Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Online jogi tanácsadás

alfateam # e-mail 2019.11.14. 08:49

Futottál egy újabb kört teljesen feleslegesen.
Minek mennél a jegyzőhöz , az ügyintézés módja nem szóban zajlik hanem írásban!
Írjál neki levelet, amiben kéred a korábbi határozat kijavítását.Korábban alfateam bemásolta a rendeletet ami előírja az anyagi-jogi határozatok kötelező elemeit. Kell lenni benne teljesítési határidőnek.

bartis # e-mail 2019.11.14. 04:45

Nos,felvilágosított a közjegyző hogy egy határozattal lezárt ügyet nem tud átvenni,illetve ők is csak egy újabb határozatot hoznának.Illetve,a határozatot hozó jegyző dolga betartatni.Ma fogok hozzá elmenni,és ha ez sem fog eredményre vezetni?

alfateam # e-mail 2019.11.13. 08:13

Hát akkor teljesen tanácstalan vagyok...!
Hát ez értheti, hiszen 4 nap alatt 12 hozzászólás volt. Igaz ez egyik sem az volt amit te szerettél volna olvasni!

bartis # e-mail 2019.11.13. 07:22

Hát akkor teljesen tanácstalan vagyok...! Ma mindenképp találkozok a közjegyzővel,és akkor letisztázódik.Vagy így vagy úgy,de pontot teszek ennek a végére.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.11.12. 18:03

Igen. Csak az egyik végrehajtható döntés a másik meg nem az. Sőt egyáltalán: az egyik hatósági döntés, a másik meg nem az.

www.kbs-ugyved.hu

bartis # e-mail 2019.11.12. 15:46

"Res Judicata" elvén igen elutasíthatja,de egy határozattal lezárt ügyről van szó,amiből nem újabb jogvitát szeretnék vagy peres eljárást hanem a határozatban foglaltakat betartatni. A parkoló csekk is határozatból születik,és ha nem fizetem meg..?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.11.12. 10:25

Már a közjegyző visszautasítja a kérelmet azzal, hogy res iudicata.

www.kbs-ugyved.hu

bartis # e-mail 2019.11.12. 07:24

Én úgy vettem ki hogy a kézhezvételtől(május 20) számítva kérhette volna a határozat megváltoztatását. Ellenkező esetben tudomásul vette.Amennyiben nem tartja be a jegyző határozatát,ezen túl hogy vegye komolyan bárki is bármilyen határozatot. Egyébként korábbi ügyekben tapasztaltam részrehajlást a jegyző részéről,és korábban,szóban jeleztem a hiányosságot.
Ha a bíróság helyben hagyja követelésemet,nekem megéri.

drbjozsef #   2019.11.12. 06:39

Én ugyan nem értek hozzá, de a 8000 forint gyanúsan a fizetési meghagyás minimum illetéke - KBS pedig azt mondta, nincs helye fizetési meghagyásnak.

Én ebből azt gondolnám, hogy a jegyzőhöz kellene menni, hogy egészítse ki a határozatát fizetési határidővel (különben mi alapján indítanál fizetési meghagyást, nem járt le a követelésed, ha nincs is határideje), és utána sem közjegyzőhöz kell menni, hanem ha lejárt a határidő, akkor közvetlenül végrehajtóhoz, hogy indítsa el a végrehajtást.

Ha ellentmond a fizetési meghagyásodnak, mit fogsz csinálni, 3000 forintért bepereled bíróságon?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

bartis # e-mail 2019.11.12. 06:24

Végrehajtási eljárást kezdeményezés miatt kértem időpontot ahol elmondták hogy 8.000 ft-os illetéke van amit természetesen az ellenérdekű félre fogják hárítani.

alfateam # e-mail 2019.11.11. 16:22

Mit akarsz a közjegyzőtől?

bartis # e-mail 2019.11.11. 16:18

Köszönöm minden hozzá szólónak a segítségét illetve a hajlandóságot.Tiszta lett a kép.És már van időpontom a közjegyzőnél...:) Minden jót a fórumtársaknak...!

Huszi-Rat # e-mail 2019.11.11. 12:53

Üdvözlet.
Munkaügyi perre keresek sikerdíjas ügyvédet. Egészség karosodás munkavédelmi szabályok megsértésére való rábírás. Munkáltató általi felmondás a munka nem vállalása esetén!
Köszönök minden választ!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.11.11. 12:08

Ki kell egészíteni. Anélkül nem tudják végrehajtani.

www.kbs-ugyved.hu

alfateam # e-mail 2019.11.11. 11:12

2004 évi CXL. 72§ df.

df)426 a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit, ideértve a fizetési kötelezettséget megállapító döntésben a késedelmipótlék-fizetési kötelezettségről és annak mértékéről szóló tájékoztatást, valamint a 131. § (1a) bekezdés szerinti esetben a közérdekű munkával való megváltás szabályaival kapcsolatos tájékoztatást,

bartis # e-mail 2019.11.11. 09:04

"A határozatot sérelmesnek tartó fél,a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Soproni Járásbíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását.A keresetindításnak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya."
Tehát szerintem 15 napon belül kellett volna rendeznie.Ha pedig sérelmesnek tartotta volna és kérte volna a határozat megváltoztatását,valószínűleg én is kaptam volna erről értesítést.

alfateam # e-mail 2019.11.11. 07:22

"Az eljáró hatóság felhívja V.Zs.(cím) alatti lakos figyelmét arra,hogy köteles B.R. birtokvédelmet kérő által a birtokvédelem iránti kérelem benyújtásakor lerótt 3000.-ft eljárási illetéket B.R. birtokvédelmet kérő részére belföldi postautalványon keresztül megfizetni.”"

Van ebben a határozatba fizetési határnap?

bartis # e-mail 2019.11.10. 18:04

Köszönöm az eddigi hozzászólásokat,közben jómagam is kutakodtam és rátaláltam az "alfateam" hozzászólásában is szereplő törvényi passzusra. Illetve a"17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 23. § (1) az írja:"23. § (1) A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik." Bár szóban említettem aktuális időben a részemre határozott, illeték díjának a visszatérítése nem történt meg.Azóta eltelt közel 4 hónap.
A határozat pontosan így írja:

"Az eljáró hatóság felhívja V.Zs.(cím) alatti lakos figyelmét arra,hogy köteles B.R. birtokvédelmet kérő által a birtokvédelem iránti kérelem benyújtásakor lerótt 3000.-ft eljárási illetéket B.R. birtokvédelmet kérő részére belföldi postautalványon keresztül megfizetni."

Egy nagyon problémás,empátia nélküli,öntörvényes "ember"-ről beszélek aki folyamatosan provokál(ordító mélynyomó) és verbális gyalázkodás, stb.
Ha nem muszáj akkor az eddigi jegyzőt kihagynám,ha egyáltalán kihagyható.

alfateam # e-mail 2019.11.10. 07:22

Az eljárási költségek köre a birtokvédelmi eljárásban lényegesen szűkebb, mint az Ákr.-ben. Az Itv. rendelkezései alapján általános tételű eljárási illeték, azaz 3.000 Ft fizetendő az eljárás megindításához.
Az eljárási költségek viselése a kérelmező és az ellenérdekű fél között nem megosztható. A kérelem elutasítása esetén a birtokvédelmet kérő, a birtoksértést megállapító (tehát a kérelemnek akár csak részben helyt adó) határozat esetén a birtoksértő viseli az eljárási költségeket. A Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak esetén a birtoksértő ellenérdekű felet kell kötelezni a birtokvédelmi eljárásban felmerült eljárási költség megfizetésére. Ebben az esetben a kérelmező által megelőlegezett költségek – például a korábban megfizetett eljárási illeték – megfizetésére közvetlenül a birtokvédelmet kérő jogosult részére történő megfizetésre kell kötelezni a birtoksértőt.
A birtokvédelmi ügyekben eljáró hatóságok ezzel kapcsolatos joggyakorlata a tapasztalatok alapján eltérő volt. Egyes hatóságok a birtokvitát lezáró határozatukban kérelmező által megfizetett illeték visszatérítéséről, majd annak a birtoksértő fél általi és újbóli lerovásáról rendelkeztek, azonban – a Korm. rendelet szabályaival összhangban – a költségviselésre kötelezett közvetlenül annak részére kell teljesítsen, aki az adott költségre jogosult. Ha a kötelezett nem teljesíti a jegyző által hozott határozat eljárási költség megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit, akkor azt az Ákr. alapján, végrehajtási eljárásban lehet érvényesíteni.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.11.09. 20:07

Fizetési meghagyásnak nincs itt helye. A jegyző határozata végrehajtható.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2019.11.09. 15:07

Mondjuk ez is igaz.

bartis, olvasd el alaposan azt a határozatot.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

alfateam # e-mail 2019.11.09. 14:55

.Birtokvédelmi kérésemet a jegyző megalapozottnak találta és a 3.000 ft-os illeték visszafizetésére kötelezte a szemben álló felet,

Ez tévedés, a szemben álló fél neked nem fizet illetéket.
Ha visszajár az illetékből azt nem az ellenérdekű fél téríti meg hanem a jegyző intézkedik a visszatérítéstől.

drbjozsef #   2019.11.09. 13:13

bartis,

Írsz a félnek egy tértis levelet, hogy a határozat alapján 8 napon belül fizesse meg a tartozását, különben végrehajtatod.

Ha nem teszi, elballagsz egy közjegyzőhöz, és kibocsáttatsz ellene egy fizetési meghagyást, az eljárás költségeivel megfejelt összegre.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

bartis # e-mail 2019.11.09. 13:05

Tisztelt Fórum társak!

Tanácsot kérnék és esetleg olyan irományt ami igazolja.Birtokvédelmi kérésemet a jegyző megalapozottnak találta és a 3.000 ft-os illeték visszafizetésére kötelezte a szemben álló felet,aki azóta (közzel 4 hónapja) nem rendezte.Kérdésem hogyegyáltalán van súlya a jegyzői határozatnak vagy csak ajánlás volt részéről?
Tisztelette várom szíves válaszukat!

Szomorú örökös #   2019.11.09. 05:36

Lyones

Mindenre írtál...Csak a kérdésre nem.

Te írtad: „Amit így utólag furcsálok, minden meghirdetett járművükről ki van takarva a rendszám.

Én erre reflektáltam, hogy ne legyen számodra annyira „furcsa”, merthogy jogszerűen teszik ezt.

Mivel félrevezetett, vissza kell adnia a pénzem nem??

Ismét csak azt tudom mondani, hogy ezt is te írtad:

Az autó, napi használtként volt hírdetve, de kiderült, 4-5 hónapja áll egy helyben. Úgy kellett bebikázni.
Külsőre megkimélt állapotban volt. Kértük az eladót, mondjon el mindent, mert mindenképp megvennénk, le is foglalóztuk, 100.000.-.

Tehát tudatában voltatok több hazugságnak, mégis lefoglalóztátok. Márpedig a a foglaló az bizony benne van a nevében, hogy foglaló, már pedig azt jogilag bukod ezek után, ha úgy döntesz, hogy visszalépsz a vásárlástól.

Mivel félrevezetett, vissza kell adnia a pénzem nem??

Nem vezetett félre, neked kellett volna a foglaló befizetése előtt, hogy milyen múltja van az autónak, de te erre csak utána voltál képes és hamarabb fizettél, mint kellett volna.

Gyakorlatilag ezt elbuktad, de azért csak pereld be nyugodtan - ja, annak költsége is lesz ám - és ott majd kiderül, hogy kinek is van igaza. Félek, hogy nem csak a foglalót fogod bukni...de nyugodtan kérdezgess tovább, hátha egyszer csak olyan választ kapsz, ami neked tetszik.