Fórum segítségkérés régebbi elöl     új hozzászólás


Ügyfélszolgálatnak nincs e - mail címe?

rigoz # e-mail 2020.09.14. 15:13
  1. A NAV-nak lehet e-mail írni technikailag, ez biztos, mert Én is szoktam.
  2. A Vízművekre akkor rá kell szólni, hogy ezeket az e-mail címeket, mint hivatalosan közzétett elérhetőségét lesz szíves beüzemelni. Amúgy pedig a fogyasztóvédelmi hatósághoz (megyei kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály) lehet fordulni panasszal, mely bírságot szabhat ki ezért...
  3. Panaszt telefonon, szóban - a meghirdetett telefonos ügyfélszolgálaton - is lehet tenni, amit a vállalkozás, címzett szerv KÖTELES JEGYZŐKÖNYVBE VENNI, azonban a panasztétel szándékát ajánlatos határozottan a félreértések elkerülése végett kijelenteni a beszélgetés során.

A jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli, érdemi válasszal együtt meg kell küldeniük.

Ezek elmaradása fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést, mely ügyében a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat és amely bírságolhat (is).

Az e-Papírról:

Ezek amiket említ, valóban hátrányai, azonban egyébként azt tudnia kell, hogy téves megküldés esetén a címzett szerv köteles az áttételre. Tapasztalom Én is, hogy van, hogy nem teszik meg maguktól, ilyenkor rájuk kell szólni.

Ilyenkorra már nem nagyon fordultr elő, főleg a NAV szerveitől, hogy ne továbbították volna. A Vízművek már necces, de jogszabály szerint - Pktv. 1. § (5) bek. - az áttétel/továbbítás kötelme Őket is terheli.

Egyébként Én "kettős könyvelést" csinálok egyébként általában, azaz ugyanazt elküldöm e-mailben és e-Papíron is, csak az e-mailt az e-Papíros beküldés után, az e-Papír nyugtájával együtt.

Különösebb gond e-Papíros beadvány elkallódásából még nem volt, legfeljebb téves iktatásos história fordult elő, melyet végül mindig megoldottak.

De ilyen e-mailes beadvány esetén is volt már nekem...

FDToth # e-mail 2020.09.14. 13:46

Köszönöm a válaszokat.

A megadott kettő e-mail a vízművekhez már nem használható, nincs lehetőség e-mailen megkeresésre. Ezt ők mondták.
Ok, alkalmazásból írok nekik. Erre válaszolnak az alkalmazás regisztrációjakor megadott e-mail címre. Viszontválaszozni nem tudok sehogyan sem. Ha újból írok az alkalmazásból (próbáltam) nem látják az előzmény (vagy nem foglalkoznak vele), hiába az iktatószám, az új levelükben pedig megint más lesz az iktatószám. Kvázi marad a telefon (de ott sok értelme nincs, szó elszáll), meg a postai levél, ami 30-40 nap, mire lesz belőle vmi. Én azt nem értem, ha pl. elművel simán lehet mailen ügyeket intézni (ugyanez dbh), akkor vízművek hh nem engedi?
NAV: ismerem a felületet, de itt sme értem, hogy régebben lehetett mailezni, most már ha akarok válaszolnik, akkor újból a NAV felülete, beleírom a levélbe az iktatószámot, de miután elküldöm, új iktatószám lesz.
E-papírt használom, de ott ki kell választani kinek is írsz pontosan. Ha nem jó helyre megy a leveled, ezek nem továbbítják ám a megfelelő helyre, hanme visszaddobják.
Illetve e-papíron én nem látom azt, hogy mit küldtem nekik, csak a visszaigazolást. És ők a tárhylre válszolnak.
Szerintme írtó bpnyolult lett az egész rendszer, arra mennek rá, hogy ne tudj egykönnyen ügyet intázni.

rigoz # e-mail 2020.09.09. 07:54

@oligaliga: Igen, ez a törvényi minimum, de ezt nem tilos túlteljesíteni... Vannak akik, ezt teszik. :)

Tudtommal ilyen a Vízművek is, bár nem köteles rá valóban, azonban - bármely gazdasági társaságnak stb. joga van hozzá, hogy az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez intézett bejelentésbe vállalja azt, ami onnantól fogva kötelező rá nézve - megteheti.

Az ELMŰ-vel pl. huzamosabb ideje e-Papírozok és Ügyfélkapun kapok választ Tőlük. Működik. Nofene... :)

A NAV is ugyanígy saját maga vállalja, hogy a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket elfogadja hatályosnak e-mailben, illetve a honlapján még az Eüsztv. hatályosulása előtt létrehozott űrlapon való benyújtás esetén.

Ráadásul ez nem sérti az Eüsztv. 154. § (1) és (3) bek.-ét sem, hiszen a panasz és a közérdekű bejelentés alapján nem indul adóigazgatási eljárás közvetlenül, hanem indokoltság esetén hivatalból indítja meg a hatóság az eljárást.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 58. § (3) bek.-e szerint az adóhatóság hivatalos tudomását, illetve a köztudomású tényeket köteles figyelembe venni eljárása során. Ezeket a tényeket külön bizonyítani nem kell.

A hivatalos tudomás esetén annyi a lényeg, hogy jogszerű legyen a tudomásszerzés, az nem, hogy milyen formában történt, így egy e-mail tartalma is lehet ilyen.

oligaliga # e-mail 2020.09.09. 06:12

Azért azt tisztázni kell, hogy az e-papír címzettjei közé nem a gazdasági társaságok kerülnek be, hanem azok az intézmények, amik rendelkeznek hibatali kapu regisztrációval, azaz - valamilyen módon - részei az állammigazgatásnak: hatóságok, önkormányzatok, stb.

A gazdasági társaságok cégkapu regisztrációval rendelkeznek, amin keresztül az e-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton tartják a kapcsolatot a fenti szervekkel.

Ha egy vízmű, gázmű, stb. elektronikus ügyintézést is biztosít, akkor az általában emailt jelent, kiegészítve az üzenetküldő vagy más elektronikus csatornábal. De soha nem jelent e-papíron keresztül történő kapcsolattartást.

Ami a kérdező eredeti kérdését illeti: a vízmű nem állami szerv. Gazdasági társaság, aminek az üzletszabályzata határozza meg, hogy mely ügyeket mely csatornán lehet elintézni. Felesleges emiatt felháborodni.

A NAV hatóság, náluk a vonatkozó jogszabály határozza meg a kapcsolattartás rendjét, amiben nem szerepel az emailezés.

rigoz # e-mail 2020.09.08. 15:41

Közérdekű bejelentést a NAV-hoz e-Papíron is lehet tenni, illetve az igazgatóságok e-mail címeire.

De, ha a Központi Irányítás nav_kozpont@nav.gov.hu e-mail címére küldi, akkor Ők továbbítják illetékességből és hatáskör okán az illetékes igazgatóságnak.

De a NAV honlapján van egy, a főoldalon elérhető menüponton keresztül megnyitható űrlap is a panaszok, illetve a közérdekű bejelentések megtételéhez.

Az űrlap itt érhető el:

https://nav.gov.hu/…entes_panasz

A fővárosi igazgatóságok e-mail címei:

dbpavig@nav.gov.hu - Dél-Budapest
ebpavig@nav.gov.hu - Észak-Budapest
kbpavig@nav.gov.hu - Kelet-Budapest

A Fővárosi Vízművek szintén elektronikus ügyintézést biztosít, tehát e-Papíron is lehet nekik írni.

E-mail címük pedig:

panaszbejelentes@vizmuvek.hu és vizvonal@vizmuvek.hu

Utóbbi az üzletszabályzatban van benne egyébként...

Ami itt érhető el:

https://www.vizmuvek.hu/…abalyzat.pdf

nanemaaa # e-mail 2020.09.08. 11:44

Meg lehet keresni őket, mint ahogy ezt meg is tetted. De mivel a e-mail nem egy hiteles információhordozó felület, így a kérelmező egyértelmű beazonosítása sem lehetséges. Ergo kezdeményezhetsz velük levelezést, legfeljebb megkapod az automata válaszát, hogy így nem tudnak a problémáddal foglalkozni. Ezt is megtapasztaltad. Magyarán ha ügyet akarsz indítani, akkor azt személyesen, vagy postai úton, levélben teheted, amit alá is írsz.
Egyéb helyeken már léteznek olyan elektronikus ügykezelő megoldások, melyekkel hiteles kérelem benyújtás is lehetséges. Ilyen pl az ügyfélkapus regisztrációval összekötött e-papíron benyújtott kérelmek. A kérdés csak az, hogy az e-papírral elérhető helyek listáján az általad áhított szolgáltatók kiválaszthatók-e? Gyanítom, hogy nem. De az idők szava az, hogy előbb-utóbb ilyen is lesz. Csak ki kell várni.

wers # e-mail 2020.09.08. 11:43

A központi bejelentés is oda fut be, mintha e-mailt küldenél. Különbség, hogy vannak rovatok, amiket ki kell töltened, ha el akarod küldeni. De a te szempontodból nem mindegy?

bermuda háromszög #   2020.09.08. 11:12

Kéretlen levelek özönét kapnák.

FDToth # e-mail 2020.09.08. 11:10

Tisztelt Fórumozók,

már harmadszorra futok bele abba, hogy adott államhoz köthető szolgáltató, vagy hivatal olyan Címről küldött válaszlevelet amely címre nem lehet válaszolni.
Vízműveknek írtam, hogy túlbecsültek és hiába diktáltam, ők felülírták, alkalmazásból írtam, amire e-maien jött válasz, de arra nem válaszolhatok, csak az onlinle felületükön. És egy vízművek (fővárosi) e-mail cím sem elérhető.
Ugyanez a NaV. Közédrekű bejelnetés lehetséges, nav neveben elkövetett csalás miatt, a honlapjukkn. Jön a mailcímemre a level, higy nem foglalkoznak vele. Visszaírnek, de nem lehet e-maiil kûldeni,csak hanújból a honlapjukon jelentem...
Lehetséges az, hogy adott szolgáltató kiköti, higy őketbe#mailben nem kehet megkeresni?
Köszönöm!