Szóban kötött megbízási szerződés érvényesítése


Két Lotti # 2002.03.28. 17:49

Én egyszerűen beadnék ellenük egy felszámolási eljárási kérelmet (illetékfeljegyzéses, tehát a kérelmező nem fizet az elején semmit).  Nekem ez jobban be szokott jönni, mint a fizetési meghagyás kibocsátása.  

Azt ugyanis válasz nélkül hagyhatják nyugodtan, legfeljebb jogerőre emelkedik ellenük egy végzés, amit úgysem tudsz - vélhetőleg - behajtani.  Ha viszont rögtön felszámoltatsz, akkor arra nyikkanni kell, mert különben elveszik a cégét.


Ügyvéd - Társasági szakjogász

Domján György # 2002.03.27. 08:40

2000. novemberében köztem és egy építőipari Kft. között megállapodás (szóbeli megbízási szerződés) jött létre. Tekintettel arra, hogy a szerződés létrejöttekor baráti viszony volt közöttünk, a szerződés írásba foglalását nem tartottuk szükségesnek.
Megbízásomat a megbeszélteknek megfelelően, kiemelkedő eredménnyel végeztem el. A kft. a megbízási díjamat leszámítva 3 milliót nyert az ügyön.
A megbízási díj megfizetését azonban ekkor megtagadták, tkintettel arra, hogy (véleményük szerint) 'azt úgysem tudom érvényesíteni, mivel nem lett leírva'. A szerződés létrejöttekor édesanyám jelen volt. Rajta kívül a Kft. több embere is tudott a szerződésünkről, továbbá az érte járó megbízási díj mértékéről.
A megbízás teljesítését, az ügyben folytatott levelezés, mint okiratok igazolják, melyet a Kft. ügyvezetői minden esetben aláírtak.
A Kft.-t több alkalommal felszólítottam a tartozásuk rendezésére, már történt ügyvéd általi felszólítás is, azonban semmire nem reagálnak, nem válaszolnak.
Kérem, hogy aki segíteni tud abban, hogy 'okosan' mit lehet, illetve mit kell tenni annak érdekében, hogy a megbízási díjamhoz hozzá tudjak jutni.


Domján György