Regisztrációs díj kijátszása


mineralwasser # 2004.08.22. 01:42

Hi!

Ötletek a reg. díj kijátszásához:

  1. Kölcsönadási szerződés írása külföldi állampolgárral (biztosítás, súlyadó stb. kint fizetendő).
  2. Külföldi - fiktív - lakcím létesítése.

Működhet ez?

the big cat # 2004.08.22. 06:00

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
...
Tv. 23. §
...
(6) A belföldön üzemeltetni kívánt, külföldi rendszámmal ellátott jármű forgalomba helyezését a jármű belföldi üzemben tartója a tulajdonszerzést, illetőleg a jármű behozatalát követő legfeljebb 30 napon belül köteles kezdeményezni."

A kérdés a továbbiakban, hogy ki számít üzembentartónak.
"1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
Tv. 47. § A törvény alkalmazásában:

  1. Belföldi üzemben tartó: az az üzemben tartó akinek (amelynek) lakó-, szokásos tartózkodási, illetve székhelye a Magyar Köztársaság területén van."

A fentiek alapján 1. pont nem működik, mert teljesen mindegy a jogi konstrukció, a tartós belföldi használat a lényeg.

A második pont szerint a fiktív cím még működhetne, de csak abban az esetben, ha Mo.-on nincs bejelentett lakó vagy tartózkodási helye. Így viszont nem hinném, hogy megéri.