Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Egyedi azonosító jel meghamisítása

Dr.Attika # e-mail 2013.01.22. 18:42

Köszönjük az összefoglalót.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

tothvili # e-mail 2013.01.22. 18:38

Összefoglalom a kutatások eredményét:
Ebben a témában a legfontosabb kérdés az volt, hogy a rendszám egyedi azonosító jelnek minősül-e.
Logikusan nem. Ennek ellenére jogalkalmazói berkekben elterjedt felfogás szerint igen.
Olyan esetről nem szereztem tudomást, ahol eljárást folytattak volna valaki ellen csak azért, mert az álló autóján nem volt rendszám.
Nézzük tehát az elérhető információkat:
Először a Btk előterjesztésében fordult elő az, hogy a rendszámot egyedi azonosítónak nevezték:
„…minden olyan magatartást büntetni rendel, amely az egyedi azonosító jel eredetiségén, elhelyezésén, meglétén változtat. Eltávolítás alatt többek között az egyedi azonosító jelek (rendszám, motorszám stb.) leszerelését, kireszelését, kimarását, kivágását, szám átütését értjük …”
A rendszámot egyedi azonosító jelnek nevesítve az elfogadott törvény szövege már nem tartalmazta.

Mégis egyes Btk kommentárokban felbukkan újra a rendszám:

„Az (1) bekezdés a) pontja minden olyan magatartást büntetni rendel, amely az egyedi azonosító jel eredetiségén, elhelyezésén, meglétén változtat. Eltávolítás alatt többek között az egyedi azonosító jelek (rendszám, motorszám stb.) leszerelését, kireszelését, kimarását, kivágását, szám átütését értjük.”

Van olyan kommentár is, mely a rendszámot nem, csak az alvázszámot tekinti egyedi azonosító jelnek:

„Egyedi azonosító jel meghamisítása (Btk. 277/A. §)
A dolgok egy részének birtoklását, rendeltetésszerű használatát az állam hatósági regisztráció meglétéhez köti, annak érdekében, hogy e dolgok használata, forgalma nyomon követhető legyen. E regisztráció alapja a gyártó, illetve a hatóság által a dolgon alkalmazott jelölés. A regisztrációról kiállított közokirat számára a dolgon alkalmazott jelölés alapvető fontosságú, hiszen az azonosítás ez által végezhető el. Ezen túlmenően bizonyos dolgok forgalomba hozatala feltételéül az állam egyébként is előírja a gyártóknak, hogy az adott dolgot egyedi azonosításra alkalmas jelöléssel lássa el. A fentieket sértő elkövetői magatartásokat rendeli büntetni a jelen jogszabályhely.”

Végül az egyedi azonosító törvényi meghatározása és annak eltérő értelmezései:

„Az egyedi azonosító jel fogalma:
Btk. 25/A. §: A Btk. 277/A. §-ának alkalmazása szempontjából egyedi azonosító jel: az olyan dolognak, amelynek a birtoklását vagy rendeltetésszerű használatát jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gyártónak vagy a hatóságnak a dolgon, illetőleg annak alkotórészén alkalmazott, egyedi azonosításra szolgáló jelölése.”

Ezt a meghatározást többféleképpen értelmezik:

 • A gyártó egyedi azonosító jele az alvázszám, melynek alapján a hatóság kiad még egy egyedi azonosítót, a rendszámot.
 • Ha a gyártó nem alkalmazott egyedi azonosító jelet a dolgon, akkor azt a hatóság is megteheti. (pl. olyan fegyver esetében, melynél nincs gyári azonosító beütve, a hatóság egyedi azonosításra alkalmassá teheti a fegyvert valamilyen egyedi jelzés beütésével)
 • A gyártó egyedi azonosító jele az alvázszám, melynek alapján a hatóság kiadja a hatósági jelzést, a rendszámot. Számomra ez logikus és életszerű, hiszen az egyedi azonosító legfőbb ismérve, hogy abból egy és csak is egy lehet.

Végül egy képviselői felszólalás még a tervezet idejéből, melyből kiviláglik, hogy egyedi azonosítónak a gyártó által beütött alvázszámot kell gondolni:
„Mit tekint a tervezet egyedi azonosító jelnek? Ez egy nagyon egyszerű dolog, szemre legalábbis. Ez egy szám vagy betű, vagy a kettőnek a kombinációja, a gyártónak vagy a hatóságnak valamely dolgon, illetve annak alkotórészén alkalmazott, egyedi azonosításra szolgáló jelölése… a gyártó ország jelölését tartalmazza az azonosító jel, a gépkocsi típusát, ajtóinak számát, a motor teljesítményét, a sebességváltó fokozatait, a gyártás helyét és a gyártás sorszámát.”

tothvili # e-mail 2013.01.20. 19:14

Nekem az első autóm rendszáma TV 92-41 volt. :)

Dr.Attika # e-mail 2013.01.20. 19:08

Kösz Gábor! Sikeresen átvezetted a topicot a fegyverszám világába.
Bár a rendszám és a fegyverszám összefonódhat. A szolgálati PA 63 pisztolyomnak AD 69-74 volt a száma a 80-as években. A gk-k rendszámát is ilyenformán képezték.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

bokros # e-mail 2013.01.20. 18:30

CIP-en kívülről. Egyéb iránt marad a szemlézés, mert másként honnan tudná a rendőr, hogy mi az amit az engedélyezéskor a kezébe vesz:-)

Dr. Bokros Gábor
ügyvéd

Dr. Bokros Ügyvédi Iroda
8961 Lenti Pf: 51
www.drbokros.hu
Tel/fax: (36 92) 551 270, 551-271
Mobil: (36 30) 3398 000

tothvili # e-mail 2013.01.20. 18:19

Értem, ezek szerint már nem aktuális az egyedi, vagy típusjóváhagyási vizsálat a fegyverek esetében.
Köszönöm.

bokros # e-mail 2013.01.20. 15:44

"A fegyverbe a hatóság bele üti a "próba jelet", ezzel kapja meg fegyver a hatósági jelzését"
Tévedni tetszik.
A hatósági jogkört gyakorló MKH Kft. kizárólag a műszaki megfelelőséget bélyegzi a fegyverbe, de az nem alkalmas egyedi azonosításra.Azon túlmenően, hogy a próbabélyegek kölcsönös elismeréséről szóló CIP egyezménynek Mo.is tagja, a sport és vadászlőfegyverek időszakos műszaki vizsgáztatását már tavaly megszüntették és így maradt a szemléztetés, ami nem egyéb mint kategóriába sorolás.
A fegyverek egyedi azonosító jele nem más mint a fegyverbe a gyártó által beütött gyártási szám, de míg a gépjárművek esetén nemzetközi egyezmény kizárja, hogy két azonos alvázszám legyen, addig lőfegyverek esetén nincs ilyen egyezmény, tehát az egész nem ér semmit.

Dr. Bokros Gábor
ügyvéd

Dr. Bokros Ügyvédi Iroda
8961 Lenti Pf: 51
www.drbokros.hu
Tel/fax: (36 92) 551 270, 551-271
Mobil: (36 30) 3398 000

tothvili # e-mail 2013.01.20. 12:45

A rendszámokkal való visszaélés visszaszorítása érdekében nemrégen módosításra került a Kresz:
Az 5. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,

 1. amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van;
 2. amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] van(nak) felszerelve;

Az 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hatósági jelzés(eke)t [rendszám táblá(ka)t] a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

Ezen módosítások lényege az volt, hogy az elindulás előtt ellenőrizni kell a rendszám meglétét és annak jól láthatóságát, továbbá a rendszámnak az arra kijelölt helyen és jól láthatónak kell lennie.

KBS áltál bemutatott esetben helyesen járt el a jogalkalmazó, mert a közlekedésben úgy vett részt a motorkerékpár, hogy - időszakosan ugyan, de - nem volt jól látható a forgalmi rendszám.

Nem baj, ha ezt nem egyedi azonosító meghamisításának, hanem a fentiek értelmében a hatósági jelzés jól olvasható állapotban tartási kötelezettség elmulasztásának vélem?

tothvili # e-mail 2013.01.20. 10:03

Köszönöm a kutatások eredményeit dr.Atikának és KBS-nek egyaránt.
Ezek jó részét magam is megtaláltam...
A rendőrök jól teszik, ha ellenőrzik a gépkocsikat, és az aki a hatósági jelzést meghamisítja, az bizony megérdemli a bűntetését.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.01.20. 09:26

Van egy BH, amikor azért büntették a motorost, mert úgy alakította át a rendszámtartót, hogy száz kilométeres sebesség fölött a menetszél vízszintesre csapta a rendszámot. S a poén: az átalakításról tudomással bíró utast is elítélték!

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2013.01.20. 08:17

A rendszám hamisítás börtönbüntetéssel jár
police.hu
2012. június 26., kedd 11:49
Több jármű eredeti rendszáma át lett szerelve egy másikra.
Három egymástól független esetben indult egyedi azonosító jel meghamisítása miatt büntetőeljárás a tegnapi napon Fejér megyében. Mindhárom ügyben a gépjárművek eredeti rendszáma lett átszerelve egy másikra. Velencén egy Citroent, míg Gárdonyban egy Opelt szűrtek ki a járőrök. Dunaújvárosban egy ETZ 250 típusú motor akadt fenn a rostán.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság járőrei a délelőtt folyamán Velence, Balatoni út – Vörösmarty utca kereszteződésében állítottak le egy Citroen AX típusú gépkocsit, amit egy velencei férfi vezetett. A gépkocsi tüzetesebb átvizsgálása során kiderült, hogy a forgalmi engedélyben bejegyzett alvázszám nem ugyanaz, mint az autóba beütött.

Miután a rendőrök a 68 éves gépkocsivezetőt előállították a Gárdonyi Rendőrkapitányságra, majd az autó rendszámát tőle lefoglalták, a férfit egyedi azonosító jel meghamisítása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Ennek során beismerte, hogy miután eredeti autója meghibásodott, vett egy típusban, színben ahhoz hasonló Ausztriából származó gépkocsit okmányok nélkül, és arra áthelyezte a rendszámokat. Ügyében napokon belül akár ítélet is születhet, tekintve, hogy a gárdonyi nyomozók gyorsított eljárás keretében tervezik az ügy lefolytatását.

Ezek a gárdonyi rendőrök sem ismerik a jogot. Szegény 68 éves nyugdíjast is "zaklatják."

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Dr.Attika # e-mail 2013.01.20. 08:13

"Befőttesgumival akarta kicselezni az autópálya-használati díj megfizetését egy kaposfői sofőr az M7-es autópályán Siófok térségében.
Közlekedési ellenőrzésbe futott bele, s a rendőrnek feltűnt: a forgalmijában lévő rendszám és a jármű rendszáma nem egyezik. Kiderült: a sofőr egy, már forgalomból kivont Lada rendszámát erősítette befőttesgumival a gépkocsi saját rendszáma elé, hogy ezzel elkerülje a fizetetlen autópálya-használat miatt fenyegető bírságot. Egyedi azonosítójel meghamisítása miatt az Autópálya Alosztály munkatársai előállították a Siófoki Rendőrkapitányságra.
MTI"

Ezek a fránya jogalkalmazók csak nem akarják tudomásul venni, hogy a rendszám nem egyedi azonosító (tothvili szerinti értelmezést nem akarják magukévá tenni.) A szegény "befőttesgumis" meg járhat a bíróságra.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

tothvili # e-mail 2013.01.19. 14:29

Úgy látom, hogy itt többen nem értik a leírt szót....

Mielőtt még néhány ilyen hozzászóló idegességében magához nyúlna, leszögezem, hogy nem a kialakult jogszabály értelmezést, és nem a kialakult joggyakorlatot tagadom, hanem ezeknek a jogszabály szövegével szembeni ellentmondásaira hívom fel a figyelmet, továbbá bemutatom a jogalkotó eredeti szándékától történő meglehetős eltávolodást.

Érdemes végignézni előbb a jogszabály szövegét, abból következtetni a jogalkotó szándékára és végül az eltérő értelmezések és magyarázatok dzsungelének ellenére kihámozni újra a valódi jogalkotói szándékot, majd azt megfelelő módon igazolni is.

A jogszabály: "BTK 277/A. § (1) Aki
a) egyedi azonosító jelet eltávolít, vagy egyéb módon meghamisít,
b) olyan dolgot szerez meg, vagy használ fel, amelynek egyedi azonosító jele hamis, hamisított,
illetőleg amelynek egyedi azonosító jelét eltávolították, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Ez tehát a törvény szövege, melybe egyes magyarázatok azt látják bele, hogy a rendszám egyedi azonosító volna, melynek az eltávolítása az egyedi azonosító meghamisításának bűncselekménye lenne.

A jogértelmezésben és joggyakorlásban új divattá kezdett válni az, hogy a jogalkalmazók a rendszámot egyedi azonosítónak kezdték minősíteni. Tették ezt
annak ellenére, hogy a rendszám fogalma az összes jogszabály szerint: "hatósági jelzés" és sehol sem egyedi azonosító.

Hogy miért téves ez a felfogás, és miért megy szembe a jogalkotó eredeti szándékával, az a következőkből kiderül:

A Btk 277/A.§ (1) szakaszával a jogalkotó ún. keretjogszabályban fogalmazta meg a gépjárműlopások és a fegyverekkel kapcsolatos visszaélések megfelelő szankcionálását.

Hogy jön ide a fegyverrel kapcsolatos jogszabály?
Hát úgy, hogy a fegyvert is ellátja a hatóság egy jelzéssel, ahogyan a gépjárművet is a rendszámmal.
A fegyverbe a hatóság bele üti a "próba jelet", ezzel kapja meg fegyver a hatósági jelzését.

Tehát a fegyver forgalomba hozatalának egyik feltétele a gyártó által a fegyver fődarabjába beütött egyedi azonosító jel, a másik pedig a hatóság által beütött próba jel, mint hatósági jelzés.

Gépjárműnél ugyanez az egyedi azonosító jel a gyártósoron a fődarabba beütött alvázszám, és a forgalomba hozatalkor a hatóság kiadja hozzá a forgalmi rendszámot, amit értelemszerűen nem ütnek bele a gépjárműbe...

Nos a jogalkotó a szándéka szerint azt kívánta büntetni, ha az egyedi azonosításra alkalmas egyedi azonosító jelet hamisítják, vagy eltávolítják.

Ez fegyver esetében úgy történhet meg, hogy a gyári azonosítót, vagy a hatósági próba jelet, vagy mindkettőt kicsiszolják, ezzel véglegesen azt eltávolítják.

Gépjármű esetében elég idiótaság volna azt gondolni a jogalkotó szándékáról, hogy az a rendszámtábla kicsiszolása lett volna, hiszen az levehető,
nem úgy mint a fegyverek beütött hatósági jelzése...

Tehát ez a keretjogszabály szövege alkalmassá teszi a jogalkalmazót arra, hogy megfelelő szigorral és fenyegetéssel járjon el az ellen, aki a fegyver
egyedi azonosító jelét és / vagy annak hatósági jelzését lecsiszolja vagy más módon megváltoztatja, illetve gépjármű esetében az alvázszámot, mint
egyedi azonosítót bármilyen hasonló módon manipulálja.

Erről szól a törvény és nem másról.
A jogalkalmazók viszont érdekeltnek tűnnek a törvényszöveg kiterjesztésében, ennek látjuk most a folyamatát.

Idézem a fegyverekre vonatkozó egyedi azonosítót és hatósági jelzést tartalmazó rendeletet.

"253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet:
A fegyver gyártására, forgalmazására, javítására, hatástalanítására, kiállítására vonatkozó szabályok:
6. § (1) Fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha azt a külön jogszabály szerint egyedi
vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából megvizsgálták, alkalmasságát a beütött próbajel igazolja, valamint egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal látták el……"

tothvili # e-mail 2013.01.18. 12:29

A jogszabály szövege gépjármű esetén egyértelműen egyedi azonosító jelnek a gyártó által az alvázba rögzített számot nevezi.
A bírósági gyakorlat során valamiért, talán egyfajta kényelmességből úgy alakult, hogy a rendszámot is egyedi azonosító jelnek kezdték minősíteni, pedig a jogszabály szövegből ez nem következett.
Tehát a hatósági jelzésből egyedi azonosítóvá előléptetették a rendszámot, pedig ő még azt hiszi magáról, hogy ő csak hatósági jelzés...
Legalább is a jogszabályok ilyen néven ismerik…
Mindegy, ne akadjunk fenn olyan apróságokon, mint a jogszabály szövege…

Valójában a rendszám lecserélése nem az egyedi azonosító jel megváltoztatása, hanem a gépjármű azonosíthatóságának, eredete ellenőrizhetőségének megnehezítése, valójában a hatóság félrevezetése.
Ezt egyébként ugyanolyan súlyú bűncselekménynek gondolom, mintha az alvázszám kerülne eltávolításra, manipulálásra, tehát ilyen szempontból helyes a bírói gyakorlat, csak éppen elszakad a törvényhozó szándékától.
Ebből fakadnak aztán a joggyakorlatban,a jogértelmezésben olyan anomálik, ami szerint az autószerelő a rendszám rögzítő keret javításával bűncselekményt lenne képes elkövetni...

Az pedig már a joggal való visszaélés volna, ha ez alapján bűncselekmény gyanújába keveredik mondjuk a poszt írója.
Az is figyelemre méltó, és a keletkezett anomáliákra hívja fel a figyelmet, hogy dr. Attika a hozzászólásai legelején még arról írt, hogy tilos a rendszámhoz nyúlni, később már úgy finomított, hogy tilos jogellenesen a rendszámhoz nyúlni.

békávé # e-mail 2013.01.17. 21:31

Rossz nézni ezt a kinlódást.
Olvassátok el a magyarázatot és rájöttök, hogy a rendszám egyetlen egyszer szerepel benne, akkor

 • leánykori nevén - hatósági jelzésnek említve azt.

"Az egyedi azonosító jel meghamisítása.

Az 1998. évi XXII. törvény a gépkocsi-lopások visszaszorítása érdekében hozta létre ezt a bűncselekményt, mivel a gépkocsi-lopások elkövetése általában szervezetten történik és az elkövetők eltávolítják vagy meghamisítják a gépkocsik azonosítására szolgáló gyártói, hatósági jelzéseket.

A gyártó feladata az, hogy a dolgot egyedi azonosító jelzéssel lássa el.

 1. A bűncselekmény jogi tárgya a hatósági regisztráció alapjául szolgáló egyedi azonosító jel valódisága iránti közbizalom.
 2. Elkövetési tárgy maga az azonosítási jel.

Az egyedi azonosítási jel a Btké. értelmében: az olyan dolgok vonatkozásában, melyeknek birtoklását vagy rendeltetésszerű használatát a jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gyártónak vagy a hatóságnak a dolgon ill. az alkatrészén alkalmazott azonosító jelölése.

 1. A bűncselekmény elkövetési magatartásai az egyedi azonosító jel
 • eltávolítása vagy meghamisítása;
 • a megszerzése vagy felhasználása, melyek birtokbavételt jelentenek."

A bírói gyakorlat összemossa a jogszabály szövegét.
Ugyanis egyedi azonosító jel megváltoztatásának nevezi azt is, ami nem az. Az elkövetési tárgy ugyanis az alvázszám.
A rendszám másikra cserélése nem az, de az a cselekmény nem volt régebben jól nevesítve a bűntetőeljárásban.
Ezért valamilyen megoldás kellett találni ezen cselekmény megfelelő bűntethetőségére.

Ebből kifolyólag a bírói gyakorlat az egyedi azonosítóban találta meg a megoldást, mintegy kiterjesztetve ennek a szakasznak a jogértelmezését.
Holott az egyedi azonosító jel megváltoztatása a jogalkotó szándéka szerint az alvázszám valamilyen manipulálása lenne, mint ahogy fentebb olvasható.
Ez van.

Véleményem #   2013.01.17. 19:27

tothvili

Aminek nincs értelme azon nem lehet mit cáfolni. Mint írtam a hülyeség határtalan...
Dr.Attika leírta, ott van magyarul, érthetően és világosan, ezek után nincs tovább értelme a magyarázásnak.
Értelmetlen a hülyeséget megcáfolni mert úgysem állsz le vele. Van egy téves elképzelés amitől nem tágítasz.
Nincs mit tenni, csatlakozom Dr.Attika utolsó hozzászólásához.

tothvili # e-mail 2013.01.17. 19:11

Dávidnak:
a területileg illetékes kormányhivatalok jogi segítséget nyújtanak, pártfogó ügyvédet adhatnak:

A jogi segítségnyújtó szolgálat a személyesen, távbeszélőn vagy írásban hozzá forduló ügyfelet a jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül, illeték- és díjmentesen tájékoztatja arról, hogy a kérelmének elbírálása melyik bíróság vagy hatóság feladatkörébe tartozik, az eljárás megindítása és lefolytatása milyen költségekkel jár számára, továbbá rövid tájékoztatást ad az egyszerűbb megítélésű ügyekben felmerülő jogi kérdésekben.

www,kormanyhivatal.hu

Dr.Attika # e-mail 2013.01.17. 18:24

Mit várt tőlem "tothvili"? Írjam le még egyszer amit leírtam a témában eddig is.
Fejezzük be ezt a topicot, mert értelmetlen az Ön szubszumációs képességével szemben meggyőző érveket tovább előhozni.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

tothvili # e-mail 2013.01.17. 18:17

wers, véleményem:
Közös vonásotok, hogy egyetlen érvemet sem tudtátok cáfolni, csak kijelenteni tudtok...az pedig nem jelent semmit.

dr.Attika, öntől viszont tényleg vártam az érvekre ellenérveket.

wers # e-mail 2013.01.17. 15:00

Véleményem, elsőre én is azt hittem, de van itt egy ennél is határtalanabb topik.

Véleményem #   2013.01.17. 14:34

A hülyeség határtalan...
Legyen ő abban a hitben, de aki ezt veszi alapul azt nagyon félre vezeti az a baj.
Az a szerencse, hogy a jog szerint járnak el a bíróságok, nem pedig tothvili elmélet alapján.

Dr.Attika # e-mail 2013.01.17. 09:55

Fogadjuk el "tothvili" álláspontját. Ha a büntető bíróságok más következtetésre jutnának az csak és kizárólag csak azért van, mert nem olvasták ezen topicot.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

tothvili # e-mail 2013.01.17. 09:39

A "véleményem" véleménye segített az inkriminált mondat értelemezésében, amely az olvastomban így hangzik:

"A regisztrációról kiállított közokirat, tehát a forgalmi engedély számára a gépjármű alvázszáma, mint egyedi azonosító alapvető fontossággal bír, hiszen azzal együtt lehet a gépjárművet beazonosítani.

Véleményem: olyan vagy, mint aki nem akarja érteni azt, amit olvas.
Fehéren-feketén ott van, hogy az egyedi azonosítót a gépkocsi gyártója helyezi el az alvázra.

Az is ott van, hogy hatósági jelzést (rendszámot) csak olyan gépjármű kaphat, aki átesik a regisztráció folyamatán, ennek előfeltétele az, hogy a gépjármű a gyártó által el legyen látva egyedi azonosító jellel (alvázszám).
Ha mindez rendben van, akkor kapja meg a hatósági jelzést a rendszámot, a forgalmi engedlyt és a rendszám eredetiségét igazoló regisztrációs matricát.
Tényleg nem akarod megérteni a dolog lényegét?
Itt most nem a gyakorlatról, hanem a jogalkotó szándékáról beszéltem.
Uff.

tothvili # e-mail 2013.01.17. 08:37

Úgy gondolom, ha a gyakorlat szerin tálló autó esetében a rendszám levételéért megindítják az eljárásokat, akkor az eredménytelen lesz, hiszen azzal az egyedi azonosító (alvázszám) nem került megváltoztatására.
Ha viszont jogellenesen vették le a rendszámot, abból a célból, hogy helyébe másikat tegyenek, akkor feltételezhető, hogy arra készültek az elkövetők, hogy azonosíthatatlanná tegyék az autót, várható az alvázszám eltűntetése, cseréje, stb...
Tehát a rendszám levétele önmagában nem bűncselekmény, sok egyéb oka is lehet annak.

Szerintem a jog megerőszakolása folyik, méghozzá azért, mert a Kresz megengedi, hogy 10 napig közterületen rendszám nélkül tárold az autót.

A Kresz változtatása sokkal egyenesebb dolog lenne, mint feleslegesen eredménytelen bűntető eljárásokat lefolytatni. Nem gondolod?

Véleményem #   2013.01.17. 00:29

tothvili

Ezek szerint tévedésben él és dolgozik az összes végrehajtó szerv, valamint jogalkalmazó szervek vagy ügyvédek és bírók stb.
Csak neked sikerült utat törni ennek a nagyszerű általad elképzelt logikusnak gondolt értelmezésnek...

gálgabi írtad hogy a gyakorlat és az elmélet között nincs kapcsolat. tothvili fajta gondolkodás módot, elméletet követve valóban nincs. ( mert gyakorlatban nem ez történik amit itt felvázol )

De amúgy meg az elméletileg leírt törvény ami hatályos és alkalmazzák is az alapján gyakorlatban így zajlik... Az az ilyen esetben mint NyikosDávidé megindítják, megindíthatják az eljárást teljesen logikusan a törvényt alkalmazva. Ez nem jelenti azt, hogy mindjárt el is ítélik...
Nem tudom hogy Dr.Attika írását miért nem lehet megérteni, felfogni...