Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Jogi tanács kérése

rigoz # e-mail 2019.01.24. 20:28

Tisztelt

1. Egyetemleges felelőségük van, kényszerű pertársak, a bíróság ítélete mindkettejükre egyformán hatályos.

A végrehajtás csak a tartozás erejéig valósulhat meg, a jogosult választása, hogy melyik adós terhére, de lehet akár mindkettőére is.

2. Igen, de ezt egyébként régi Pp. szerint is lehetett.

3. Nem, mivel az a bank, mint engedményes és az engedményezett közti jogviszony, ami eszközcselekmény a felek személyében beálló személváltozásra az Ön és a Bank közti szerződés tekintetében, az értesítés erről adatkezelői kötelezettség, az Infotv. szerint (tudtommal).

4. Csak írásban.

Mikes73 # e-mail 2019.01.23. 16:40

Kedves fórumozók!

Egy banki hitel ügyben bírósági tárgyalás lesz, ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem.

  • A feleségem adóstárs. Ha ő nem jelenik meg a tárgyaláson és számomra kedvező ítélet születik:elutasítják a bank keresetét vagy engedélyezik a tartozás részletekben történő megfizetését, akkor az rá ugyanúgy vonatkozik? Vagy az ő fizetéséből tilthatnak 33 %-ot?
  • Amennyiben csak én jelenek meg a tárgyaláson a felperes bank képviselője nem, akkor való igaz, hogy az új eljárási törvény szerint kérhetem a per megszüntetését?
  • Továbbá igaz, az, hogy az engedményezési szerződés érvényességének nem feltétele a kötelezett értesítése?
  • Valamint az engedményezési szerződés akár írásban akár szóban érvényesen megköthető akkor is, ha arra a szerződésre, amelyből a követelés ered, a jogszabály a kötelező írásba foglalást rendeli?
ObudaFan # e-mail 2019.01.23. 15:06

wpferi

Lehetőség van rá, de hogy ez lenne az érdeked, az kérdés.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

ObudaFan # e-mail 2019.01.23. 15:05

fogaz1980

Mivel a ráépítőnak alapból tulajdonjoga keletkezne, ezért először is ezt kellene kizárni, ha nem erre irányul az akaratotok.
A többit meg egy részletes használati megosztásban lehet rendezni.
Főleg az előbbi miatt jobb lenne ügyvédhez fordulni, még ha formailag nem is kötelező.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

fogaz1980 #   2019.01.23. 14:49

Szeretnék segítséget kérni a következőben:
Milyen szerződést ( lakhatási, együttélési...) kellene kötni az alábbi esetben amelyben benne foglaltatik mondhatni minden (későbbi esetleges problémák elkerülése érdekében). Értem ez alatt mondjuk a saját rezsi, biztosítás fizetése, saját udvar rész rendben tartása, alapvető együttélési szabályok....
Mik legyenek benne még? A szerződés felmondására esetleg egy ellentételezés X M Ft-tal, illetve mondjuk egy év határidővel.

Adott egy régi családi ház, amelyen egy rokon épít egy félemeletet.
Az egész felső rész új lesz, új tető kerül rá. Az építés költségeit Ő fizeti. Így a régi ház kap egy új tetőt is a megmaradó földszintes rész fölé is, amit így a építtető fizet, nem én.

Az ingatlan rész nem kerül a nevükre, nem lesz haszonélvezeti joguk...

Ehhez kellene valamilyen megoldás, hogy egy mindenre kiterjedő szerződés készüljön, hogy a későbbiekben lehetőleg ne legyen probléma.

Elég lenne kettőnk között egy szerződés vagy ügyvéd, közjegyző előtti kellene?
Előre is köszönöm a segítséget.

wpferi # e-mail 2019.01.23. 14:48

Kérem segítsetek:

Kártérítés, harmadik elsőfokú ítéletet fellebbeztem meg. Az alperes a hatóság, a saját hibája miatti egyetemleges felelőssége alapján, amivel a csaló károkozását lehetővé tette. A primitíven egyszerű alapséma a károsult tevékenységének szerződéselőkészítő tevékenysége mélységig történő vizsgálatába és a felelősséget kizáró bírálatába torzult, és folyik 5 éve, melyben alperes mellékszereplővé vált. Most a másodfok tárgylást akar tartani, amelyen nem szeretnék részt venni, eddigi rossz tapasztalataim miatt. Viszont a tárgyalásra, tehát azt megelőzően be szeretnék nyújtani még egy világosabb beadványt.
A kérdésem, hogy van-e lehetőségem a fellebbezési tárgyalás előtt ezt beadni, befogadják-e, úgy, hogy a későbbi tárgyalásra nem megyünk el (mármint az ügyvéd). Ez lenne egyértelműen az érdekem. Semmiféle új bizonyíték felvetéséről nincs szó.

wpferi # e-mail 2019.01.23. 14:00

Szomorú örökösnek,

Nem értek hozzá.
Viszont a
Nem létezik olyan, hogy „túl hirtelen fékezett”, neked minden körülmények között képesnek kell lenned mögötte megállni.
túl általános, és így szerintem nem igaz. Amennyiben a sorban előtted levő kocsi beleszalad egy baleset miatt megállt autóba, akkor annak a féktávolsága nem az amúgy elvárt, mondjuk 50 méter lesz, hanem 5 méter. Na ennek kivédésére nem lehet felkészülni. Kocsisorok esetén, ha jól emlékszem egyenként kell vizsgálni a féktávolságot, vagy annak hiányát. A féktávolság dinamikus, a vészfékezés is lényegesen kedvezőbb, mint egy álló falnak ütközés. Előbbire fel kell készükni és megáll a felelősség, ha nem. Persze tudom, hogy erre az esetre nem igaz, és Te erről mondtál véleményt.

gertimi # e-mail 2019.01.23. 13:59

Kedves Fórumtagok,

Jogi tanácsra vagy ügyvéd ajánlásra lenne SOS szükségem aki a DRV -vel szemben (polgári ügyekben, vízdíj kövelésben) jogilag jártas.

Pár mondat az ügyről:
Egy éven keresztül (nem lakunk ott) folyt a víz az ingatlanunk kertjében lévő talajba. Egy un. altalaj csapot sajnos nem jól zártunk el. A DRV megírta első levelében, hogy amennyiben hivatalosan kivizsgálják az ügyet és bebizonyosodik, hogy az elfolyt víz a csatorna hálózatot nem terhelte, úgy a csatornadíjat jóváírják. (az elfolyt víz mennyiségét nem vitatjuk). A hivatalos kivizsgálás megtörtént, majd a tegnap kapott újabb levélben az áll, hogy nem tudnak eltekinteni mégsem a csatornahasználat díjától, mert meghibásodás nem történt.
Hibás sosem volt egy csővezeték sem. Az első levelükben leírtaknak megfelelően és a telefonos ügyfélszolgálat elmondása szerint jártunk el.

Segítséget szeretnénk kérni jogilag, hogy ebben az ügyben mi a teendőnk.

köszönettel

rigoz # e-mail 2019.01.22. 15:00

És a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem - amennyiben a polgári, illetve közigazgatási peres eljárások vonatkozásában a teljes személyes költségmentesség, illetve a részleges személyes költségmentesség engedélyezésének feltételei fennállnak - díjának megfizetése, előlegezése alól lehet kérni mentességet, mely engedélyezése esetén keresetet tartalmazó irat benyújtására felhívás esetén nem kell (előzetesen) megfizetni a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás díja és a polgári peres eljárás illetéke közti különbözetet sem.

rigoz # e-mail 2019.01.22. 14:57

@Cseba79: A fizetési meghagyáshoz nem csatolható bizonyíték, csak a keresetet tartalmazó irathoz (ahhoz csatolandó is), amit a közjegyző felhívására, az abban megjelölt bíróságon, a közjegyző felhívásának másolatát mellékelve kell az értesítés kézbesítését követő 15 napon belül akkor előterjeszteni, ha a meghagyásnak a kötelezett (volt párja adott esetben) ellent mond.

Fizetési meghagyással minden a kötelezett által nem vitatott oly követelés érvényesíthető, mely kizárólag pénzkövetelésen alapul (azaz nem irányul valamire való jogosultság megállapítására, jogviszony létrehozására, megszüntetésére, ), amely (többek közt, de nem kizárólagosan):

  • nem a munkavállaló vétkes kötelezettségéből eredő kárigény
  • közigazgatási perre tartozó munkajogi igény (közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyból eredő igény)
  • értéke nem haladja meg a 30.000.000Ft-ot

Perindítás előtt fizetési meghagyás kibocsátását KELL kérni, ha a

  • a kizárólag a fentiek szerinti pénzkövetelés mértéke nem haladja meg a 3.000.000Ft-ot

és

  • a feleknek van beföldi lakóhelye, kézbesítési címe

Ez alól kivétel, ha a korábban kibocsátott kérelmet a közjegyző visszautasította vagy a fietési meghagyásos eljárást megszüntette és az erről szóló végzése jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül keresettel a követelése érvényesítése érdekében pert indít vagy azt egyéb, törvényes úton érvényesíti.

A fizetési meghagyás ellentmondás hiányában a kibocsátására irányuló kérelemben megjelölt kötelezettel szemben a kézbesítésétől számított 15. nap elteltével jogerőssé és végrehajthatóvá válik.

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem díj a követelt összeg 1%-a, de legalább 5.000Ft, de nem kevesebb, mint a kérelemmel érintett személyek (jogosultak-kötelezettek) száma alapján fejenként 1.000Ft.

A kérelmet írásban az erre rendszeresített formanyomtatványon vagy szóban bármely közjegyzőnél elő lehet terjeszteni.

Az írásban, nem elektronikus úton előterjesztett kérelmen meg kell jelölni azon közjegyzőt, akinek eljárását a jogosult kívánja (közjegyző nevével és székhelyével).

A fizetési meghagyásnak a kötelezett általi határidőben előterjesztett ellentmondása folytán az ügy perré alakul, ekkor a közjegyző fent említett felhívása nyomán meg kell fizetni a polgári peres eljárás illetéke és a közjegyzői eljárás díja közti különbözetet, illetve a fentebb kifejtettek szerint keresetet tartalmazó iratot kell előterjeszteni, mely a nem jogi képviselővel eljáró fél vonatkozásában formanyomtatványhoz kötött.

Dióhéjban összefoglalva, lehet érvényesíteni az adott, hivatkozott jogviszonyból származó kizárólag pénzkövetelésnek minősülő igényt (szinte nincs olyan jogviszony, ami vonatkozásában nem lehetne), amennyiben nem több, mint 30.000.000Ft a követelt összeg.

E kérelemhez se az egyezséget, se mást ne csatoljon, mert a közjegyző köteles figyelmen kívül hagyni, a felhívásra benyújtandó, keresetet tartalmazó irathoz kell csatolni, ha kap erre vonatkozó felhívást majd.

Cseba79 # e-mail 2019.01.22. 14:40

A volt férjem tartozása abból adódik, hogy a házasságunk idején közösen felvett lakáshitel rá eső részét a válásunk után nem mindig teljesítette, vagy csak részben. ( a válóperes egyezségben szerepel, hogy a tulajdonjogból eredő költségeket ő is köteles megfizetni).
Ez lehet alapja egy fizetési meghagyásnak? Csatolni kell hozzá bármilyen "bizonyítékot" az egyezségen kívül?

rigoz # e-mail 2019.01.22. 13:58

@cseba79: Ha így tenne, akkor - amennyiben bírósági ítélettel vagy bíróság végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló tartásról van szó - lehet kérni a különbözetre, amit nem fizetett meg ily módon a végrehajtást (aminek az illetékét nem kell előlegeznie, ha meg a perben költségmentességet kapott, akkor más sem, de viselnie sem).

Sakk-matt.

Nyugodtan vegye csak le a leírtak alapján.

@drbjozsef: Pontosan, ha vitatni akarja, akkor pereljen Ő, nem fordítva, bár nem fejtegettem bővebben, de erre gondoltam Én is.

Amúgy szvsz. ez kötelező fmh-s eset, hiszen csak pénzkövetelésről lenne szó.

Cseba79 # e-mail 2019.01.22. 13:32

Köszönöm a válaszokat!

Jó ötletnek tűnt így visszaszerezni a pénzemet, de nem merem megtenni ezt a lépést. Képes lenne a gyerektartásból visszavenni és utána minden pénzt eltüntetni a közös számlánkról.

drbjozsef #   2019.01.22. 13:01

rigoz,

Azért ez nem teljesen így van. Attól hogy valaki jogosult egy számla felett rendelkezni, attól még egyáltalán nem biztos, hogy az ő pénze van rajta.

Cseba,

Ha egyértelműen tudod bizonyítani a tartozást, akkor én levenném a pénzt. A levételre jogosult vagy, hogy tényleg téged illet-e, azt ha a férjed vitatja, akkor fizetési meghagyással vagy perrel követelheti vissza.

Egyszerűbb ha neki kell perelnie a visszakérésért (ha meri), mint hogy Te perelj azért, hogy kifizesse neked (ha jár).

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

rigoz # e-mail 2019.01.22. 11:29

Tisztelt maci86!

Igen, polgári jogi igények általános elévülése, így a tárgyi esetben is az igény elévülés öt év.

Emellett álláspontom szerint felmerül az érvénytelenség/semmisség kérdése is, ha komolyan bíróságra viszik az ügyet, addig nem kell azzal törődni.

A szándékuk komolyságát - ahogy drbjozsef topiktárs is utal rá - jelzi az is, hogy egyáltalán méltóztattak-e ajánlva és/vagy tértivevénnyel postázni a leveleiket, ha nem, akkor egyszerűen dobják ki azokat a leveleket a francba, mintha nem kaptak volna semmit.

rigoz # e-mail 2019.01.22. 11:27

Tisztelt Cseba79!

Miért ne vehetné le, ha rendelkezési joga van a számla felett?

Ha van a számlán éppen annyi fedezet, minden további nélkül.

Ez teljesen független a kölcsöntől egyébként jogilag.

Cseba79 # e-mail 2019.01.22. 11:13

Kedves Fórumozók!

Volt férjem tartozik nekem pénzzel. Sms-sel tudom bizonyítani azt, hogy ígéretet tett a visszafizetésre (pénzt várt valakitől és azután ígérte hogy rendezi velem a tartozását ). A pénzt már 2 hete megkapta, de nekem még nem fizetett.
Innentől érdekes a dolog. A pénzét egy közösen fenntartott számlára utaltatta (közös lakáshitelünk volt, erről a számláról vonták a hitel ). Ehhez a számlához nekem is van hozzáférésem.
Kérdésem, hogy levehetem-e saját részemre a tartozását erről a közös számláról?
Ha nem milyen lehetőségeim vannak?

(Elnézést ha nem ide való az ügy)

drbjozsef #   2019.01.22. 06:30

maci,

azok a bizonyos levelek, amelyet fizetési felszólításként kapott, ajánlott ésvagy tértivevényes levelek voltak, vagy simán bedobva a postaládába?

Egyébként : azóta sem kapta meg a termékeket?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

maci86 # e-mail 2019.01.21. 18:31

Tisztelt Cím!
Édesapámnak szeretnék jogi segítséget kérni. 2011 nyarán házalók jöttek hozzá, ajánlottak neki egy hátmasszírozó készüléket és egy levegőtisztítós pollenszűrős kályhát, összesen 150.000 Ft-ért. Belement az alkuba, tetszett neki az ajánlat, aláírta az adásvételi megállapodást. Megegyeztek, hogy amennyiben nincs szüksége a termékre, a vásárlástól elállhat 8 (vagy 14, erre nem emlékszik pontosan) napon belül. Felhívta a céget sajnos már a határidő letelte után néhány nappal, hogy mégsem vásárolná meg a terméket (a készüléket természetesen nem kapta meg). Ezt követően néhány éven keresztül nem történt semmi, ekkor kapott egy levelet a cégtől, miszerint 38.000 Ft-ot kötbérként fizessen be egy megadott címre. Ezt néhány újabb levél követte, mindben ugyanazt kérték, fizesse be az összeget. Úgy gondolta, hogy mivel nem kapta meg a terméket, így nem köteles befizetni a kért összeget. Kb. 3 évvel ezelőtt kapott egy fizetési felszólítást, miszerint behajtásra kerül az összeg, ha nem fizeti ki. Telefonon felhívta a céget, kérte, hogy ha már nagyon muszáj fizetnie, ha lehetséges, részletekben fizethesse ki, mert egyszerre sok lenne. Ebben megegyeztek a felek, a cég képviselője elmondta, hogy hamarosan fogják küldeni a csekkeket. Ez nem történt meg a mai napig. 2019 januárjában kapott egy újabb fizetési felszólítást, miszerint február 25-ig fizesse be az elmaradást, bírósági perrel is fenyegetik.
Kérdésem az lenne, hogy a cég jogilag helyesen járt-e el? 5 éven túl elévülnek az ilyen ügyek, én úgy tudom.
Köszönettel: maci86

gerbera317 # e-mail 2019.01.19. 10:57

sőt a TV is lehozott egy anyagot
Nahát, én azt nem is láttam. Valljon hány millióan lehetnek még így...

Szomorú örökös #   2019.01.19. 10:43

vaer

Te is a tények tudta nélkül variálsz, oktatsz és véleményt irsz!

A rendőri szakértő se volt ott, mégis ki fogja deríteni, hogy mi történt, de hidd el, ő nem véleményt, hanem hivatalos jelentést fog róla írni a fellelt körülmények alapján, amit nagy valószínűséggel kénytelen lesz a rokonod elfogadni. Ha nem teszi, akkor hosszú és macerás eljárás lesz belőle, az tuti.

Szomorú örökös #   2019.01.19. 10:41

vaer

Akkor még egyszer utoljára: ha a rokonod hátulról belement valakibe, akkor tök mindegy, hogy az a „szakértő” mit mondott a médiában, mennyire magyarázta körbe vagy esetleg túl, ettől még a rokonod hibás lesz abban a kérdésben, hogy nem tartotta be a követési távolságot. Nem több és nem kevesebb a felelőssége. És mint jeleztem, a bíróság is a hivatalos rendőrségi szakértő véleményét fogja figyelembe venni, nem foglalkozik a médiával. Mellesleg ha betartotta volna a követési távolságot, akkor lett volna ideje a megfelelő elkerülő reakcióra és most nem vitatkoznál itt velem. Sajnálom, hogy szubjektíven látod a történetet és képtelen vagy független nézőponttal tekinteni bármire is, ami a rokonoddal kapcsolatos.

Te itt nagy nyilvánosság előtt minősítetted a médiának nyilatkozó szakértő munkáját (lassan már büntetőjogi kategóriába megy át) - akárcsak az én válaszomat is - amihez nyilván jogod van, de ne sértődj meg, ha ezzel kapcsolatban is véleményt kapsz utána.

Mellesleg ha úgy gondolod, hogy erre nem kívánsz választ, akkor miért is írtad le? Ha leírtad, akkor viszont nincs jogod senkinek megszabni, hogy mire válaszoljon és mire nem, ugyanis ez egy nyilvános fórum. És egyébként is azt hiszem jeleztem, hogy a személyiségi jogi részére nem válaszolok, mert nem tudom rá a választ. Max. azt tudom javasolni, hogy jelezd a panaszodat az adatvédelmi biztosnak, ennél többet úgysem tehetsz. Ha szépen megkérsz - kétlem, hogy erre képes lennél ezek után - még lehet, hogy tudok hozzá email címet is, bár az már lehet megváltozott. Legbiztosabb a neten rákeresni, mert tuti megtalálod. Írhatsz nekik és egészen biztos, hogy választ is fogsz rá kapni, mert ők elvégzik minden esetben a dolgukat.

És különben is ha jobban tudod, hogy mi történt, akkor mi a francnak kérdezel egyáltalán bármit is?
Ezek után szerinted ki fog neked válaszolni? Olyan biztosan nem, aki nem szereti az okoskodókat. ;-)

vaer # e-mail 2019.01.19. 10:27

örökös!
látod Te is kombinálsz, pedig nem is tudod, hogy mikor, mi történt, stb.stb. Tehát Te is a tények tudta nélkül variálsz, oktatsz és véleményt irsz!
Hogy megvilágítsam Neked a problémát itt egy példa!

Esik az eső és Szomorú örökös megy a járdán! Egyszer csak megbotlik egy kiálló kőben és elesik! Csupa sár lesz, mocskos a ruhája, arca! Arra jön egy valaki és felveszi vidóra. Feltölti ide-oda és persze a média is lehozza mondjuk ilyen szöveggel: hogy "lám-lám sokat ivott elesett és különben is biztos hogy egy részeges fráter aki veri a gyerekeit, agrasszív az asszonnyal. Megszólaltatnak egy családon belüli erőszakkal foglalkozó valakit aki elmondja, hogy igen, az alkohol ezt teszi az emberrel. Kiváncsi lennék, hogy Te mit szólnál!

És köszönöm, ha a kérdésemre nem tudod a választ, akkor inkább ne kommentáld! Nem kell mindenre válaszolni amihez nem értesz!

Szomorú örökös #   2019.01.19. 10:10

vaer

A felelősség kérdése nem izgat, mert kamera felvétel van a történtekről.

Egyáltalán nem vagyok kötekedő kedvemben, de nekem is van profi fedélzeti kamerám és azon kívül, hogy más oldalról is szeretném számodra megvilágítani egy baleset körülményeit, azt is tudom, hogy milyen rögzítésre képes dátum és időpecséttel ellátott felvételt készítése mellett. Csakis az előttem haladó autó képét látom, ami az előtt van, azt már nem. Egyébként meg ha a kedves rokonod belement hátulról bárkibe is, akkor hiába szeretnél mást felelőssé tenni, amikor a követési távolság nem betartása egyértelműen a te rokonod felelősségét fogja kihozni. Nem létezik olyan, hogy „túl hirtelen fékezett”, neked minden körülmények között képesnek kell lenned mögötte megállni. Ez bizony tény és nincs az a rendőr, aki mást állítana. Úgy kell ugyanis egy másik autó mögött haladni, hogy bármi történik, meg bírj állni. Ez ilyen egyszerű.

vaer # e-mail 2019.01.19. 09:59

Kedves Szomorú örökös!
Látom kötekedő kedvedben vagy! A felelősség kérdése nem izgat, mert kamera felvétel van a történtekről.
Továbbra is állítom, hogy elhamarkodott, rossz vélemény született pár perc fizetett "szagértői véleményért!ˇ

A kérdésem továbbra is az, hogy joga van-e bárkinek bárkiről felvételt közzétenni a közmédiában az ő hozzájárulása nélkül, kitakarás nélkül!
Hozzáértők válaszát várom!