Augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/felhasználási hely fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó lakossági piaci áron jogosult villamos energiát vételezni, illetve az egyetemes szolgáltatótól 1729 m3/év/felhasználási hely, azaz 59 132 MJ/év/felhasználási hely mérték felett versenypiaci költségeket tükröző áron jogosult földgázt vételezni. Megjelent a részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben! A Kormány a rendelet szerinti rendelkezéseket negyedévente felülvizsgálja – az első felülvizsgálat időpontja 2022. december 30. napja.

A kedvezményes mennyiségek lakossági fogyasztók részére

A kormányrendelet szerinti kedvezményes mennyiségek 2022. augusztus 1-jétől vehetőek igénybe.

A kedvezményes mennyiségek és árak:

  • a villamos energiánál 210 kilowattóra/hó (2523 kilowattóra/év) fogyasztásik 36 forint/kWh,
  • a földgáznál 144 köbméter/hó (1729 köbméter/év) fogyasztásig 102 forint/köbméter.

Az éjszakai áram: 23,1 forint/kWh lesz a fogyasztási korlátig, e felett 62,9 forint a nem kedvezményes ár. A H tarifa korlátlanul fennáll 36 forinton.

A versenypiaci ár

A versenypiaci ár nem lehet kevesebb, mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által rendeletben meghatározott versenypiaci költségeket tükröző ár.

A Hivatal elnöke által a 6/2022. (VII. 21.) MEKH rendeletben meghatároztt versenypiaci költségeket tükröző, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó földgáz ár:

  • 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ ( 747 forint/köbméter).
  • 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ.

A lakossági piaci árral elszámolt villamos energia mennyiség tekintetében a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár az ESZ árrendelet szerinti:

  • A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,
  • B (alap) árszabás esetén 62,884 Ft/kWh.

A lakossági fogyasztó a rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében a szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján

a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron.

Földgáz felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen alapuló számlázása, valamint az azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli egyéb részszámlák esetén az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározást kell alkalmazni.

Fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó kedvezmény

Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után a fogyatékossággal élő személy további kedvezményre jogosult.

A kedvezmény mértékét és igénylésének eljárásrendjét kormányrendelet határozza meg.

Társasházakra és lakásszövetkezetekre vonatkozó kedvezmények

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház, lakásszövetkezet

a rendeletben meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amely többletkedvezményt kedvezményes mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni.

A kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozni kell az egyetemes szolgáltató felé a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról.

Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget  a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a rendeletben foglaltakra figyelemmel időarányosan.

A 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében a kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől figyelembe veszik!

A nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által e célra biztosított felületen keresztül történik, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A nyilatkozatok megtételére a kormányrendelet rendelet hatálybalépését követő 5. munkanaptól van lehetőség.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az előírt feltételeket alátámasztó iratot a felhasználó társasháztól vagy lakásszövetkezettől bekérni és ellenőrizni.

Nagycsaládosok kedvezménye

Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a július 13-dikai kormányinfón elmondta, hogy

a nagycsaládosok továbbra is kedvezményesen kapják a gázt.

Jelenleg is van kedvezményes fogyasztási limitjük, ami megmarad a jövőben.

“Egy háromgyerekes család ezentúl évente nem 1729 köbméterig, hanem 2329 köbméterig veheti igénybe a kedvezményt. Minden további gyerek után 300 köbméterrel emelkedik a limit. A villamos áramnál ilyen kedvezmény nincs”

– mondta.

Hatálybalépés

A kormányrendelet a kihirdetését követő napon – vagyis 2022. július 22-dikén lép hatályba.

A kormány rendelete a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti!

A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletei ITT elolvasható.

Energia-veszélyhelyzetet hirdetett és hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el a kormány! – Fontos bejelentések a kormányinfón!