Mit jelent a "nem megalapozott"?


kismukk # 2006.01.18. 12:56

Mit jelent az, hogy "nem megalapozott"? Hogy a biró vagy elnök úgy itéli, ő úgy gondolja? Vagy hogy az állitásom nem felel meg a jogi kitételeknek, mert pl. nem csatoltam a "kétséget kizáró corpus delictit"? Azaz: a "nem megalapozott" egy szubjektiv vélemény lenne, vagy egy objektiv körülménynek a megállapitása?
Itt már egy korábbi topikban kérdeztem, vajon ügyvédi iroda képviselhet-e céget? Tudniillik, a céghez irt levelemre egy ismeretlen irodától kaptam irást. Mikor érdeklődtem, mégis milyen alapon irogatnak nekem a cég nevében, mondták: erre megbizásuk van. Kértem, mutassák be. 2x is kértem, de semmit nem tudtak prezentálni. Ezekután megkérdeztem az ügyvédi kamarát, miféle eljárás ez. A kamarai elnök visszairt: bejelentésem "nem megalapozott", ezért megtagadja a kivizsgálást, és emlitést tesz egy állitólagos keretmegbizásról, amely a cég és az ügyv.ir. közt létezne, - de ezt nekem megintcsak nem mutatja meg. Egyébként a levelemben szereplő kérdések nem is esnek az állitólagos keretmegbizás témakörébe. Nos, erre meg én mondhatnám: Elnök úr, az ön kivizsgálás-megtagadása "nem megalapozott". Hogy gondoljátok?