Közforgalom elöl el nem zárt magánút, parkolás


wers # 2022.03.28. 03:39

Az önkormányzat felettes szerve a Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya. Ezt említsd meg a jegyzőnek, ha beszélsz vele. Csak, hogy tudja, hogy tudod.

Mert ugye nem is kérdés, hogy meglátogatod (mihamarabb).
Ha nem tesz semmit, akkor a felügyeletnél tehetsz panaszt, bejelentést.

DLRenata # 2022.03.26. 12:03

Sziasztok,

annyi folytatás lett az ügynek, hogy a magán út tulajdonosa birtokvédelmi eljárást indított a jegyzőnél ellenünk az út ideiglenes lezárása miatt...

DLRenata # 2022.03.22. 12:13

gedy322,

Köszönöm a hozzászólásodat, beszéltem a közlekedési hatósággal, be is jelentettem nekik, ők majd eljárnak és felszólítják, hogy jogtalanul helyezte ki a táblát, csak az is időbe telik. Sajnos a rendőrség a helyszínen azt nem vizsgálja, hogy jogszerűen van-e kint a tábla. Nálunk a az építőanyag rakodás kapcsán az volt a baj, hogy a teljes utat elfoglaltuk, mert eleve egy szűk út, csak gyalogosan lehetett addig közlekedni, de a szomszéd nem bírta ki azt a pár órát sem, és hozzá teszem nem ment sehova, ezt tisztán az ő rosszindulata, de sajnos a jogszabályok ezt engedik neki....

gedy322 # 2022.03.22. 11:43

A másik hozzászóláshoz, hogy csak úgy tegyen ki egy tiltó táblát, akinek a tulajdona a közforgalom elől el nem zárt magánút, szerintem ezt se lehet csak így, az alábbi rendeletek szerint kell eljárni:
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet
a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről
(2) A rendelet hatálya kiterjed

  1. * Magyarország területén levő közutakra és a közforgalom elől el nem zárt magánutakra * (e rendelet alkalmazása szempontjából a továbbiakban együtt: út), valamint ezeken az utakon levő vasúti átjárókra és vasúti gyalogos átkelőhelyekre,

Ez utóbbi pl. ilyet ír: "4.2. A közúti jelzőtáblák csak szaktervező által készített és közútkezelői hozzájárulással ellátott dokumentációk (forgalomtechnikai terv, diszpozíciós vázlat) alapján helyezhetők ki."

Én nem vagyok jogász, csak hasonló problémákkal küzdök és ezeket próbálom felgöngyölíteni. Ez alapján én eddig oda jutottam, hogy hiába tulajdonosa valaki egy kivett útnak, ami közforgalom elől el nem zárt, önhatalmúlag nincs joga semmi ilyesmit csinálni. Mindnek eljárása van. Az elzárást a közlekedésügyi hatóságnál kell kezdeményezni, ők hagyják jóvá, be kell jegyeztetni tullapon. A forgalmi rend szabályozást pedig pl. várakozás megtiltását is rendeletek szabályozzák.

gedy322 # 2022.03.22. 11:11

Sziasztok! Én is hasonló témában kutakodok, és az alábbiakat találtam, hátha segít. Pl. hogy csak úgy nem zárhatja le a magánút tulajdonosa, engedéllyel lehet az alábbiak szerint, úgyhogy szerintem ennek kellene utána járni, hogy van-e engedélye ha közforgalom elől el nem zárt magánutat elzárni egyáltalán, mert csak úgy nem rakhatott oda egy táblát:
"A közforgalom elől elzárt magánút azonban sorompóval, kapuval vagy más fizikai eszközzel lezárt, vagy „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és a „magánút” feliratot tartalmazó kiegészítő táblával jelzett út, melyen nem lehet szabadon közlekedni. Ilyen utat a közlekedésügyi hatóság engedélyével lehet létesíteni, elzárni!
1988. évi I. törvény 29 § (9) * A közforgalom elől elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, vagy a közforgalom elől el nem zárt magánutat a közforgalom elől elzárni az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott módon, a magánút tulajdonosának (kezelőjének) a kérelmére, a közlekedési hatóság engedélyével szabad. A magánút közforgalom számára való megnyitásának, illetve elzárásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a tulajdonosnak (kezelőnek) kell kezdeményeznie. A magánút közforgalom elől elzárásának tényére vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hiányában a magánút közforgalom elől el nem zárt magánútnak minősül."
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

wers # 2022.03.22. 10:14

20. § (1) A községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.

Nem nagyon hátrálhat ki (szerintem) az önkormányzat. De hát a kiskirályok... meg addig húzzák.... már rég felépül a házatok, mire döntenek...

wers # 2022.03.22. 09:59

Ha csak ezen lehet megközelíteni a telket akkor az önkormányzatnak kell gondoskodni, hogy azt rendeltetésszerűen használni tudjátok.
Gépjárművel, megközelítés, alkalmankénti áruszállítás az rendeltetésszerű használat.
Nem igazán tárhatja szét a karját az önkormányzat, ha már építési telekké nyilvánította.

Nem gondolhatják komolyan, hogy csak gyalog vagy helikopterrel lehessen megközelíteni. Vagy lóháton.

DLRenata # 2022.03.22. 09:50

Hívtuk, a jegyzőt is, az út kezelője/tulajdonosa hozhat döntést az útjával kapcsolatban, és ha ő nem engedi meg, hogy kb. két órára lezárjuk, akkor nem tudunk mit tenni.

wers # 2022.03.22. 09:43

Szerintem belterületen ők kezelik a közterülettől el nem zárt magánutakat is. Ha nem, akkor itt az ideje.

wers # 2022.03.22. 09:41

Miért nem az önkormányzatot keresed?

DLRenata # 2022.03.22. 09:35

drbjozsef.

Ez az ingatlan nyilvántartás szerint kivett saját használatú út, közforgalom elől el nem zárt. A közlekedési hatóságnak bejelentettem a tábla jogtalan kihelyezését, de idő mire reagálnak, illetve foglalkoznak vele.
Ez a terület nem mostani felosztás, hanem kb. 1960-as évek körül történt, és a belső telek tulajdonosáé az út, ő 1999-ben így vette meg az ingatlant az úttal együtt. A földhivataltól a héten igényeltük meg, hogy küldjék ki az akkori telekfelosztásról készült dokumentumokat.
Eddig nem is volt probléma, csak valamiért a szomszéd elkezdett haragudni ránk, az okát nem tudjuk, mert úgy vettük észre, hogy letiltotta a telefonszámunkat, és semmilyen megkeresésünkre nem reagál.
Az építőanyag lerakása csak az egyik problémánk, az áram szolgáltatótól bővítést kértünk, és a régi bekötés már nem megfelelő az új szabályoknak, ezért az órát leszerelték, és elvitték, viszont az új bekötéshez, kell C/2-es tulajdonosi hozzájárulás, és a szomszéd az út tulajdonosa ehhez sem akar hozzájárulni... Most ott tartunk, hogy nincs áramunk, és aggregátor kell használni.
Sajnos biztosan polgári peres útra kell terelnünk a dolgot..
A rakodásra most még egy olyat próbálunk meg, hogy kisebb darut hívunk, ami valahogy be tud állni a telkünkre, kisebb egységekre lenne bontva az anyag, és az útra betolat a teherautó, és gyors leveszi a cuccot és már megy is a teherautó, nyilván több kanyar lenne, de az úton eltöltött idő lerövidülne, a KERSZ szerinti megállásban, 5 percbe szerintünk beleférne, nem tudom, hogy ilyen esetben is büntethet-e a rendőr.

wers # 2022.03.22. 07:41

... szóval NEM veszi tudomásul

wers # 2022.03.22. 07:41

Egyes számban beszél a tulajdonosról.

A lényeg, hogy az önkormányzatnak biztosítania kell az utat. Akárhogy is, de oldják meg. (vagy már megoldották, csak a tulajdonos polgártárs ezt veszi tudomásul)

Szomorú örökös # 2022.03.22. 07:06

wers

Ha már nem csak az ő telke van az út mellett, akkor kizártnak tartom, hogy ő lenne az út egyedüli tulajdonosa.

wers # 2022.03.22. 06:43

milyen alapon sajátítja ki egyvalaki magának azt az utat

Nem kisajátítja, hanem az övé. Ő a tulajdonos

De legfőképp ő milyen alapon helyez ki oda bármilyen közlekedési táblát? Erre egyedül a nemzeti közlekedési hatóságnak van joga.

Asszem nem, hanem az út kezelőjének. Ha az önkormányzat az, akkor ő. Ha a tulajdonos akkor....... hát, nem jól van ez így.

Én berongyolnék az önkormányzathoz, és kérdőre vonnám őket. Előbb írásban összeszedném értékes gondolataimat, a Jegyzőnek címezve.

Szomorú örökös # 2022.03.22. 06:33

wers

Számomra azért érdekes ez a szitu, mert milyen alapon sajátítja ki egyvalaki magának azt az utat, amikor azon az úton több telek is van? De legfőképp ő milyen alapon helyez ki oda bármilyen közlekedési táblát? Erre egyedül a nemzeti közlekedési hatóságnak van joga.

wers # 2022.03.22. 05:33

Ezt azért jó lett volna még a telek megvásárlása előtt tisztázni. Nem éppen életszerű, ha egy ház lakója nem állhat meg a háza előtt, csak lassít, hogy kiugorhassanak az utasok?

wers # 2022.03.22. 05:29

Az önkormányzatnak csak gratulálni tudok, hogy kijelölt építési telket de azt nem lehet úton megközelíteni. Ezt nekik kell tisztába tenni, de mihamarabb.

drbjozsef # 2022.03.22. 05:28

DLRenata,

Ez egy közforgalom elől elzárt magánút?
Csak ezen lehet megközelíteni a telkedet?

DLRenata # 2022.03.21. 20:42

Kedves Fórumozók!

A telkünkre csak egy magán úton keresztül tudunk bejutni, ahova a tulajdonos a közlekedési hatóság engedélye nélkül kitett egy behajtani tilos táblát magán út felirattal és kamerát is szereltetett az út megfigyelésére.
A telkünkön építkezni szeretnénk. Az építő anyagokat csak a magán úton meg állva daru segítségével tudják letenni. A szállítás napjáról értesítettük a tulajdonost, ennek ellenére a szállítás napján, a rakodáskor kihívta a rendőrséget, akik azt mondták hogy el kell hagynunk a területet, nem fejezhettük be a rakodást. Hozzá kell tenni próbálkoztunk, de a tulajdonos addig hívta ki a rendőrséget amíg el nem ment a teherautó. A rakodást így nem tudtuk befejezni... A rendőrség a behajtani tilos táblára hivatkozott, holott nem forgalomtól elzárt magánútról van szó, illetve hogy nem állhatunk meg az úton,csak átjárhatunk.
Tud valaki tanácsot adni, hogy mit lehet ilyenkor tenni? A tulajdonos nem áll szóba velünk, és nem tolerál ennyit sem.
Előre is köszönök minden hozzászólást!

gerbera317 # 2018.09.19. 08:49

Egy válasz kimaradt
Mi történik ha a tábla kihelyezése után újra ott várakozik a delikvens?
Hát, például feljelented.

gerbera317 # 2018.09.19. 08:47

Kiteszek egy táblát és kész?
A jogszabály szerint az utak forgalmának szabályozása, ide értve a közforgalom elől el nem zárt magánutakat is, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása az út kezelőjének a feladata. Azt nem tudom, hogy a közforgalom elől el nem zárt magánút kezelője azonos-e a tulajdonossal. De ha konzultálsz a polgármesteri hivatal illetékes osztályával, szerintem rövid úton megtudod ezeket, és még azt is, hogyan kerülhet rövid időn belül korlátozó tábla az utadra.

citizenone # 2018.09.17. 15:44

@gerbera
"Mint a magánút tulajdonosa, megfelelő tartalmú tiltótábla kihelyezésével megakadályozhatod, hogy ott várakozzon, kiegészítő táblával megengedve a saját vendégforgalmad részére a várakozást."

Ez ennyire egyszerű lenne? Kiteszek egy táblát és kész?
Mi történik ha a tábla kihelyezése után újra ott várakozik a delikvens?

gerbera317 # 2018.09.17. 12:30

Mint a magánút tulajdonosa, megfelelő tartalmú tiltótábla kihelyezésével megakadályozhatod, hogy ott várakozzon, kiegészítő táblával megengedve a saját vendégforgalmad részére a várakozást.

citizenone # 2018.09.17. 09:12

Kedves Fórumozók!

Saját építésű családi házunk előtt van egy kb 20m2-es, közforgalom elöl el nem zárt magánút. Külön helyrajzi számon, és szintén a mi tulajdonunkban - ugyanis az eredetileg megvásárolt építési telkünkből lett leválasztva (erről később még írok).
A magánút az utca és a telek között helyezkedik el, párhuzamos az utcával, és két autó kényelmesen elfér egymás előtt, amolyan "párhuzamos parkolóként".

Háttér: amikor pár éve az építési engedélyekért folyamodtunk, szembesültünk a települési rendezési tervvel, amely a frissen megvásárolt telkünk szélén keresztülvezetett egy szép piros vonalat. Gondolom az önkormányzat rájött, hogy a kétirányú utcához megfelelően széles utca is kéne, így aztán berajzolták a szélesebb utcát pirossal :)
Mi akkor szívtuk a fogunkat, ugyanakkor mivel a házépítés volt a prioritás, megcsináltuk a telekalakítást, és így létrejött ez a "magánút", és mellé a most már beépíthető építési telkünk.
Azóta a magánutat vendégparkolónak használjuk, és használják a szomszédok is (tiszteletben tartva, hogy egyébként az magánterület).

Most kaptunk egy új szomszédot, aki azzal indított, hogy ő szeretné az egyik autójukat tartósan itt, a magánúton állomásoztatni, merthogy a megvásárolt házukban/nál nem fér el az összes kocsijuk.

A kérdésem a következő: első körben nyilván megpróbálok a jóérzésére hatni, tehát hogy az ott alapvetően vendégparkoló, amit akár ő is használhat de nem az autó(k) állandó tárolására való (hozzáteszem, mi sem parkoltatunk ott semmit, csak a vendégek állnak meg ott).
Ha esetleg ez nem működne, van-e bármilyen jogi eszközöm, amivel megakadályozhatom, hogy ott tartósan parkoljon?

Illetve mennyire reális az, hogy egy jelenleg "el nem zárt" megánútból "elzárt" magánutat csináljak?

PS: Tudom, hogy számtalan hasonló téma született már, de ahogy néztem, egyik se az általam felvetettek metszetéről :)