Társasházak jogásza!


Kovács_Béla_Sándor # 2021.09.18. 10:14

A százezres nagyságrend közepe táján. De szabadáras.

falsu # 2021.09.18. 08:28

KBS:
Ki, honnan, milyen módon tudja ezeket beszerezni?”
Bármelyik földmérő csinál egyet.

Kb. mennyiért? Kb. 270 lakás m2+tárolók+kocsibeállók; 4 lakás.
A Műszaki Osztály is drágán adná?

Majordomus # 2021.09.17. 20:24

Kbs
Én 3 ilyet vittem végig,s ha az OTP jogászai elfogadták,akkor törődj bele te is.

Egy dolog a törvényt elovasni és érteni,más dolog a gyakorlatban is csinálni.

"ebben az esetben megállapítja a részközgyűlési körzeteket"

Olvasd el figyelmesen.

Lehet hogy régebben kezdtem a szakmámat mint te a tiédet.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.09.17. 18:25

És a részközgyűlésnek ehhez semmi köze. Az egy másik dolog.

Ne haragudj, Major, de ha te ezt üzletszerűen úzöd, akkor illene kikupálnod magad benne. Az, hogy megválasztananak, csak a kezdet.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.09.17. 18:23

Nincs ilyen fogalom a törvényben, hogy "részkörzet".

Majordomus # 2021.09.17. 16:21

Ja,és arra figyeljetek-a bankok jogászai ebbe belekötnek- egy társasháznak csak egy közös képviselöje lehet.
Ez az egyike a 2 kivételnek.

Majordomus # 2021.09.17. 15:57

Kbs
Nem!
Részkörzetet akartam irni.
Mi is megpróbáltuk, több épületben,ilyeneken bukott meg,hogy két-két lépcsőháznak közös vízórája van!

A részkörzet viszont némi szervezőmunkával 4 hónap alatt megvalósult. Irtam egy Szmsz-t,amit irásbeli szavazással jóváhagytak,összehivtuk a közgyűlést ahol a rendezőelveket jóváhagyták;közös adószám közös Ltp,önálló gazdálkodás,saját részkörzeti kezelők megválasztása az szmsz alapján,saját bankszámla megnyítása stb.
Azóta is müködik,jövőre lesz esedékes közgyűlés,mert lejár a közös Ltp.
Ebből induljatok ki.

41. § * (1) A szervezeti-működési szabályzat a közgyűlés megtartásának módját részközgyűlések formájában is meghatározhatja; ebben az esetben megállapítja a részközgyűlési körzeteket.

(2) A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani. A részközgyűlések megtartására a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(3) A szervezeti-működési szabályzat az elkülöníthető gazdálkodású épületrészekhez tartozó lakások tulajdonostársai tekintetében létesített részközgyűlést önálló döntési jogkörrel ruházhatja fel az elkülöníthető gazdálkodás ügyében.

Egy vagon pénzt megspóroltok, és nincs ellenérdekelt fél.

Nem mindegy!

Kovács_Béla_Sándor # 2021.09.16. 21:44

Elkülönülten gazdálkodó társasházi egységet akart írni.

hobby # 2021.09.16. 19:37

Majordomus! Volt ilyen ügyed, vagy az általános szabály alapján írtad véleményedet? A RÉSZKÖRZET fogalma mit takar? Hol van szabályozva, illetőleg hogy jön létre, hogy működhet-működik? Egyébként ne aggódj, nyugdíjas vagyok:)

Kovács_Béla_Sándor # 2021.09.16. 19:36

Ki, honnan, milyen módon tudja ezeket beszerezni?
Bármelyik földmérő csinál egyet.

Majordomus # 2021.09.16. 19:06

hobby
Nem fog menni. Mire keresztülviszitek,a postás kihozza az első nyugdijadat.

Gyakorlatilag minden tulajdonos hozzájárulása szükséges,amit lehetetlen beszerezni.

Ne felejtsd el,hogy nem csak kiváló,de a marado résznek is uj alapito okirat kell,ami nem érdekük és nem akarnak rá költeni,ezért betartanak.

Sokkal egyszerübb ha önálló részkörzetté alakultok,saját bankszámlával,önálló szerződésekkel a közmüvek felé.

Ez egy hónap alatt megvan,és két kivétellel,semmi közötök a társasház többi részéhez.

Megspóroltok egy kalap pénzt,s megvan az önállóság.

Majordomus # 2021.09.16. 18:57

helyi önkormányzat Műszaki osztálya.

drbjozsef # 2021.09.16. 15:43

falsu,

2007-ben még azt hiszem az önkormányzatokhoz tartozott az engedélyezési eljárás. Szerintem az ő tervtárukban meg kell lennie. Keresd meg a helyi polg hiv építésügyi osztályát, hátha tudnak segíteni. Ha nem, legalább tanácsot hátha tudnak jobbat.

falsu # 2021.09.16. 15:06

Egy 2007-ben épült 4 lakásos házból most akarunk társasházat csinálni. Gyakorlatilag egy tulajnak sincs meg a ház aláírt, pecsétes építési doksija, ami kell az alapító okirathoz (használatbavételi engedély az megvan...)
Ki, honnan, milyen módon tudja ezeket beszerezni?
Kösz!

hobby # 2021.09.15. 09:22

A maradó rész méltányos érdekeit nem sértő állapot vajon miből állapítja meg a bíró? Nem egyszerűbb a maradónak erről határozatban hozzájárulnia? Kell ennél nagyobb bizonyító erő, hogy érdeksérelem nincs, és erről ma Th legfőbb szervétől kgy. határozat született? Vagy határozat nélkül a közös képviselő nyilatkozik ilyen kérdésben??? A cél a zökkenőmentes és "gyors" szétválás, és nem az ügy elhúzódása.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.09.15. 08:28

Valamit félreértettél. Nem kell a "maradó" ház hozzájárulása.
A hatósági engedélyt pedig úgy kell érteni, hogy "ha kell" - általában nem kell.

Ugye, nem akartok ügyvéd nélkül belefogni?

hobby # 2021.09.15. 06:57

Üdvözlet!
Egy speciális esethez kérek segítséget! A Tht. 8.§ (2) alapján a több épületből álló társasházból történő kiválás/szétválás esetére a jogszabály rögzíti a főbb kereteket, de részletszabályt azonban nem találtam.
Emiatt több eldöntendő kérdés merült fel: Amennyiben a többi/maradó épület a ki/szétváláshoz kgy-i döntéssel hozzájárul (ehhez egyszerű többség, vagy össz. th. többségének igenlő szavazata kell?), akkor vajon miféle hatósági engedélyre gondolt a jogalkotó? Építésügyi, ingatlan nyilvántartási, tűzvédelmi, adóhatósági (nav+helyi)? A logika alapján talán a közüzemek nyilatkozata is szükséges?
Az ingatlant mindenképpen szükséges-e megosztani, ha ki/szétválás történik?
A legfontosabb azonban ez: a jogszabály szerint csatolandók az alapító okiratok ( tehát kiváló és maradó Th-nak is) tervezetei mellékletként ( felteszem az új SZMSZ is kelleni fog).
Mivel tervezet, emiatt ehhez meglátásom szerint nem kell az összes tulajdonos aláírása, elegendő talán egy egyszerű KGY-i határozat (jelenlévők több mint 50%-a), hogy a KGY a tervezetet elfogadta? Ha kellene az összes tulajdonos hozzájárulása, akkor logikátlan lenne, hogy össz. th. többsége dönt a kiválásról.
Feltételezésem szerint a ki/szétválás a közös tulajdon megszüntetésének speciális esete, ahol a bíróság ügydöntő határozata a már létező (tehát nem újólag alakul, jogutódlás történik) társasházat két vagy több különálló és önálló társasházra osztja, alakítja. Határozatával az alapító okiratok és SZMSZ-ek a döntés jogerőre emelkedésének napjától érvényesek és hatályosak, mindennemű előzetes vagy utólagos tulajdonosi aláírás nélkül.

Volt már másnak esetleg ilyen vagy hasonló esete, mert a bírósági határozatok között sem leltem ideillőt.
A gazdálkodás az alapítás óta épületenként történik, emiatt az anyagiakkal, annak szétosztásával nem kell foglalkozni.
A ki/szétválás költségeit vajon a bíróság th arányában megosztja, vagy a „kezdeményező fél” viseli a költségeket?
Amennyiben akár előzetesen, akár utólagosan minden tulajdonos hozzájárulására lenne szükség az új alapítók hatálybalépéséhez, a többszörösére emelné a várható költséget, vagy akár meg is gátolja az egész jogügyletet, hiszen épületenként több száz tulajdonos van, többen pedig külföldön is élnek.
Előre köszönöm a segítséget!

Majordomus # 2021.09.14. 17:12

Nem.
Hozzatok róla közgyűlési határozatot(a megbizásról) és a dijazásról.

Érdemes lesz a házi pénztár forgalmára koncentrálni.

Az Szb tag számitsa fel a könyvelői munkadíját s ebből adjon a háznak 50 % kedvezményt.

Még igy is jobban jártok mint egy könyvvizsgálóval,aki 5-ször ennyiért dolgozik.

H.Zsuzsa # 2021.09.14. 04:07

Nem akarok ezen vitatkozni, maradjunk annyiban, hogy a közös képviselők sem egyformák. Egy részük becsületesen gazdálkodik a t.ház pénzével, más részük viszont nem.Az említett k.k. ellen városunkban több rendőrségi, bírósági eljárás van folyamatban, van amelyik már lezáródott a kk.-t elmarasztalva, a t.háznak kártérítést megítélve. Volt szb a házunkban, tagjai megvásárolva, a lakók egy része megfélemlítve. Ha erre gondol, nincs üldözési mániám, én is könyveléssel, adótanácsadással foglakozom, ennek megfelelő végzettséggel. ja, és nem én vállaltam az újra könyvelést. Csak egyszerűen kétségeim vannak, hogyha a jelen egyik számvizsgáló vállalja a kérdéses időszak újra könyvelését, ez nem összeférhetetlen?

Majordomus # 2021.09.13. 14:17

Na ja!
Ilyenkor koppannak nagyot a társasházak.
A 2000-es évek elején volt ilyen sok. Mikor átvettem a házat: "lopott csalt hazudott az elődöm,milliók hiányoznak a ház pénzéből"
Na,én mondtam hogy semmi gond,kérek egy közgyűlési döntést erről,és visszamenőleg 5 évre lekönyvelek,de úgy hogy az Szb aláirja az ellenőrzést.
Dij: 100.000 ft/év. Rendben természetesen,több milliós hiányt fogok találni!

Nos 500 ezer ft-ért megtudták,hogy korszerű naplófőkönyvi programmal dolgozott a kollega,egy ft eltérés nélkül.

Minden kiadás számlával alátámasztva. Mindezt az Szb aláirásával megkapták.

Az ilyen házak egyébként meg is érdemlik.
Arra nem képesek hogy válasszanak 3 számvizsgálót aki negyedévente vagy félévente ellenőrzi a közös képviselő elszámolásait..
Az jobban megy hogy köpködünk és rágalmazunk.

Igen is könyvelje le újból,a számláját meg fizessétek ki. Ez a tanulópénz meg a lustasági pótlék.

Nálam az éves elszámolás negyedóra.
Minden negyedévben megkapják a tételes elszámolást,a Bizottság aláirásával.

Ismertetem a fő számokat,a ház vagyonát az éves gyarapodást.
A bizottság elnöke beszámol 1 percben. Elszámolás elfogadva.
Senki nem aggódik.Ennyi.

H.Zsuzsa # 2021.09.13. 10:05

Igaz, hogy csak egy jelképes összegért könyvelne (könyvelő irodája van), de én még így is neccesnek érzem.Pláne, ha bebizonyosodik, amit jelenleg csak feltételezünk és rendőrséghez, vagy bírósághoz kell majd fordulni. Pillanatok alatt előjön, hogy ő könyvelte. Köszönöm a segítségedet.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.09.13. 05:13

Úgy érted, díjazásért? Azt inkább nem kellene.

H.Zsuzsa # 2021.09.13. 05:01

A házunk új közös képviselőt és számvizsgálókat választott 2021.julíus 9-én. Az előző kk-vel kapcsolatos problémák miatt indokolt a ténykedése alatti időszak újra könyvelése, majd könyvvizsgálóval történő vizsgálata. Tisztán kell látnunk végre a ház valódi anyagi helyzetét, A kérdésem az, hogy az egyik új számvizsgáló elvégezheti az előző időszak könyvelését? Nem összeférhetetlen? A megválasztása utáni időszakot már nem ő, hanem az új kk. könyvelné.

Majordomus # 2021.09.12. 17:02

A virus majd elintézi a rugalmas ügyintézést.

Szomorú örökös # 2021.09.12. 11:33

KBS

a tételmondatod nem is a kérdező vonatkozott, hanem általánosságban fogalmaztál

Látod ezt a kritikát elfogadom! :-)
Sajnos viszont az én ügyvédem még mindig ragaszkodik a papír alapú levélhez, szerinte nem alkalmas az email hivatalos közlésre. Én az ő véleménye alapján írtam, de szerintem is haladni kéne végre a korral előre.