Intrum - KHR


drbjozsef # 2023.03.14. 07:50

Porcinto,

A BISZ egyből továbbküldi, szerintem felesleges kör.
Ezért én inkább az Intrumnak küldeném egyből. Nincs kötött formája, írd le a problémát, írd bele hogy nem értesz egyet a KHR listára kerüléssel, kéred az azonnali törlést, egyebekben a tartozásért nem feleltek, tekintve, hogy örökösként lett jogutód a párod, és a hagyatéki vagyont a végrehajtó már elárvererzte. Felhívnám a figyelmüket az öt napos válaszadási határidőre, és kilátásba helyezném a per indítását, ha nem töröltetnek 8 munkanapon belül.

Én tértis levelet írnék.

Porcinto # 2023.03.13. 10:04

Kedves drbjozsef!

nagyon köszönjük gyors válaszodat. Azt ki tudom jelenteni, hogy semmi rosszhiszeműség nem volt a Feleségem "lépéseiben", hisz az ingatlan értékesítéséről is már akkor szereztünk tudomást, amikor megvolt rá a vevő (nem kicsit tartottuk furcsának az eljárást sem, a végrehajtó pedig szokatlanul kedves és segítőkész volt).
Az tény, hogy mi egész biztosan nem jeleztük egyik jogosult felé sem, hogy nincs már hagyatéki vagyon, de közben az is eszembe jutott, bár ezt alátámasztani nem tudjuk, hogy z értékesített ingatlan árából az sem kizárt, hogy a végrehajtó az összes kisebb követelést ki tudta elégíteni, ehhez elő kellene keresni a végrehajtási iratokat, ha egyáltalán voltak ilyenek (tudom, lennie kell, de tizen-pár éves történet, nem emlékszünk már pontosan, mi történt.)

Én akkor első körben azt fogom tanácsolni a páromnak, hogy a BISZ felé írjon egy kifogást az Általad jelzett törvényre hivatkozva: annyiban kérném még segítségedet, segítségeteket, hogy formailag hogy kell kinézzen egy ilyen beadvány: mit kell tartalmaznia, kell-e csatolmány, mehet-e elektronikusan, esetleg párom ügyfélkapuján keresztül hitelesített, aláírt dokumentumban, vagy hogyan kell ezt kezelni?

drbjozsef # 2023.03.13. 08:09

Porcinto,

A feleséged a hagyaték elfogadásával örökös lett, ezzel az elhunyt jogutódja. Az elhunyt tartozásait ez alapján lehet követelni tőle, neki kellett volna rendezni ezeket. Mint örökös, természetesen csak a hagyatéki vagyon erejéig, ha azt jóhiszeműen kezelte. Tekintve, hogy az ingatlant a végrehajtó árverezte el, azt megakadályozni nem tudta volna, a rosszhiszeműség fel sem merülhet.

Az öröklés után, vagy legalább az árverés után jelezni kellett volna a jogosultaknak, hogy nincs további hagyatéki vagyon, a törvény szerint a tovább fennmaradt tartozásokért az örökös nem felel, kérjük ennek tudomásulvételét.

Amit első körben tehettek : a KHR törvény 16.§ szerinti kifogást benyújtani, akár a BISZ Zrt-nek, akár a referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagyis az Intrumhoz. Öt napon belül ki kell vizsgálniuk, két napon belül tájékoztatniuk kell az eredményéről. Ha nem tesz eleget ennek az Intrum, vagy a válaszuk nem felel meg nektek, akkor a 17.§ szirint pert indíthattok az Intrum ellen 30 napon belül.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Porcinto # 2023.03.13. 07:39

Tisztelt Szakemberek!

az alábbi, kissé szövevényes ügyben kérnénk segítségüket:

Feleségem Édesapja 2009-ben elhunyt, akkor már évek óta elvált státuszban élt.2 örököse maradt: a Feleségem és a sógorom, Feleségem bátyja.
A hagyatéki eljárás során az alábbi hagyatéki terheket "rótták" rájuk, amelyeket Ők balga módon elfogadtak (csak felsorolás-szinten):

  • 1db ingatlan, akkori értékbecsült értéke 4.000.000 HUF
  • 6 db HUF-hitel, 6 különböző pénzintézettől: ~ 2.000.000 HUF összegben
  • 1db CHF alapú adósságrendező hitel, lekérdezéskor 23.300 CHF, MNB adott napi középárfolyamán számolva kb. 4.000.000 HUF.

Ez utolsó az, aminek relevanciája lesz kérdésemben. Ennek az utolsó hitelnek a kötésdátuma az egyik hazai bankkal 2005.12.08.
Az összes többinek a kötés dátuma merőben eltérő, tehát ez egy teljesen beazonosítható hitelezési dátum.

Feleségemmel autóvásárláson gondolkodunk, de sajnos, csak hitelfelvétellel tudnánk egy normális, olyan autót venni, amellyel 2 gyermekünket is biztonságban tudhatnánk.
Elindítottuk az ilyenkor szokásos folyamatokat, és első körben lekértük a saját KHR adatainak.A meglepetés ekkor ért bennünket, ugyanis az utolsó hitellel Feleségem negatív adósként szerepel a KHR-ben: kötésdátum, minden stimmel, csak egyrészt az nem, hogy került ez át az Intrumhoz (2007 óta változatlan a lakcímünk, kizárt, hogy nem találtak volna meg, bár ha nem ajánlott levelet küldtek, akár el is veszhetett), másrészt arról sincs tudomásunk, hogy az akkori hitelező bank mikor adta át az Intrumnak, illetve most jön a legfontosabb probléma, ahová jogértelmezést szeretnénk kérni: ez egy hagyatéki teher, és a törvény az alábbiakat mondja: idézet a hagyatékátadó végzésből:
"Indoklás:

Örökhagyó végintézkedés hátrahagyása nélkül halt el.
Hagyatékának átadása az örökösök javára a törvényes öröklés rendje szerint történt a Ptk. 607. § (2) bekezdésnek megfelelően.
A Ptk 677. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján hagyatéki tehernek minősül az örökhagyó illő eltemetésének költsége; valamint a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek (hagyatéki költségek), a hagyatéki eljárás költségei, valamint az örökhagyó tartozásai.

A yyyy.mm.dd-napján 10:00 órára kitűzött tárgyaláson az idézettek nem jelentek meg. A törvényes örökösök írásban csatolták nyilatkozataikat, mely szerint a hagyatékot egymás között egyenlő arányban kérik átadni részükre.
Közjegyző-helyettes tájékoztatta az örökösöket, hogy a PTK 683. § (1) bek. alapján, az örökösök a hagyatéki tartozásokért egyetemlegesen felelnek, függetlenül attól, hogy a hagyatéki eljárás során eltérnek-e a törvényes öröklés rendjétől.
A PTK 679. § ( 1) bekezdése alapján az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőknek. Amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében azokat a vagyontárgyakat azonban, amelyek nem kerültek az örökös birtokába, továbbá azokat a követeléseket és egyéb jogokat, amelyek nem voltak érvényesíthetők, valamint az átvett vagyontárgyak meg nem levő hasznait csak annyiban lehet az örökös felelőssége megállapításánál számításba venni, amennyiben az örökös ezektől neki felróható okból esett el."

A kiemelt részt nem igazán értjük: a "pozitív" teherként feltüntetett ingatlant egy végrehajtó az egyik hitelező javára elárverezte, mélyen ár alatt, így ez, mint hagyaték tárgya és haszna, nem létezik, nem is létezett csak addig, ameddig el nem árverezték. Más hagyaték, amiből pénzt lehetett volna csinálni, nem volt.
A felsorolt pénzintézetek közül egyik sem állt elő az elmúlt 13-14 évben követeléssel, Ők feltételezzük, leírták a veszteséget, és a Feleségem sem került negatív KHR-listára emiatt, kivéve az Intrum-os követelés, amiről fentebb írtam, mint CHF-alapú, 2005.12.08-án elhunyt Apósom által felvett hitel, amit a Feleségem és testvére hagyatékként átvett.
A kérdésem az: mit lehet ilyenkor tenni az Intrum-mal? Lehet-e, van-e értelme őket kihagyni, bár jelenleg ők a referenciaadat szolgáltatók, és egyből a BISZ-nek írni, csatolva a hagyatékátadó végzést és kérni, hogy töröljék a bejegyzést, mert jogilag sem támadható és pénzügyileg sem rendezhető?
Kivonat a KHR-eredményből: ami nem világos és biztos, hogy nem HUF-alapú volt a hitel: "Deviza típus: Forinthitel Konstrukció" Ezt honnan szedték?

Szerződés KHR azonosító: xxxxxxxxxxxxx
Szerződés azonosító: yyyyyyyyyyyyyyyy/zzzzzzzzzz
Referenciaadat-szolgáltató: INTRUM Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kötés dátuma: 2005.12.08
Státusz: Fennálló
Szerződés típus: Szabad felhasználású jelzáloghitel
Szerződés altípus: Jelzálog alapú
Kiegészítések: Nincs kiegészítés
Deviza típus: Forinthitel Konstrukció: Nem támogatott és nem NHP hitel
Őstermelői: NEM
Lejárat dátuma: 2025.12.10
Szerződés összege: 1 875 000 HUF
Megszűnés dátuma: -
Tőketartozás/hónap: 1 875 693 HUF / 2023-02
Átruházott szerződés?: Igen
Aktuális törlesztés összege 2 443 952 HUF
Törlesztés gyakoriság: Havi törlesztés
Törlesztés kezdete -
Törlesztés összege: 0 HUF
Törlesztés módja: Annuitásos fix törlesztő részletű törlesztés
Tárolhatósági nyilatkozat2: N

Kérlek, segítsetek, mert a Feleségem úgy érzem, teljesen jogalaptalanul van fenn ezzel az egy negatív bejegyzéssel a KHR-ben, és nem tudunk tovább haladni :-(
Ha jogos a követelés, akkor természetesen megpróbáljuk rendezni, de az elmúlt években a kutya sem volt ránk kíváncsi emiatt, ez biztos :-(