A szlovák külügyminiszter szerint Pozsony számára a magyar kedvezménytörvény módosított formájában sem lesz elfogadható, de Eduard Kukan nem tart attól, hogy a kedvezménytörvény ügyében kialakult magyar-szlovák nézetkülönbségek jelentősen megnehezítenék Szlovákia uniós csatlakozását.

A szlovák kereskedelmi televízió, a Markíza vasárnapi vendégeként – ismert véleményének hangot adva – Kukan azt mondta, hogy a szlovákiai magyar kisebbség anyaországi támogatásának egyéb módozatai is vannak, mint az e célra született kedvezménytörvény. Jelezte: a kétoldalú szerződések intézményére, nevezetesen az alapszerződés kereteire gondol.

A miniszter nem tartja helyénvalónak, hogy a NATO-csatlakozás kérdésében népszavazást kelljen tartani, mert mint mondta, egy referendum igen jó alkalmat adna a különféle demagógok és populisták megszólalásához. Mélységesen felelőtlen lenne, ha az ellendrukkerek a csatlakozás pártolóit túlharsogva visszafordítanák a kedvező irányba tartó folyamatot – mondta és emlékeztetett arra, hogy a népszavazást a szlovák alkotmány sem teszi kötelezővé.

A külügyminiszter jó eredménynek tartja az EU-agrártámogatásokat érintően kialkudott pozíciókat, mert – mint emlékeztetett rá – a szlovákiai agrártermelők 2004-től 2006-ig az eredetileg előrevetített támogatások kétszeresét kapják majd meg. Kukan meggyőződése, hogy a Szlovákia számára kialkudott feltételeknek köszönhetően a hazai termelőknek nem kell tartaniok attól, hogy tönkremennek, hiszen a kvóták ügyében megnyugtató alku született.