EON Kötbér 2.


Gordski Richard # 2022.08.13. 16:38

Tisztelt Fórum!

Keresem 'Ferenc1969' által említett felhasználót, akivel saját alábbi ügyem teljesen azonos - illetve, annyiban előrehaladottabb, hogy a fogyasztóvédelmi hivatalt - ill annak egyik speciális tagozatát a MEKH- et is megjárt keresetemben, a MEKH határozatában mint panaszos képviselőjével szemben az EON-nak adott helyt, a szerződésszegés általuk felhozott vádjának értelmében, melynek elővezetését lsd a lenti bekezdésekben azaz, hogy a méretlen vételezés lehetősége fennállt, ami viszoint nem bizonyított, sem a helyszíni fogyasztási eszközök vizsgálatával, sem más módon.

Határozat indoklásán túl kijelenti, hogy fellebbezéssel a MEKH-nél nem élhetek, ill adott törvényi rendelkezések lehetővé teszik a polgári peres úton való további eljárást; azonban ennek megléte nem halasztó erejű a kötbér kiszabására nézve.
Szeretném felvenni Ferenccel a kapcsolatot, vagy azzal a jogi képviselővel, aki segítségére lehetett - ha egyáltalán ?

Szerződésszegés miatti kötbér kiszabása
Hiv sz: 000607693040

Fogyasztó-val szemben az ELMŰ Hálózati Kft Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztálya bevonásával fenti kötbért állapított meg fogyasztó részéről történt szerződésszegés címén, a mérőcserét követően a cég által javasolt szakember(-ek) által elkövetett szakmai vétségért!
Tényállás: 
1. Nevezett vállalkozás 2021. 09. 13-án mérőcserét hajt végre.

2. Később ellenőrzésre kiszállva megállapítja a hálózati szakember, hogy a mérőhely felhasználói vezetékezésén lévő villamos kötés műszaki állapota leromlott; ugyanakkor a vagyon- és életbiztonság nincs veszélyben, de javasolja 30 napon belül a mérőhely felülvizsgálatát - esetlegesen felmerülő hibák javítását egy arra jogosult szerelővel.
A karbantartás vagy a felülvizsgálat elmaradásából adódó felelősség a fogyasztót terheli.
Jogosult ajánlott szerelőt többek közt a www.aramkapocs.hu internetes felületen választhat!
A munkát ellenjegyezte: KÁBEL TEAM KFT

3. A felülvizsgálati munka a fent megadott módon választott vállalkozóval elvégzésre került.

4. Később a KÁBEL TEAM KFT 2022. 02. 22-én újból kiszáll és mérőcserét hajt végre, amit egy korábbi ellenőrzés miatt kellett végrehajtani az alábbi indokok alapján:

A felhasználási helyen megállapítást nyert, hogy a 9920743066 gy.sz-ú SX 631-B típusú háromfázisú általános fogyasztásmérő összes szolgáltatói pecsétje, valamint a jobb oldali hitelesítés pecsétje hiányzott.
Méretlen vételezés lehetősége fennállt. 
Mérőhely a felhasználó kizárólagos kezelésében helyzkedik el.

Szerintem a módszer olyan tisztességtelen cselekmény, ami a fogyasztó(k) tudatos megkárosításával a szolgáltató haszonszerzését célozza; vagy legjobb esetben is csak az alvállalkozó hanyagságából eredő kárt akarja igazságtalanul a fogyasztóval kifizettetni.