Hagyaték


Sombokor # 2022.01.27. 17:28

@drbjozsef

Úgy gondoltam a köteles rész mindenképp egyfajta hagyatéki igény, és a hagyatékot intéző közjegyző foglalkozik vele akkor is, ha nincs hagyaték, mert mindent elajándékozott a néhai. Ezek szerint nem. OK.

(Bár ha nincs hagyaték átadás, akkor nem is állapítanak meg értéket a házra gondolom. Így majd azon is jól el lehet vitatkozni, hogy mennyi a köteles rész alapja. És akkor még ott van a néhai édesanya testvére a költséggel. Gyönyörű.)

drbjozsef # 2022.01.27. 17:06

sowy01,

Nincs. Örökölni nincs.
Életében mindenki azt csinál a vagyonával, amit akar, arra hagyja, vagy annak ajándékozza, akinek akarja.

Viszont a köteles részből csak nagyon különleges esetben tud kizárni (életére törsz, ilyenek). Tehát amit végrendelettel másra hogy, vagy a halálát megelőző 10 évben bárkinek ingyenesen juttat, abból jár neked köteles rész, annak az 1/3 része, mint amit az előbbiek nélkül örököltél volna.

sowy01 # 2022.01.27. 12:49

Kedves Fórumosok,
Tanácsot szeretnék kérni egy örökösödési ügyben.
Édesapám és én gyakorlatilag sosem éltünk együtt, bár időnként felfrissitettük a kapcsolatunk, találkoztunk, jo viszonyt ápoltunk felnőtt koromban. Később kiderültek stiklik az életében, amit édesanyám és ellenem elkövetett. Nem rendesen fizetett gyermektartásdíj, válás utáni vagyon megosztásnál 2700 forint ki nem fizetése miatt a nevén maradt a lakás tulajdonjogának a fele,ez akkor 180 000 ft volt.
Amikor ez kiderült mi elbírtoklási pert inditottunk ellene, ekkor felszólított,hogy mondjak le minden örökösödési jogomról,akkor Ő ajándékozási szerződéssel nekem adja az említett lakás felét. Közben új családja lett, féltestvérrel és ingatlannal,stb.
Ekkor én ezt kikértem magamnak és jeleztem,hogy ha elmegy akkor majd eldöntöm mit kezdek a tőle származó örökséggel, lemondok a testvérem javára,stb. Ekkor megfenyegetett, hogynem lesz örokségem Azóta nem igazán jó a kapcsolatunk. Néha keresett, hülyeséget kért, próbáltam megadni, de végén mindig ellenem fordult.
Az örökséggel kapcsolatos fenyegetéseit beváltotta. Az ingatlanjait átíratta az unokákra és a testvéremre.
Van-mód,hogy mégis örököljek az apám után?

Válaszát előre is köszönöm.
Üdv sowy01

drbjozsef # 2022.01.27. 06:27

kiegészítés : ha nincs hagyaték, ezért nem lesz hagyatékátadó végzés, akkor kérd meg a közjegyzőt, hogy állítson ki a részedre egy öröklési bizonyítványt. Ezzel tudod majd igazolni bárhol, ahol szükség lenne rá, hogy örököse vagy az elhunytnak.

drbjozsef # 2022.01.27. 06:25

Sombokor,
Ha nincs hagyaték, és nem lesz végzés, akkor feleslegesen írogat a közjegyzőnek.

Merti741,
Ha bejegyezték a tulajdonszerzést a földhivatalban, akkor eléggé valószínű, hogy ott nincs keresnivalód, az okirat megfelelő volt, édesanyád halála miatt pedig azt se lehet már kapargatni, hogy mi lehetett az igaza akarata anno.
Jól értelek a 3 x 1/3-ból, hogy a sógornőd és a két gyereke lett bejegyezve? Ebből feltételezem, hogy az ajándékozás bejegyzése már régen megtörtént, és a testvéred után előbb lezajlott a hagyatéki tárgyalás, az alapján lettek bejegyezve ők, mint örökösök.

Ha - jobb híján - neked megfelel a köteles rész is, akkor az viszont jár az ajándékozás után is. A testvéredtől kellene kérni, de mivel ő elhunyt, ezért a jogutódjai, vagyis az örököseitől követelheted.

Én a helyedben megszerezném azt az ajándékozási szerződést, elsősorban, hogy a beleírt értéket megnézzem. Ezt elkérheted a közjegyzőtől, de ha kell, kikérheted a földhivataltól is (mint öröklésben érdekelt, jogosult vagy rá, lehet, ezt igazolni kell, édesanyád halotti anyakönyvi kivonatával). Aztán összevetném ezt az értéket az ingatlan tavalyi értékével, mondjuk hasonló ingatlanok hirdetései, esetleg ingatlanszakember segítségével. Ha feltűnő a különbség, akkor az utóbbi alapján írnék egy tértis levelet a sógornőnek, hogy a Ptk. XII.cím alapján jogosult vagy az ajándékozott ingatlan után köteles részre, az ingatlan akkori értéke szerinted X forint volt, ezért kéred a három örököst, hogy közösen összesen fizessék meg az X/6 értéket részedre (felét örökölted volna, annak harmada jár köteles részként), mondjuk 30 napon belül.

Ha nem fizetnek, úgyis neked kell pert indítanod.

Sombokor # 2022.01.27. 05:15

@Merti741

Hívd fel a közjegyzőt, és mond meg neki, hogy köteles rész igényed van az elajándékozott ingatlan után. Az, hogy mennyi, attól függ, hogy a mellesleg megemlített féltestvéred anyai vagy apai testvér e.

Merti741 # 2022.01.26. 18:12

Tisztelt Szakértők!

Segítséget szeretnék kérni!
Testvérem együtt lakott Édesanyámmal több évtizede. Volt egy vidéki ingaltan melyet kettőnkre szeretett volna hagyományozni mint ági vagyont. Testvérem és Felesége 2020. augusztusában közjegyzőnél ajándékozási szerződést irattak vele alá, ami testvérem 2021. februárban bekövetkezett halálakor jutott tudomásomra. Sajnos 2021. márciusban Édesanyám is elhúnyt. Mint Magyarországon élő egyetlen rököse, fia nekem volt kötelességem a temetést, valamint a hagyatéki eljárást intézni az illetékes hatóságnál. Én ezt meg is tettem és féltestvéremet aki Floridában él egyidejüleg értesítettem.
l.) 2021. május 24-én megtörtént a hagyatéki leltár, melyben szerepelt a vidéki ingatlan és az utolsó havi fel nem vett nyugdij.
2.) Az iratok át lettek adva a közjegyző részére az értékbizonyítvánnyal további ügyintézésre. Tavaly év végén lett volna egy tárgyalás, ami elmaradt, mert a közjegyző bekérte az özvegytől az ajándékozási szerződést, amit az óta sem láttam, tartalmát nem ismerem.
3.) A mai napra (01.hó 26) lett kitüzve a hagyatéki tárgyalás, melyre kaptam egy telefont a közjegyzőtől, hogy a sógornőm családjában betegség lett, nem tudnak megjelenni, ezért elhalasztják azt. Elhúnyt testvéremnek egy nagykorú fia és egy kiskorú lánya van. Én egy kiskorú gyereket nevelek.
Nagynéném hagyatéki teherre igényt nyújtott be, mivel Ő adta a pénzt a temetésre. Felhívta ma a Közjegyzőt és azt a felviléágosítást kapta, hogy nem is lesz hagyatéki tárgyalás, mert nincs hagyaték. Lekértük a tulajdoni lapot, miszerint Sógornőm 2021. december 26-án a telket 3x 1/3-ad tulajdonjoggal bejegyeztette a Füldhivatalban. Akkor ezért nincs hagyaték?

Lehet hogy kicsit hosszú voltam, amiért elnézést kérek, de nem akartam lényesges dolgot kihagyni.

Tisztelettel kérdezem, teljesen reménytelen a helyzetem, hogy a köteles részhez hozzájussak?
Minden választ nagyon szépen megköszönök!

drbjozsef # 2022.01.23. 14:48

epervt,

Lásd : Hetv. 32.§.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Vagy a helyi jegyzőtől (hagyatéki ügyintézőtől), vagy a közjegyzőtől lehet kérni ideiglenes intézkedést, akár értékesítést.

Majordomus # 2022.01.23. 13:40

Elhozni.....

epervt # 2022.01.23. 07:18

Segítséget szeretnék kérni. Az elhunyt nevén kukorica termény van a tárolóben, szolgáltatónál. A hagyatéki tárgyalás akár 6 hónap múlva is lehet. Az örökösök közül az egyik kiskorú. A szolgáltató nem tudja ennyi ideig tárolni. Mit lehet tenni?

drbjozsef # 2022.01.22. 21:14

Irodakukac20,

Ha előtte több hónap idő nem elő, akkor utána még egy vagy két hónap sem lesz az. Felesleges.

Ha vita van az örökösök és/vagy a hagyatéki hitelezők között, akkor elhalasztja a tárgyalást. Nincs konkrét előírás, csak arra, hogy ha valamely érdekelt értesítése nem történt meg igazolhatóan, akkor el KELL halasztani. Más esetekben a közjegyző dönthet így, kérhetitek is, de nem köteles rá. Hagyatéki vita esetén is gyakran átadja ideiglenes jelleggel a hagyatékot, és per indítására utasítja a vitató felet, aztán majd dönt a bíróság. Ha csak az a vita tárgya a felek között, hogy hogyan osztják meg a hagyatékot úgy, hogy kevesebb közös legyen, az nem a közjegyző dolga. Lezárhatja, és hagyhatja, hogy majd ti utána elintézzétek egymás között (adott esetben jelentős illetékfizetéssel, ha nem házastársak, testvérek, vagy egyenes ági rokonok az örökösök), de ha szépen kéritek, akár el is halaszthatja, de ha meg is teszi, minden bizonnyal vastagon fog fogni a ceruzája a közjegyzői díj megállapításánál. Végülis egy újabb tárgyalással csak még keres rajtatok pénzt. Ha ez jó nektek...

BEM # 2022.01.22. 19:41

Igen.

Irodakukac20 # 2022.01.22. 17:30

Ezt ott, a tárgyaláson is kérhetjük? Sajnos előtte nem biztos, hogy tudunk egyeztetni, egyezkedni...

BEM # 2022.01.22. 17:25

Irodakukac20
Nektek is a legjobb az, ha már úgy mentek a hagyatéki tárgyalásra, hogy megegyezetek és nincs vita köztetek, mert akkor a közjegyző rögtön át tudja adni az örökhagyó hagyatéki vagyonát az előterjesztett egyezségetek alapján, ha az a jogszabályoknak megfelel.

Ha a hagyatéki tárgyalásig nem tudtok megegyezni, de van remény rá, akkor kérhetitek a tárgyalás halasztását az egyezség megkötése érdekében.

Irodakukac20 # 2022.01.22. 16:32

Mi történik, ha a hagyatéki tárgyaláson az örökösök nem tudnak egyből megegyezni? Pl. egyezséget kötni, ha az a cél, hogy ne legyen osztott a tulajdon (ingatlanok), hanem érték szerint mindenki 1/1 tulaj legyen majd valamely esetében. Lehet kérni, hogy az első tárgyalást követően legyen még egy tárgyalás vagy mindenképp úgy kell oda érkezni, hogy már megegyeztek?

Szomorú örökös # 2022.01.20. 19:08

exchange

úgy emlékeztem hogy pár éve nem volt ilyen

Nagyon rosszul! Ez a díj már baromi régóta van.
Nekem már 2011-ben is kellett fizetnem az anyukámtól örökölt ingatlan után.

exchange # 2022.01.20. 18:28

Köszi, nyilván nem vágott földhöz, csak meglepődtem, úgy emlékeztem hogy pár éve nem volt ilyen azért kérdeztem, hogy új-e igaz az osztatlan közös tulajdonú föld volt. De lehet hogy csak nem emlékeztem rá.

Szomorú örökös # 2022.01.20. 18:05

exchange

Ez most valami új? Vagy csak ingatlan esetén van ilyen földterületnél nincs.

Nem új, ez a földhivatali tulajdonjog bejegyzés díja. Minden egyes földhivatali eljárásnak ennyi a költsége.
Próbáld meg lenyelni, és örülj, hogy az ingatlan átruházásnak nem volt más díja, mert családon belül volt.

Kovács_Béla_Sándor # 2022.01.20. 11:18

Excahange, sose dolgozott a földhivatal ingyen, és az összeg is elég régóta ennyi.

exchange # 2022.01.20. 10:44

ja igen lemaradt, rokonnak haszonélvezti joga van.

exchange # 2022.01.20. 10:40

Üdv!
Rokonom örökölt egy házat amit ajándékozás címen én kaptam meg, most a földhivatal kiküldte a tulajdoni lapot és egy 6600 ft-s csekket, igazgatási szolgáltatásai díjat. Annó föld után ilyen díj nem volt. Ez most valami új? Vagy csak ingatlan esetén van ilyen földterületnél nincs.

drbjozsef # 2022.01.17. 20:07

ciriket,

Minden tulajdonos annyiért adja el a részét amennyiért akarja. Ehhez a többi tulajdonostárs beelegyezése nem kell, de elővételi joguk van az eladó részre. Akár te is megveheted valakinek a részét, ha pl. gyanúsan olcsón akarná eladni valakinek (akár ennek a bizonyos tulajdonostársnak).

Aki nem adja el, az nem adja el. Nem kötelező. Ha a gyerek nagyon akarja, akkor indíthat pert bíróságon a közös tulajdon megszüntetése iránt, és akkor majd szakértő által meghatározott árat kell fizetnie mindenkinek.

Mivel az osztatlan közös tulajdont minden tulajdonostárs egyformán jogosult használni, ha az a többiek érdekét nem sérti, ezért ez sok vita forrása lehet. Jobb eladni azt, de ne kótyavetyéld el.

Szomorú örökös # 2022.01.17. 17:40

ciriket

Csak annyit akar érte fizetni ami a hagyatéki leltárra lett kb beírva.Kérhetünk e többet ,vagy mindenki külön -külön a részéért?

A hagyatéki leltár nem szakértő által van többnyire felértékelve, nálam anno pl. bemondás alapján működött.
Hogy ki mennyit kér érte, és mennyit kap, az már más kérdés. Lényeg, hogy ha drágábban adod el az ingatlanrészed, mint a szerzéskori érték, akkor jó esetben adózni kell utána. Így már lehet nem is éri meg annyira többért eladni, ugye?

ha valaki nem akarja eladni a részét akkor ,már nem is tudja megvenni?

Dehogynem, csak az a rész special nem az övé lesz, nem ő rendelkezik felette.

ciriket # 2022.01.17. 16:33

Abban szeretnék segítséget kérni,hogy adott egy ingatlan amit 9 ember örököl .A hagyaték után az egyik örökös fia megszeretne vásárolni.Mi a menete?Csak annyit akar érte fizetni ami a hagyatéki leltárra lett kb beírva.Kérhetünk e többet ,vagy mindenki külön -külön a részéért?Illetve ha valaki nem akarja eladni a részét akkor ,már nem is tudja megvenni?Addig is kit illet a ház kulcs és hogy működik elvihet e bárki bármit a többiek tudta nélkül.köszönettel!

drbjozsef # 2022.01.15. 12:05

A kérdésem: hivatalosan hogyan lehetne megoldani hogy ne az állam hanem mondjuk rám hagyják ezeket?

Hivatalosan sokféle képpen (végrendelet, öröklési szerződés, halál eseti ajándékozás, stb), de ezek mind pont ugyanannyiba kerülnek, vagy még többe. Ha az a kérdés, hogy OLCSÓBBAN hogyan, akkor sehogy.