reintegrációs őrizet


cserebere2 # 2014.11.09. 11:52

Tisztelt ügyvéd úr!
Lehet már valamit tudni a re-integrációs őrizetről, azon kívül, hogy kikre vonatkozik? /"Azok az elítéltek, akiket első alkalommal ítélnek szabadságvesztésre és fogházban vagy börtönben töltik 5 évnél nem hosszabb büntetésüket, ha vállalják, a szabadulást megelőző fél évvel reintegrációs őrizetbe helyezhetők." /Látható már valahol az erre vonatkozó jogszabály?
Köszönöm

Dr. Jégember # 2014.11.10. 07:49

Tisztelt cserebere2!

Az eddigi rendeleti szinten szabályozott büntetés végrehajtási jog 2015.-től új, törvényi szinten kerül szabályozásra.

Ebben valóban bevezetnék a reintegrációs őrizet jogintézményét: az első alkalommal szabadságvesztésre ítélt, aki öt évnél nem hosszabb tartamú szabadságvesztését fogház vagy börtön fokozatban tölti és azt vállalja – ha a szabadságvesztés céljának megvalósulása ilyen módon is biztosítható –, a szabadulás előtt legfeljebb hat hónappal reintegrációs őrizetbe helyezhető.

Aki reintegrációs őrizetbe kerül, a büntetés-végrehajtási intézetből a büntetés-végrehajtási bíró engedélye alapján az általa kijelölt lakásba távozhat, amelyet csak meghatározott esetekben és célból hagyhat el. Tevékenységét elektronikus távfelügyeleti eszközökkel folyamatosan nyomon követik, és bizonyos szabályok megszegése esetén a büntetés-végrehajtási bíró visszavonhatja a reintegrációs őrizetet.

Legjobb tudomásom szerint az új tv. jövő január 01.-től lép életbe, hogy a gyakorlatban ez hogy fog kinézni azt ma még 100 öregasszony se tudja.......

Üdv:
Dr. Jégember

Dr. Jégember

Agent Cooper # 2014.11.10. 09:22

Tisztelt Dr. Jégember!

Megtenné nekem, hogy megjelölné nekem a törvény azon szakaszát, amely szabályozza a „reintegrációs őrizet” jogintézményét?
Csak a tisztánlátás végett...

Köszönettel: Agent Cooper


védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

Dr. Jégember # 2014.11.11. 09:39

Tisztelt Agent Cooper!

Az alábbi anyag áll rendelkezésemre a témában:

„A reintegrációs őrizet elrendelése és megszüntetése

61/A. §
(1) A reintegrációs őrizet elrendelésére a bv. intézet tesz javaslatot a büntetés-végrehajtási
bírónak.
(2)A reintegrációs őrizet elrendelését a szabadságvesztés végrehajtása alatt egy alkalommal
az elítélt vagy védője is kezdeményezheti. A kérelmet a bv. intézet — értékelő véleményével és javaslatával — harminc napon belül, amennyiben a 187/A. § (1) bekezdés szerinti határnap már elmúlt, soron kívül továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
(3) A reintegrációs őrizet elrendelése esetén a büntetés-végrehajtási bíró jelöli ki az elítélt
tartózkodási helyéül szolgáló lakást. A végzésben meghatározza, hogy a kijelölt lakás és a hozzá
tartozó bekerített hely milyen — elsősorban a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítását
szolgáló, munkavégzési vagy gyógykezelési — célból és milyen időtartamban hagyható el.
(4)A reintegrációs őrizet elrendelésével kapcsolatos eljárás bűnügyi költségét az állam viseli.

61/B. §
(1) A reintegrációs őrizet megszüntetéséről a büntetés-végrehajtási bíró a bv. intézet előterjesztésére soron kívül, az iratok alapján határoz.
(2) Ha az elítélt ismeretlen helyre távozik, a büntetés-végrehajtási bíró a reintegrációs őrizet
megszüntetéséről szóló határozat meghozatalával egyidejűleg elfogatóparancsot bocsát ki.”

„A reintegrációs őrizet"

187/A. §
(1) Az első alkalommal szabadságvesztésre ítélt, aki öt évnél nem hosszabb tartamú szabadságvesztését fogház- vagy börtönfokozatban tölti és azt vállalja – ha a szabadságvesztés céljának megvalósulása ilyen módon is biztosítható –, a szabadulás előtt legfeljebb hat hónappal reintegrációs őrizetbe helyezhető. A reintegrációs őrizet alkalmazása iránt, továbbá az elítélt kérelme esetén a bv. intézet
előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak.

(2) A reintegrációs őrizet az elítélt szabadságának teljes elvonását megszünteti, de mozgási
szabadságát és a tartózkodási helye szabad megválasztásának jogát korlátozza.

(3) Elrendelése esetén a büntetés-végrehajtási bíró által kijelölt házat, lakást és az ahhoz
tartozó bekerített helyet az elítélt csak az elrendelő határozatában meghatározott célból, különöse
n

 1. a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítása,

b)munkavégzés,
c)oktatásban, képzésben való részvétel vagy
d)gyógykezelés céljából az ott meghatározott időben és az úti cél meghatározása mellett hagyhatja el.

(4) A reintegrációs őrizet az elektronikus távfelügyeleti eszközök alkalmazása mellett biztosítható.

187/B. §.
(1) A bv. intézet az előterjesztés megalapozása érdekében, továbbá a kérelemvéleményezésével
egyidejűleg megkeresi a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt, környezettanulmány és javaslat elkészítése és a büntetés-végrehajtási bírónak történő
megküldése céljából.
(2) A környezettanulmány kiterjed különösen az elítélt

 1. családi körülményeire,
 2. lakáskörülményeire;
 3. vagyoni, jövedelmi viszonyaira,
 4. munkavállalási lehetőségeire.

(3) Ha a reintegrációs őrizet helye nem az elítélt saját tulajdonában álló lakóingatlan, úgy a tulajdonos előzetes, írásbeli befogadó nyilatkozata szükséges.

187/C. §
Az elítélt nem helyezhető reintegrációs őrizetbe, ha
a)
az elítélttel szemben további szabadságvesztést kell végrehajtani,
b)az elítélttel szemben folyamatban lévő büntető ügyben elrendelt előzetes letartóztatását a
szabadságvesztés végrehajtásának idejére megszakították,
c)a fogvatartása során engedélyezett reintegrációs
őrizetet az elítéltnek felróható okból megszüntették.

187/D. §
(1) A reintegrációs őrizetben töltött tartam a szabadságvesztésbe beleszámít.
(2) A reintegrációs őrizetre vonatkozó szabályok megtartását a büntetés-végrehajtási szervezet
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel együttműködve ellenőrzi. A bv.
intézet jogosult a reintegrációs őrizet szabályainak megtartására vonatkozó adatok megismerésére.

187/E. §
(1) A bv. szerv vezetője a reintegrációs őrizet megszüntetéséről haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónál, ha annak tartama alatt
a)
végrehajtandó szabadságvesztésről, új büntetőügyről érkezik értesítés,
b)az elítélt a magatartási, illetve a távfelügyeleti eszközök vállalt alkalmazási szabályait megszegi,
a távfelügyeleti eszközt megrongálja vagy használhatatlanná teszi.
(2) Az elfogott elítéltet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a legközelebbi bv. intézetbe előállítja.
(3)A reintegrációs őrizet alkalmazásának megszüntetését kimondó határozatban megjelölt időpont és a bv. intézetbe történő előállítás napja között eltelt idő a szabadságvesztésbe nem számít bele."

Szóval ez a módosított jogszabályszöveg, vélhetően ez fog életbe lépni január 01-től.

Üdv:
Dr. Jégember

Agent Cooper # 2014.11.11. 10:13

Tisztelt Dr. Jégember!

Magyarul a reintegrációs őrizet intézménye még csak tervben létezik...
Nagyon meglepődnék rajta, ha 2015. január 1-től hatályosan belekerülne a Bv. törvénybe. (Persze már láttunk nagyobb csodát is.)

Üdvözlettel: Agent Cooper


védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

Dr. Jégember # 2014.11.11. 18:58

Tisztelt Agent Cooper!

Manapság nem kell sok hozzá, hogy a tervből törvény legyen...... .)

Egyébként a törvény társadalmi vitája lezajlott, ennek alapján egy csomó módosítást vezettek be és úgy tudom jövő év elején hatályba is lép.

Elküldöm a linket, ahol olvasható a tervezet és sok egyéb változás is.

http://www.parlament.hu/…07/01707.pdf

Üdv:
Dr. Jégember

cserebere2 # 2014.11.12. 08:24

Tisztelt Dr. Jégember, Agent Cooper!
Nagyon köszönöm a válaszokat!
További szép napot! :)

cserebere2 # 2015.01.05. 14:00

Szép napot!
Lehet már tudni valami konkrétumot a reintegrációs őrizetről?

Dr.Attika # 2015.01.05. 14:20

Állítólag a Magyar Tudományos Akadémia jelezte a jogszabályt szerkesztők felé, hogy a reintegrációs őrizet megfogalmazása helyett az újra beilleszkedési őrizet megfogalmazást használják. A jogtudományi tagozat pedig azt indítványozta, hogy az őrizet megfogalmazás helyett a felügyelet szavunkat használják a kodifikátorok (legyen egy idegen szó is).
A jogszabályszerkesztők még téli szabadságukat töltik, tehát érdemi előrelépés nincs.

Twog # 2015.01.09. 08:16

Tisztel Cím,

Jól értelmezem, hogy a 2014. évi LXXII. törvényben (Magyar Közlöny 2014.11.25) megjelent 2013. évi CCXL. törvény módosítás a reintegrációs őrizetről (2014. évi LXXII. tv. 113 és 140 paragrafus) csak 2015. április 1-jén fog hatályba lépni? Ha ekkor már folyamatban van a szabadságvesztés letöltése, akkor mely dátumtól (a büntetés megkezdésétől vagy a tv. hatályba lépésétől) kell értelmezni a reintegrációs őrizet igénylésére vonatkozó határidőket?

Köszönöm a segítséget.

Üdvözlettel

drbárdoszsuzsanna # 2015.01.10. 18:40

Felbolydultak a börtönök, az utolsó 6 hónapot otthon is lehet tölteni... karpereccel a kezeden

A Reintegrációs őrizet 2015.április 1.-én lép hatályba a 2013 évi CCXL tv 61/A-61/D§ és 187/A-187/E § -ban szabályozottak szerint.
E szerint a szabadulás várható időpontja előtt 6 hónappal reintegrációs őrizetbe helyezhető az elítélt.
A BV Intézet tesz előterjesztést vagy kizárólag 1 ! alkalommal a fogvatartott vagy védője kezdeményezheti.

Az is jogosult, aki feltételes szabadságra bocsátható, ha a törvényi feltételek fennállnak.
Egy példa:
valaki 3 év letöltendő börtönbüntetést kapott, mondjuk ebből 2 évet kell leülnie( a régi Btk szabály alkalmazása miatt), akkor 1,5 év letöltése után kezdeményezi a feltételest és ezzel együtt reintegrációs őrizetet.
De nem jár mindenkinek, feltelek:

 • akit első alkalommal ítéltek el
 • nem személy elleni erőszakos bcs-t követett el (hogy mik ezek, Btk. 459 § 26. pontja felsorol 37 bcs-t, ebből a legtipikusabbak: emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, testi sértés, szexuális erőszak, rablás, zsarolás, önbíráskodás)
 • 5 évet meg nem haladó tartamú szabveszt. csak fogház vagy börtön fokozatban (fegyházban levő kizárva)
 • aki vállalja a reintegrációs őrizetet.

Fontos!
Meg kell jelölni azt a a lakást, ahol a 6 hónapot tölti az elítélt, ez lehet másnak a lakása is, de 2 feltétel van itt:

 1. tulajdonostól előzetes írásbeli befogadó nyilatkozat

b)a lakás elektronikus távfelügyeleti eszköz elhelyezésére alkalmas legyen (mondjuk lefedettség).
üdvözlettel: dr. Bárdos Zsuzsanna ügyvéd (zsuzsannabardos@t-online.hu)

Twog # 2015.01.12. 08:59

Tisztelt Zsuzsanna,

köszönöm az információkat. Két kérdés megválaszolásában kérném még a segítségét:

1. 187/C. §
"Az elítélt nem helyezhető reintegrációs őrizetbe, ha...
d) az egy évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztésből legalább három, egy évet meghaladó tartamú szabadságvesztésből legalább hat hónapot nem töltött le,"

A konkrét esetben 1 év 6 hónap letöltendő fogház büntetésről van szó, mellyel kapcsolatban a másodfokon eljáró bíróság ítéletében úgy rendelkezett, hogy a büntetés fele részének letöltése után feltételesen szabadságra bocsátható.

A kérdésem az, hogy ez így a törvény idézett részével kapcsolatban egy évet meghaladó vagy egy évet meg nem haladó büntetésnek számít? Tehát 6 hónap után vagy már 3 hónap után kérvényezhető a reintegrációs őrizet?

2. Amennyiben a feljebb említett büntetés letöltése már 2015.02.03-án elkezdődik, akkor a reintegrációs őrizet kérvényezésének határideje csak a törvény hatályba lépésétől számítandó vagy már 02.03-tól?

Köszönöm.

Öreg Tölgy # 2015.01.12. 17:56

Ha az én válaszom is jó:

 • 6 hónap után, viszont
 • a büntetés kezdetétől (tehát ez esetben 02.03-tól) számítva.
PipiP # 2015.02.20. 06:59

Tisztelt Ügyvéd Urak / Hölgyek!

Két kérdéssel fordulnék Önök felé a reintegrációs őrizettel kapcsolatban:

A legalább kitöltött 3 vagy 6 hónapba beleszámolható-e az előzetesben töltött idő vagy csak a jogerős ítélet után leült hónapok?

Mikortól nyújtható be a reintegrációs őrizetre a kérelem? Csak miután hatályba lépett (04.01.) vagy előtte is benyújtható és csak az elbírálása lesz a hatálybalépés után?

Előre is köszönöm megtisztelő válaszukat!

Agent Cooper # 2015.02.20. 23:04

Kedves PipiP!

Az előzetes is beleszámít. Beadni korábban is beadhatja, de felesleges, és nehogy épp azért utasítsák el, mert a hatálytalanság okán nem lehet elbírálni.

Üdvözlettel: Agent Cooper


védelem és sértetti képviselet
e-mail: bartas@bartinfo.hu
http://frzs.hu/hir.php?…

PipiP # 2015.02.23. 05:39

Tisztelt Agent Cooper!

Nagyon szépen köszönöm a választ, sokat segített! :)

Szép napot!
Üdv: PipiP

taltos29 # 2015.03.01. 14:54

A párom 11 hónap börtönt kapott. január 13-án vonult be Állampusztára. Mivel kevesebb mint egyévet kapott így a 3 hónap amit ott kelltölteni Április 13-án jár le. Már az ügyvédünket értesítettem és Április elején kérvényezzük. Hamarabb hülyeség. A kérdésem az lenne. Csoportosan elkövetett garázdaság beleesik?? Már mindent tudunk a RŐ-ről csak ez nem tiszta még.

taltos29 # 2015.03.02. 08:10

A párom 7 hó börtönt kapott csop. elkövetett garázdaságért és hozzácsapták a 4 hónap felfüggesztést. Ez nem kizáró ok a Reintegrációs őrizetből?

taltos29 # 2015.03.02. 08:10

A párom 7 hó börtönt kapott csop. elkövetett garázdaságért és hozzácsapták a 4 hónap felfüggesztést. Ez nem kizáró ok a Reintegrációs őrizetből?

ObudaFan # 2015.03.02. 19:52

Ha korábban végrehajtandó szabadságvesztése még nem volt, akkor nincs kizárva.

Öreg Tölgy # 2015.03.04. 07:40

Az, hogy garázdaság miatt ítélték el, valóban ne zárja ki a reintegrációs őrizetből.

A 7 hónapos büntetés kapcsán viszont kizárja a reintegrációs őrizetet, hogy még egy büntetéstki kell töltenie (a 4 hónapot) - Bv.tv.187/C.§ a) pont.

A 4 hónapból meg minimum három hónapot bv. intézetben kell töltenie (Bv.tv.187/C.§ d) pont első fordulat), utána azonban már a feltételes szabadság lenne esedékes, nem a reintegrációs őrizet.

taltos29 # 2015.03.07. 15:00

Menet közben az ügyvédünk beszélt egy büntetős bíróval. Vázolta neki az esetünket és ő nem mondta, hogy a visszakapott felfüggesztést (4 hónapot) nem tölthetné itthon Reintegrációs őrizet ben. Ne értsen félre, csak bizonytalan vagyok és összetört. Ez is része a törvénynek amit meghoztak? ha igen leírná nekem az egészet? Vagy egy linket ahol el tudnám olvasni. Sok - a mi helyzetünkben lévő- ember szeretne teljesen tisztában lenni ezzel. Nagyon köszönöm.

Öreg Tölgy # 2015.03.08. 16:00

Kedves taltos29!

Látom a gyakorikerdesek.hu -n, a törvényt már megtalálta. Olvastam azt is, amit ott írt, a kérdsé az, hogy most a valóságra kíváncsi, vagy arra, hogy valaki mondjon valami kedvezőt.

Ha a valóságra, akkor a helyzet a következő:

 1. A 7 hónapot és a 4 hónapot nem lehet összbüntetésbe foglalni, mert az eredetileg felfüggesztett büntetés sosem összbüntethető az annak végrehajtását elrendelő ítéletben kiszabott büntetéssel.
 2. A két, egyforma fokozatban kiszabott büntetés közül, ha egyikben sincs az elítélt kizárva a feltételesből, először a hosszabbat hajtják végre. Ez Önnél a 7 hónap.
 3. Ön is látta a Bv.tv. 187/C. § a) pontját: nem lehet reintegrációs őrizetet engedélyezni, ha az elítélttel szemben további szabadsgávesztést kell végrehajtani. Ezzel a 7 hónap vonatkozásában a reintegrációs őrizet lehetősége elszállt.
 4. Látta a 187/C. § d) pontját is: egy évet meg nem haladó büntetés legalább 3 hónapot kell letölteni az intézetben. Akkor a 4 hónapból már csak 1 marad hátra: arra elvileg engedélyezhető lenne a reintegrációs őrizet, de mivel ekkor már a feltételes szabadság is esedékes, az elítéltnek is jobb, ha szabadlábra kerül és nem csak a lakásában töltheti a további büntetését.
 5. Értem, hogy úgy gondolja Ön, hogy a két büntetést számítsák egybe, és akkor a 11 hónapból az első felét töltené intézetben, a másodikat otthon. Ilyen nincs, ez már összbüntetés lenne, ami viszont jelen esetben kizárt.
 6. Annyira azért nem kell elkeseredni, nem tudom, a régi vagy új Btk alapján kapta-e az érintett a büntetését, de vagy kétharmados, vagy háromnegyedes kedvezménye lehet, viselkedjen úgy, hogy azt megkapja, és pár hónap után végleg otthon lehet.
Zsóka1112 # 2015.03.11. 12:41

Szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben az "első alkalommal szabadságvesztésre ítélt" alatt pontosan mit értenek. Konkrétan a fiam első alkalommal tölti szabadságvesztését, de két alkalommal ítélték el. Az első alkalommal 1 év 10 hónapot kapott, majd mialatt töltötte a büntetését egy másik ügyből kifolyólag egy évet. Tehát először került börtönbe és folyamatosan tölti a két ítéletből származó büntetését. Az összbüntetésre vonatkozó kérelmét elutasították tudomásom szerint azzal az indokkal, hogy a két ítélet között 13 nappal több, mint egy év telt el. Remélem, hogy legalább a reintegrációs őrizetre jogosult. 2014. januárjától van bent.Tisztelettel kérem a segítségüket.

ObudaFan # 2015.03.12. 06:46

Biztos, hoy nem emiatt utasították el az összbüntetést. Viszont reintegrációs őrizetre szerintem nem bocsátható.