115 Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya az első vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik, de az új képzési időszakra hallgatói jogviszonyt létesít, akkor a tanulói jogviszony megszűnése és a hallgatói jogviszony keletkezése közötti időre, legfeljebb azonban két hónap időtartamra utólag a családi pótlék összegének számítása szempontjából figyelembe kell venni.

Ezek szerint, ha befejezi a középiskolai tanulmányokat június 30-cal, és egyetemi tanulmányokat kezd szeptember 1-től, akkor utólag 2 hónapra (júliusra és augusztusra) igényelhető még a családi pótlék?

Előre is köszönöm a választ!

Fecó96 # e-mail 2015.09.01. 15:06

Érettségire épülő OKJ-s képzés levelező tagozatán jár-e még a családi pótlék, a családi kedvezmény és a diákigazolvány?

cincinnatus #   2015.04.16. 10:01

capisca

Ombudsman az ilyen ügyet egyből átteszi az illetékes közig szervhez, jelen esetben az Államkincstárhoz.

V Á L T O Z Á S

2015.04.01-től, a Kormány döntése értelmében a családtámogatási ellátások (GYES, GYET, CSP, anyasági támogatás)a Magyar Államkincstártól átkerültek a megyei kormányhivatalokhoz.

Az új szervezeti egység neve: Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály.

capisca #   2015.04.15. 18:19

Zeneimádó

A bejelentéshez milyen adatok kellenek, és hogy ANONIM is be lehet-e jelenteni.

A bejelentéshez kell minden olyan adat, amiből megállapítható, hogy ki is veszi fel jogosulatlanul a családi pótlékot és az miért jogosulatlan.

Lehet anonim módon is bejelenteni, csak akkor az eredményről nem fognak tájékoztatni.

Azonban, ha anonim módon teszed az bizonyítékként kevés lesz, mert ezen bizonyítékként egy anonim levél, e-mail nehezen kezelhető. Márpedig annak megítéléséhez, hogy valaki mással életvitelszerűen él, holott egyedülállónak van családi pótléknál bejelentve fontos lesz a tanuk szerepe.

capisca #   2015.04.15. 18:03

Zengőbérci

Ez nem közérdekű bejelentés, panasz, hogy valaki családi pótlékkal visszaél, ez konkrét egyedi ügy.

Közérdekű bejelentés, panasz az egy általános, de nem konkrét ügy.

Ombudsman az ilyen ügyet egyből átteszi az illetékes közig szervhez, jelen esetben az Államkincstárhoz.

Az eredeti kérdésre visszatérve lehet bejelentést tenni, de ilyenkor a hatóság hivatalból fog majd eljárni. Eredményről nem fog értesíteni, mert nem vagy ügyfél, milyen jogod, jogos érdeked is fűződne, ahhoz, hogy az Államkincstár megvizsgálja, jogosult-e valaki a magasabb összegű családi pótlékra vagy sem.

Zengőbérci #   2015.04.15. 16:16

az ombudsman weboldalán elektronikusan is kezdeményezhet ügyindítást.

Kiválaszthatja, hogy panaszát vagy közérdekű bejelentését azonosítás nélkül
vagy ügyfélkapus azonosítással kívánja benyújtani.

Ügyindítás itt:
http://www.ajbh.hu/…-a-biztoshoz

Zengőbérci #   2015.04.15. 11:00

Magyarország Alaptörvénye

XXV. cikk

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.

Zengőbérci #   2015.04.15. 10:38

Lehet, illetve értesítik az alábbiak szerint.

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

1. § (3) A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

(4) Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv). A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.

2. § (4) Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor - a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével - a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az indokok megjelölésével - a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.

3. § (2) A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

(4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

  1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

4. § (1) A közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében (a továbbiakban: elektronikus rendszer) is meg lehet tenni. A közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa gondoskodik.

6. § (1) A közérdekű bejelentő az elektronikus rendszer útján az alapvető jogok biztosánál tett közérdekű bejelentése során kérheti, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyen hozzáférhető.

Zene Imadó # e-mail 2015.04.15. 09:57

Tisztelt Ügyvédúr / Ügyvédnő!!
Azt már tudom, hogy hol kell bejelenteni, a jogtalanul felvett családi pótlékot, de szeretném megkérdezni, hogy a bejelentéshez milyen adatok kellenek, és hogy ANONIM is be lehet-e jelenteni. Illetve, ha megadom az adataimat, akkor értesítenek-e az ügy kimeneteléről.
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel: Zene Imádó.

Zene Imadó # e-mail 2015.04.13. 13:56

cincinnatus!

Azt is megtudod nekem mondani, hogy ezt lehet anonim is bejelenteni, vagy kellene az én adataim is a bejelentéshez.

cincinnatus #   2015.04.13. 12:25

Írásban, a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályán.

Zene Imadó # e-mail 2015.04.13. 11:04

Sziasztok!

Ha tudomásomra jutott az, hogy valaki jogtalanul veszi fel a családi pótlékot, akkor azt hol tudom bejelenteni, illetve milyen úton??
A történet a következő:
Az egyik ismerősöm egyedülállóként veszi fel gyermeke után a családi pótlékot, pedig több éve életvitelszerűen együtt él a társával.

mulan # e-mail 2014.11.18. 14:37

Kedves Fórumozók!
Érdeklődnék, tud-e valaki erről a hírről valamit, lett-e belőle törvénymódosítás végül?
http://www.jogiforum.hu/hirek/31731

Élettársammal 2+1 gyermeket nevelünk, mindketten "hozott" gyerekek az előző házasságból, és eszerint alkotányellenesnek ítélték a jelenlegi családi pótlékról szóló szabályozást, így végre a 3 gyermek ténylegesen is 3 gyermek lehetne. De semmi hírt nem tallok erről, hogy valóban megtörtént-e a módosítás.

Válaszukat előre is köszönöm!
Mulan

Vektast # e-mail 2014.09.08. 14:32

Hello!

Beleszámítok e a családi pótlék összegének megállapításánál akkor ha:

  • szüleimmel lakom
  • 21 éves vagyok
  • van egy diplomám (főiskola)
  • délutáni OKJ-s képzésre akarok járni.

Szerintetek ha OKJ-s képzésben részt vennék a szüleim több családi pótlékot kapnának?

Anett37 # e-mail 2014.09.06. 18:16

Üdv.!

Szeretnék tanácsot, segítséget kérni Ausztriai családi pótlékkal kapcsolatban.
A volt férjem Ausztriában dolgozik, évek óta felveszi a családi pótlék különbözetet. Nem hajlandó a lányaink iskoláztatását segíteni ebből a pénzből. Teljesen magáénak tartja a több ezer eurós összeget. Joga van ehhez? Ez a pénz csak Őt illeti, akkor is ha a lányokat én nevelem? Köszönöm!

Szép estét Mindenkinek!!

milo1985 # e-mail 2014.08.31. 20:17

Üdv! Az lenne a kérdésem ,hogy ha házasságot kötöttem egy 18 éves iskolás lánnyal akkor a családi pótlék megilleti e őt ha már házas!

Secike90 # e-mail 2014.08.17. 19:54

Saját jogon családi pótlékban részesülök,(Súlyos fogyatékosság) tartós betegség miatt. 53 százalék van megállapítva. 4 órás munkám van. (Lehet hogy hamarosan megszűnik a munka viszonyom.)
Olyan kérdésem lenne: ha esetleg eltudok helyezkedni 8 órás munka viszonyban, akkor nem leszek jogosult családi pótlékra?

Válaszát előre is köszönöm!

Audrey80 # e-mail 2014.08.07. 11:30

Üdv Mindenkinek!

Problémám a következő:

január 1-től nem kapom a családi pótlékot Magyarországon, mivel késve, azaz februárban küldtem be a papírt, hogy álláskeresési járadékot kapok. Ennek lejárta után lett munkám, a jogviszonyom folyamatos.

Csak egy papírt kaptam, hogy mivel nem keresek, az Ausztriában dolgozó férjem kap családi pótlékot. Ekkor tudtam meg, hogy be kellett volna küldeni a munkaügyi központ papírját. Beküldtem.

Február óta kapom az ígérgetést, hogy küldik a pénzt, közben hívogattam őket, küldtem munkáltatói igazolást is, mindent amit kértek, minden be is érkezett, ennek ellenére hónapról hónapra csak ígérgetnek, hogy utalnak.

Mit tehetek, hogy végre megkapjam a családi pótlékot?
Mivel nem csinálnak semmit, az osztrákok felé sem küldik a papírokat, ők sem tudnak különbözetet fizetni.

Segítséget köszönöm!

lewho # e-mail 2014.08.05. 11:57

A tanév végéig fogod kapni(illetve a szülő főszabályként) ha középiskolás vagy

Cst

8. § (1) Iskoláztatási támogatásra jogosult
ab) a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti; továbbá

1234578 # e-mail 2014.08.05. 07:44

Üdvözlet!
Olyan kérdésben szeretnék segítséget kapni, hogy nappali tagozaton folyamatos tanulói jogviszony mellett (csak a nyári szünet szakította meg) tanulok. 1994 novemberébenn születtem tehát novemberben töltöm a 20. életévemet. November után jogosult leszek és kapni fogom a családi pótlékot a tanév végéig, vagy miután töltöm a 20-at automatikusan elveszik?
Válaszokat előre is köszönöm.

vnanya # e-mail 2014.05.09. 11:37

Üdvözlök mindenkit!
Kérdésem a következő lenne: Két gyermekem van akiket egyedül nevelek. Külön élő édesapjuk Ausztriában dolgozik ahol több évre visszamenőleg megigényelte a kinti családi pótlékot. Mivel nekem nincs se itthon se külföldön munkaviszonyom az itthoni családi pótlékot tőlem megvonták, február óta nem utal a MÁK. Apuka szerint még ő sem kapott kintről semmit. Ezt én ellenőrizni nem tudom. Nekünk a majd harmincezer forint kiesése, amit egyedülállóként, két gyerek után itthon kaptam, nagyon megnehezíti a létfenntartásunkat. Lehetséges lenne, hogy az elvált szülő elvegyen ennyi pénzt a gyermekeitől? Van valamilyen jogszabály, hogy legalább azt az összeget ami itthon minden gyermeket megillet megkaphassák a gyermekeim? Az apuka gyermektartás címén alacsonyabb összeget fizet mint amit Ausztriában, két gyermek után caládi pótlékként kifizetnek.
Kösznettel