Nonprofit kft közhasznúvá minősítése


enorcsi # 2009.06.02. 14:13

Azt szeretném megtudni, hogy ennek mi a menete?
A minősítés megállapítása papír alapú kérelem alapján történik a cégbíróságnál, és utána külön kell változásbejegyzési kérelmet is benyújtani?

Vagy a cégjegyzékbe automatikusan bejegyzik a 48. pontba a papíralapú után?

Vagy maga a változásbejegyzés a minősítési kérelem? (bár ez gyanús, mivel a 48.pont már megszerzési időpontról ír, ami minősítési kérelem benyújtásakor még nincs)

Lili # 2009.07.24. 09:46

Kedves Enorcsi!

Egy társaság közhsznúvá minősítése nonporfit társaságnál a cégbíróság feladata. Ehhez át kell írni a társasági szerződést és abba felvenni mindazt, ami a közhasznú társaságokól szóló törvény lapján szükséges. pl. cél, közhasznú tevékenységek felsorolása stb. szükséges még egyéb szabályzatok elkészítése. Nem érdemes az interneten "keringő" anyagokat felülírni, mive azokból sok a hibás, de alapnak felhasználhatóak. Érdemes ez ügyben egyesület, alapítvány létrehozásában jártas ügyvédet keresni
A cégbíróságnak nincs kötelezettsége a közhasznúvá minősítésre, csak jól megszerkeszetett iratok alapján minősíti át a céget.

Üdvözlettel


dr. Lili

enorcsi # 2009.10.01. 10:02

Köszönöm a választ! Azonban a dolog GYAKORLATI része érdekelne továbbra is. Eddig sem a cégszolgálat, sem a cégbíróság nem tudott adni semmi használható választ...

Adott egy Kft.
Közhasznú akar lenni. Ehhez már kész a TSZ-e.
Először átalakul Nonprofit Kft-vé, elektronikus változásbejegyzési eljárással.

Hol és hogy kéri a közhasznúvá minősítését?

  1. A Nonprofit Kft-vé átalakulás változásbejegyzési kérelmében? A 48/1 pontnál lehet X-elni közhasznúsági fokozatot, de kéri a megszerzés dátumát. És ha most csak a minősítést kéri, akkor még nincs megszerzés dátuma...
  2. Mint az 1.-es pont, csak nem X-el, hanem mellékletben csatol minősítés iránti kérelmet?
  3. Teljesen külön lépésben, önálló nyomtatványon/kérelemben?
ObudaFan # 2009.10.01. 12:35

Szerintem teljesen mindegy, hogy egy lépésben, vagy kettőben csinálod. Egy lépésben valamivel olcsóbb.

gajuma # 2009.10.01. 13:10

enorcsi,

X-elni kell a kérelemben a közhasznúsági fokozatot. A megszerzés időpontját sztem hagyd üresen. (én így tettem és bejegyezték) Mellékletként csatolj egy közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmet is. (enélkül hp.)

enorcsi # 2009.10.01. 14:07

Köszi gajuma!

Annak különösen örülök, hogy már tesztelt megoldásod van! :)

Gianni.hu # 2014.10.15. 08:32

Üdvözletem !

Ha egy nonprofit kft-t alapítok, amelynek létesítő okirata megfelel a Civil tv-ben előírt közhasznúvá minősítéshez szükséges feltételeknek akkor kérhetem-e a cégbejegyzéskor a közhasznúvá minősítést, vagy csak 2 év működés után?

Nem egyértelmű számomra, mivel a Ctv.9/F 4. bek. szerint:

"A közhasznú szervezeti minőséget - a társaság alapításakor vagy később - kérelemre a cégbíróság állapítja meg."

Ha lehetséges a cégbejegyzéssel egyidejű közhasznúvá minősítés, akkor mivel kell igazolnom, hogy megfelel a nonprofit kft a közhasznúsági feltételeknek?

ObudaFan # 2014.10.15. 17:44

A nonprofit gazdasági társaság a Civil tv. 32. § (3)-(5) bekezdésétől eltérően a létrejöttét követően is kezdeményezheti közhasznú jogállásának megállapítását, amelyet a cégbíróság - a létesítő okiratban rögzített tartalmi követelmények elbírálását követően - nyilvántartásba vesz, ha

  1. közszolgáltatási szerződést kötött és
  2. magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

E feltételek teljesítése hiányában pedig a Civil tv. szerint.

Gianni.hu # 2014.10.17. 08:21

Köszönöm a választ.