Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


aktív és passzív perbéli legitimáció

oligaliga # e-mail 2020.01.14. 08:32

Matteo

A tisztázás érdekében:

Ha a végrendeleti örökös az örökhagyó előtt meghal, nem örököl. A végrendeleti örökös helyett az örökhagyó törvényes örökösei örökölnek.

Az eredeti kérdésre válaszolva:

A végrendeleti örökös gyermeke nem indíthat pert a végrendelet megtámadása iránt, mert nincs rá joga.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.13. 21:41

AZ ő helyébe "belép" annak gyermek egyáltalán?
Épp ezt mondom, hogy nem.

www.kbs-ugyved.hu

Matteo # e-mail 2020.01.13. 20:16

KEdves ügyvéd úr!
Köszönöm, de még nem értem, sajnos én nem értek ehhez. Több végrendeleti örökös is van, de csak az egyik hunyt el. AZ ő helyébe "belép" annak gyermek egyáltalán? Amúgy törvényes örökös nincs, hiába kutattuk.
Az újabban keletkezett végrendelet megtámadásakor perbeli legittimáció fennál ha az egyik felperes a régebbi végrendeletben megjelölt elhunyt gyermeke?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.13. 19:58

Ha a végrendeleti örökös az örökhagyó előtt hal meg, akkor főszabályként a törvényes öröklés rendje érvényesül.

www.kbs-ugyved.hu

Matteo # e-mail 2020.01.13. 18:48

Kedves segìtők,
Végtendelet megtàmadásàra irànyulò perben legitim egy korábbi végrendeletben megjelölt de kozben elhunyt szemely gyermeke?
Azt gondolnám hogy igen hiszen érdekelt abban hogy pereljen mert sikeres megtamadas eseten a korabbi vegrendeletben elhunyt anyja helyett orokolne automatikusan ugye?
Elore is koszonom

acer56 # e-mail 2016.03.05. 14:09

Köszönöm.
Ezek szerint az engedményezéssel a keresetindítási jog is átszáll.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.03.04. 19:22

Éppenséggel az engedményező keresetét utasítanák el.

www.kbs-ugyved.hu

acer56 # e-mail 2016.03.04. 15:08

Indíthat-e pert az engedményes (aktív legitimációja van-e) a kötelezettel szemben, vagy ez a jog csak az engedményezőt illeti (illette volna) meg?
Köszönöm a választ.

guba" # e-mail 2012.07.08. 15:51

Már, ha úgy érted, hogy az ítélet alapszik a tényálláson és nem fordítva, akkor igen. :)

Ügyvéd-Vpm.

www.drguba.hu

nagy82aron # e-mail 2012.07.08. 14:46

Igen, evégett érdekel a dolog, ... a pontos elhatárolás, (de - ugye - ez (hogy ítélet, vagy Pp. 130. az) csak okozat...)

guba" # e-mail 2012.07.08. 14:39

Anyagi jogi szempontú perbeli legitimáció hiányában a bíróság érdemi döntést hoz (ítéletben utasítja el a keresetet), eljárásjogi perbeli legitimáció esetében pedig megszünteti az eljárást.

Ügyvéd-Vpm.

www.drguba.hu

nagy82aron # e-mail 2012.07.08. 14:21

ObudaFan:
A jogirodalomban elég világos az elhatárolás az eljárásjogi és az anyagi jogi szempontú perbeli legitimáció között. De hogy te ezzel mit akarsz, az rejtély.
adnál néhány támpontot? esteleg neten is elérhetőt?

nagy82aron # e-mail 2012.07.08. 14:19

Sherlock:
Kösz.

ObudaFan:
Amit írtál, az, és annak okai, háttre érdekel.
EBH2005.1227 némiképp tisztázza
(az előbb - alább - meg a "próba"gomb helyett a "rendbent" nyomtam meg véletlenül, idejekorán)

Sherlock # e-mail 2012.07.08. 13:46

Ne zavard össze. :)

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

ObudaFan # e-mail 2012.07.08. 13:45

A jogirodalomban elég világos az elhatárolás az eljárásjogi és az anyagi jogi szempontú perbeli legitimáció között. De hogy te ezzel mit akarsz, az rejtély.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

nagy82aron # e-mail 2012.07.08. 13:02

jó,... más, ... de mégis
(hamarabb küldődött el mint szándékoztam)

nagy82aron # e-mail 2012.07.08. 12:58

ObudaFan:
talán mégsem kérdeztem teljes sületlenséget.

A Legfelsőbb Bíróságnak egy 1990-ben hozott döntése szerint a kereshetőségi jogot a jogviszony (az
érdekeltség) vagy a törvény (jogszabályi felhatalmazás) alapozza meg. „A felperes ezzel szemben
közvetlenül érdekeltségre nem hivatkozott, és olyan jogszabályt sem jelölt meg, amely perindításra
feljogosította volna, ezek hiányában kereshetőségi jog nincs, így a keresetlevében megjelölt
jognyilatkozat semmisségének megállapítását eredményesen nem kérheti” (Legfelsıbb Bíróság Pf. I. 20
431/1990. - BH 1991. évi 3/107. sz.). Az idézett legfelsőbb bírósági döntés, jóllehet a fogalmak tisztázására
törekedett, mégsem tudta egymástól teljes egyértelmőséggel elhatárolni a keresetindítási (perindítási) jogot a
kereshetıségi jogtól
(vö.: Gáspárdy László: In: Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára. Szerk.:
Petrik Ferenc, HVG-ORAC, Budapest, 2002. A/8. old.). Ennek ellenére a kereshetıségi joggal kapcsolatos
késıbbi bírósági döntések egyik hivatkozási alapja lett: „..a Ptk. 234. §-a (1) bekezdésének az a
rendelkezése, amely szerint a semmis szerzıdés érvénytelenségére bárki határidı nélkül hivatkozhat, nem
jelent egyben keresetindítási jogosultságot is. Semmis szerzıdéssel kapcsolatos perindítási lehetıséget csak
jogi érdekeltség vagy a perlési jogosultságot kifejezetten biztosító jogszabályi felhatalmazás alapozhat meg.”
(Legfelsıbb Bíróság Pfv. VI. 20 618/1996. - BH 1997. évi 9/439. sz., továbbá Legfelsıbb Bíróság Gfv. X. 32
705/1995. - BH 1997. évi 4/199. sz.).

ObudaFan # e-mail 2012.05.30. 14:03

Nem feltétlenül van mindennek külön neve.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

nagy82aron # e-mail 2012.05.30. 08:54

annak mi a neve, ha van kereshetőségi joga valakinek,
a)- csak még nem nyílt meg,
b)- csak még nem lépett, nem élt vele?

ObudaFan # e-mail 2012.05.30. 07:48

Nem. A kereshetőségi jog az aktív perbeli legitimációnak a szinonímája, amire már kaptál definíciót.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

nagy82aron # e-mail 2012.05.30. 01:15

OK.

A "kereshetőségi jog" az ezeknek a fogalmaknak (aktív és passzív perbéli legitimációnak) a szinonímája?
Mennyiben igen, és mennyiben nem?
Definíciót, körülírást a kereshetőségi jogra még ha tudnátok adni! Köszönöm előre is.

Sherlock # e-mail 2012.05.29. 14:06

Az aktív legitimációnak igen.

Biztosítékok joga, polgári-kereskedelmi jog, versenyjog, de az orvosi jogon kívül nem vagyok semmiben elveszett szerintem.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

nagy82aron # e-mail 2012.05.29. 13:57

A "kereshetőségi jog" az ezeknek a fogalmaknak a szinonímája?
Mennyiben igen, és mennyiben nem?
Esetleg definíciót, körülírást a kereshetőségi jogra még ha tudnátok adni! Köszönöm előre is.

Sherlock: Ha megengeded, megkérdezhetem, neked mi a szűkebb szakterületed, vagy melyik az a jogetrület, ami hozzád közelebb áll ?

nagy82aron # e-mail 2012.05.28. 21:39

:)

Köszönöm.

Sherlock # e-mail 2012.05.28. 21:37

Lehetne, hogy az időjárásnak és a fehércsokinak is létrehozz egy külön topicot?

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/