Üdülőszövetkezet Igazgatóság elnöke lemondás


Durmika # 2020.02.16. 23:35

Tisztelt Fórumozók,

A Közgyűlésen még 2019. november 30-án megválasztották az új Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjait és elnökét, mert a régi vezetés két renitens tulajdonos/szövetkezeti tag miatt lemondott, akik állandó törvényességi eljárást indítanak vélt és valós sérelmeik miatt a cégbíróságnál. AZ újabb és újabb beadványok miatt a cégbíróság még mindig nem tudta bejegyezni az új vezetőségi tagokat, mert az újabb és újabb beadványok miatt ez mindig újabb 30/60 napra halasztódik.
Kérdésem az Igazgatóság elnöke akit még be se jegyeztek hivatalosan, hogyan mondhat le megbízatásáról. Szükséges közgyűlést összehívni és ott bejelenteni,vagy elég egy tértivevényes lemondó nyilatkozat, tanukkal.

Kovács_Béla_Sándor # 2020.02.17. 06:46

Elég.

szanyiberenc # 2022.07.06. 06:29

Tisztelt szakértők!

Szövetkezet megbízási szerződéssel rendelkező tagja egy könyvelő. Mint személyesen közreműködő tag joggal formál igényt a nyereség felosztásakor a személyesen közreműködő tagok közötti felosztásra? Az alapszabály csak annyit ír, hogy lehetséges a személyes közreműködés megbízási jogviszony keretében.

gerbera317 # 2022.07.06. 08:09

Szövetkezet megbízási szerződéssel rendelkező tagja egy könyvelő
Megbízási szerződéssel tag? Nem inkább tag, aki egyébként könyvelő, és megbízási szerződéssel a szövetkezetnek (is) dolgozik?

szanyiberenc # 2022.07.06. 09:56

Így pontosabb, igen. Tag, aki megbízási szerződés alapján könyvel a szövetkezetnek.

Kovács_Béla_Sándor # 2022.07.06. 10:37

A szerződés szerinti díjazás jár neki, más extra nem.

szanyiberenc # 2022.07.06. 12:09

kbs, köszi. Ki az a tag, aki személyesen közreműködik és ezért jár neki a nyereségből is? Az, hogy könyveli a bevételt, átadja a követeléskezelőnek a hátralékosok listáját, egyéb adminisztratív tevékenység, mindez nem eredményezi a jogosultságot az osztalék felosztására? Úgy kell értelmezni, hogy a megbízottként megkötött szerződése a szövetkezettel könyvelési szolgáltatásra (ami nem tartalmaz extrákat), tölti ki tartalommal a tag és szövetkezet közötti, jogszabály alapján elvileg fennálló elszámolási rendet?

Kovács_Béla_Sándor # 2022.07.06. 13:57

Ezt így értelmezni sem tudom. A személyes közreműködésért vagy jár díjazás vagy nem. A szerződés (vagy az alapító okirat) szerint. A nyereség teljesen más, az a tagoknak azonos feltételekkel jár (vagy nem jár) az alapító okirat szerint.

szanyiberenc # 2022.07.06. 14:25

A nyereség felosztására gondolok, aminek a Ptk.-nak a tagra hátrányos eltérést nem engedő szabálya szerint kellene történnie:
"A szövetkezet nyereségét a tagok között fel lehet osztani. A szövetkezet nyereségének a felét a tagok között személyes közreműködésük arányában kell felosztani;"
Mivel akadályozhatja meg a szövetkezet, hogy a nyereség (adózott redmény) felének a felosztásánál figyelembe vegyék a megbízással eljáró, személyesen közreműködő tagot? A tagok közül a személyesen közreműködő és a személyes közreműködést ki nem fejtő tagok között nem kell differencálni a fenti szabály szerint?

Kovács_Béla_Sándor # 2022.07.06. 17:13

Ez valami félreértés.

Majordomus # 2022.07.06. 20:16

Két különböző dologról van szó. Annyi jár neki a nyereségből, mint bármelyik másik tagnak, a munkájáért pedig a megbízási díj! Ennyi.

szanyiberenc # 2022.07.06. 21:06

"A szövetkezet nyereségét a tagok között fel lehet osztani. A szövetkezet nyereségének a felét a tagok között személyes közreműködésük arányában kell felosztani;" - ezt Ti miként értelmezitek? Nem a vagyoni hozzájárulás aránya, hanem a személyes közreműködés aránya az, ami a nyereség felosztásának alapját képezi. Régebben valóban nem volt ilyen szabály a szövetkezeti törvényben. Majordomus, ez alapján miért ugyanannyi jár a tagoknak?

osztap # 2022.07.07. 16:13

szanyiberenc,

Ha a közgyűlés úgy dönt, hogy nem osztjátok fel az azévi nyereséget, akkor a "hogyan osszuk fel a tagok között" probléma fel sem merül.

Ti milyen szövetkezet vagytok? Üdülő, mint a topic címében? (Ott a Ptk. csak mögöttes jogszabály, az elsődleges a lakásszövetkezeti törvény.) Általában a lakásszövetkezetek számviteli "nyeresége" a közös költségből származik. Ha túl sok a nyereség, szedjetek jövőre kevesebb közös költséget.

szanyiberenc # 2022.07.11. 12:00

Osztap, felmerül a kérdés, mert felosztásról született döntés. Nem vagyunk sem üdülő, sem lakásszövetkezet.

osztap # 2022.07.11. 14:16

szanyiberenc,

Elő kell venni a könyvelő tagfelvételi kérelmét, abban kellett meghatározni, hogy az ő személyes közreműködése konkrétan milyen tevékenység. (Ptk. 3:354. § (2). bek.)

Ha ez valamilyen munkavégzés, annak a formája sokféle lehet, pl. munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony, tagi munkavégzés... Lásd Tbj. 6. § (1) b)

Szerintem ami a tagfelvételi kérelemben leírt tevékenység, az után jár neki a személyes közreműködés alapján felosztandó nyereségből. Ha a könyvelés nem ilyen tevékenység, akkor az után csak azt kapja, ami a megbízási szerződés szerint jár neki.

És a nyereség felosztásakor kell differenciálni a személyes közreműködés alapján a Ptk. 3:356 § (2). szerint. Anno a téeszekben például munkaegységeket számoltak. Ezt nálatok is biztos rendezi az alapszabály/közgyűlési határozat?

szanyiberenc # 2022.07.11. 17:24

Köszi Osztap, én is így látom.