Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


ideiglenes intézkedés fogalma

jucus.no1 # e-mail 2018.04.17. 15:14

Köszönöm!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.04.17. 14:08

Akkor sem utasítja már vissza a keresetlevelet, ha nem vonod vissza az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet.

www.kbs-ugyved.hu

jucus.no1 # e-mail 2018.04.17. 10:41

Szép napot!
A keresetlevelet - az ideiglenes intézkedés iránti kérelem hiányosságait meghaladóan - perfelvételre alkalmasnak találta. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem hiányosságai pótlására rövid határidővel felhívott.
Kérdésem, hogy az ideiglenes intézkedés iránti kérelmünket visszavonhatjuk-e ugyanebben a határidőben, s ugye ebben az esetben már nem utasíthatja vissza a kereseti kérelmet a bíróság, megindítja a perfelvételi eljárást?

ObudaFan # e-mail 2016.11.07. 16:20

Az a törvény alapján előzetesen végrehajtható, de kérheted a bíróságot, hogy ezzel egészítse is ki a végzését.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

lemon # e-mail 2016.11.07. 16:14

Ha a bíróság a gyermekkel a kapcsolattartást a per elején ideiglenes intézkedéssel elrendelte leszabályozta, előzetesen végrehajthatóvá nyilvánította. A per megindítása óta a bíró megváltoztatta kérelemre a kapcsolattartást ideiglenes intézkedéssel elrendelt végzést, de a módosító végzésben nem írta bele, hogy előzetesen végrehajtható, akkor a módosított kapcsolattartás már a közlésre tekintettel végrehajtható, vagy csak a jogerő beállta után él?

amatőr #   2007.07.19. 09:24

Polgári perrendtartás 156. §

(1) A bíróság kérelemre ideiglenes intézkedéssel elrendelheti a kereseti kérelemben (viszontkeresetben), illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, ha ez közvetlenül fenyegető kár elhárítása vagy a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása, illetve a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelme érdekében szükséges, és az intézkedéssel okozott hátrány nem haladja meg az intézkedéssel elérhető előnyöket. A bíróság az ideiglenes intézkedés elrendelését biztosítékadáshoz kötheti. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

(2) Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem a keresetlevél benyújtása előtt nem terjeszthető elő. Az ideiglenes intézkedésről a bíróság az első tárgyalás kitűzését megelőzően is dönthet.

(3) Az ideiglenes intézkedés tárgyában a bíróság soron kívül határoz.

(4) A bíróság döntése előtt a feleket személyesen meghallgatja, illetve lehetővé teszi, hogy a kérelemre írásban nyilatkozzanak. A felek meghallgatása csak rendkívül sürgős szükség esetében, valamint akkor mellőzhető, ha a fél a meghallgatásra kitűzött határnapot, illetve határidőt elmulasztja.

(5) Az ideiglenes intézkedésre vonatkozó döntéssel kapcsolatban bizonyítás lefolytatásának csak akkor van helye, ha a kérelem e nélkül érdemben nem bírálható el.

(6) A ideiglenes intézkedés iránti kérelemről a bíróság végzésben határoz, amely ellen külön fellebbezésnek van helye. A bíróság kérelemre - ha a felperes a keresetét leszállítja, hivatalból - a végzést maga is megváltoztathatja.

(7) A teljesítési határidő - ha a bíróság másként nem rendelkezik - a végzés írásbeli közlését követő napon kezdődik.

(8) A végzés előzetesen végrehajtható (231-232. §). A végzés mindaddig hatályban marad, amíg azt a bíróság a felek bármelyikének kérelmére - a másik fél meghallgatása (113. §) után - hozott végzésével vagy ítéletében hatályon kívül nem helyezi. Ha az elsőfokú bíróság az ideiglenes intézkedésről szóló határozatát ítéletében (permegszüntető végzésében) nem helyezte hatályon kívül, az elsőfokú ítélet (permegszüntető végzés) jogerőre emelkedésével az ideiglenes intézkedés a hatályát veszti.

kispali2 # e-mail 2007.07.19. 07:05

Micsoda az ideiglenes intézkedés fogalma?
Erre ha jogszabhelyet, vagy definíciót tudnátok adni, kérem tegyétek meg.