Törvénysértően, zárt ajtók mögött fogadta el eddigi döntéseit az Országos Választási Bizottság. A választások tisztaságán őrködő legfőbb szervezet tagjai ugyanis figyelmen kívül hagyják a választójogi törvénynek a választási bizottságok működésének nyilvánosságára vonatkozó előírását.

Zárt ajtók mögött hozta meg a Fidesz és az MDF beadványa nyomán azt az új szabályt is, amely szerint a jövőben a közös jelöltként indított aspiránsoknak jelezniük kell, hogy melyik párt képviselőjelöltjei. Erre az OVB szerint azért van szükség, mert az Országos Választási Bizottság csak ennek ismeretében tudja megállapítani a választások végeredményét, illetve a pártoknak járó költségvetési támogatás kétharmada szétosztásának arányszámait is. A jogszabály szerint az OVB megállapítja, hogy az országosan összesített töredékszavazatok alapján az országos listák jelöltjei közül kik szereztek mandátumot.

A testület állásfoglalása szerint a költségvetési támogatás fennmaradó 75 százalékának megfelelő összeg a pártokat az országgyűlési választási eredménye alapján a pártra, illetve a párt jelöltjeire az első érvényes fordulóban leadott szavazatok arányában illeti meg. Az eredmény megállapításába tehát beleszámítanak azok a töredékszavazatok is, amelyeket az egyéni jelöltek, illetve a listák kaptak az első érvényes választási fordulóban, ám azok mandátum szerzésre nem voltak elegendőek. A választási eljárási törvény értelmében ezeket a szavazatokat a párt vagy pártszövetség az országos listán válthatja mandátumokra. Az OVB döntése kimondja: a területi listák mintájára a jövőben az egyéni jelöltek is jelezzék, melyik párt indította őket, mert így állapítható meg, hogy az adott jelöltre leadott töredékszavazat a Fideszt vagy az MDF-et illeti.

Az új összetételű Országos Választási Bizottság, amely már megalakulásakor is borzolta a politikai ellenzék kedélyeit, most újra a politika érdeklődési körébe kerülhet. Az OVB ugyanis zárt ülésen hozta meg eddigi állásfoglalásait és határozatait, amely azért törvénysértő, mert az idevonatkozó törvénycikkely értelmében a választási bizottságok működése és tevékenysége, valamint a választási bizottságok rendelkezésére álló adatok – törvényben megállapított kivétellel – nyilvánosak. A választási eljárás nyilvánossága nem sértheti a szavazás titkosságát és a személyhez, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. Bár a Fidesz és az MDF beadványa nem esett egyik körbe sem, az OVB mégis a nyilvánosság kizárásával szövegezte meg döntéseit, sőt munkája során a testület az Országos Választási Iroda munkatársainak segítségét sem vette igénybe.