egyezségi kísérletre idézés és per egyidejűleg


szabopal79 # 2023.05.19. 12:37

Az új Pp. 168. § alapján jogosultként kértem a közvetítői eljárás nélküli egyezségi kísérletre idézést. A bíróság még nem küldött ki idézést a feleknek.
Ha anélkül, hogy az egyezségi kísérletre idézés iránti kérelmemtől elállnék, ugyanarra az igényre beadom most (az egyezségi kísérletre idézés kézbesítése előtt) a keresetlevelet is, mi lesz a két párhuzamos eljárás sorsa?
A későbbi kérelem (keresetlevél) tekintetében a Pp. 176. § (1) bek. d) pontja szerinti kerestlevél visszautasítási ok nem feltétlenül jöhet szóba (a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított más perben a perindítás joghatása már beállt vagy annak tárgyát már jogerősen elbírálták).