Méltóságvédelmi Hálózat


Impossible # 2009.01.10. 09:27

Szerintem nagyon jó ez a kezdeményezés, remélem, így valaki fog a biztonságiőrök jogsértéseivel is foglalkozni. :)

Méltóságvédelmi Hálózat # 2008.11.20. 18:32

Tisztelettel tájékoztatok minden érdeklődőt és érintettet, hogy megkezdődött a Méltóságvédelmi Hálózat Közhasznú Egyesület alapítási folyamata.
Tevékenységét a szervezet oly módon végzi majd, hogy az alkotmányos jogok betartása és a személyhez fűződő jogok érvényesülése érdekében valamennyi állampolgár által elérhető, de elsősorban a rendőrség hivatásos állományú tagjai számára rendelkezésre álló, tanácsadói és segítői szolgálatot működtet. A konkrét etikai, méltatlansági, fegyelmi, szabálysértési, munka,- polgár,- és büntetőjogi eljárásokban pedig hivatalból és kérelemre "integritási" képviselőket, a rendőrség hivatásos állományú tagját érintő ügyekben "rendőrjogi" képviselőket közvetít, akik ügyelik, hogy az eljárások során ne kerüljenek nyilvánosságra tényszerűtlen adatok vagy alaptalan következtetések, az egyedi ügyekben való felszólamlásukkal a sérelmi helyzet megszüntetésére tesznek javaslatot, konkrét képviseleti tevékenység felvállalásával segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az alapjogok sérelmét eredményező esetekben az érintett személyek vagy szervezetek elégtételhez jussanak és az ellenérdekű felek közötti egyeztetés igénye esetén mediátorként állnak rendelkezésre.

Az alapítók szívesen fogadják minden együttműködésre hajlandó civil szervezet érdeklődését, és igényükre részvételi lehetőséget biztosítanak az Egyesületet Alapszabályát előkészítő üléseken.
Külön várjuk azon ügyvédek (ügyvédjelöltek) jelentkezését is, akik megyei hatáskörrel felruházva, az Egyesület szabályai szerint megállapított mértékű ellenszolgáltatás fejében vállalnak képviseleti tevékenységet a Hálózat javára.
Megkereséseiket köszönettel fogadjuk, és megválaszoljuk, ha azokat a beladobos@invitel.hu elektronikus levélcímre juttatják el.
Tisztelettel az alapítók nevében:
dr. Dobos Béla