A járadékokból való részesedés reményében kártérítési perekre szakosodott irodák keresik fel a londoni terrortámadás áldozatait és azok hozzátartozóit. A Law Society aggályait fejezte ki és figyelmeztetett, hogy az érintettekre nézve súlyosan méltánytalan képviseleti szerződések születhetnek.

A brit solicitor ügyvédek szakmai szervezetének új elnöke, Kevin Martin szerint bizonyos kártérítési perekre szakosodott irodák kihasználhatják az áldozatok helyzetét olyan egyezmények megkötése révén, amelyek a bekövetkezett károk anyagi ellensúlyozására szolgáló összegekből történő jelentős részesedésüket teszik lehetővé. Ezek a társaságok jóhiszemű tanácsadóként lépnek kapcsolatba az áldozatokkal, majd saját jogászaikat bízzák meg azzal, hogy eljárjanak a jogvitákban. Tevékenységüket azonban senki nem szabályozza.

A Law Society huzamosabb ideje igyekszik az efféle tevékenységet folytató cégek működését hatékonyan befolyásoló szabályozást kiharcolni, mindeddig eredménytelenül. A szakmai szervezet most több, mint húsz ügyvédi iroda bevonásával létrehozott a robbantások túlélői és a halálos áldozatok családtagjai számára egy telefonos ügyfélszolgálatot, amelynek feladata az lesz, hogy az érintetteket ingyenes és szakszerű jogi tanácsokkal lássa el.

Kevin Martin a közelmúltban vette át elnöki hivatalát és egyik első interjújában kifejtette álláspontját a szervezetet jelenleg érintő egyéb fontos kérdésekről is.

A robbantások politikai következményeire utalva fontosnak tartotta leszögezni, hogy a Law Society nem változtat azon az álláspontján, amely szerint következetesen szembehelyezkedik minden, a polgári szabadságjogokat veszélyeztető törvényhozói kezdeményezéssel.

Kritizálta továbbá a szigetországban jelenleg évi kétmilliárd font körüli összegbe kerülő jogsegély-rendszer megreformálására tett kormányzati törekvéseket. A brit igazságügyi kérdésekben meghatározó szerepet játszó lordkancellár ugyanis elkötelezett híve a jogsegélyek ellentételezéseképpen folyósított állami pénzek csökkentésének. Falconer Lord a probléma megoldásával Carter lordot, a jelenlegi brit kormányzat egyik omnipotens szakértőjét bízta meg.

Kevin Martin elismerte, hogy a kormányzat nehéz feladatot vállalt magára, ugyanakkor nem tartja megfelelő megoldásnak azt, amely szerint a kiadásokat az ügyvédi irodák közötti árverseny generálásával kellene csökkenteni. Szerinte az effajta elképzelések roppant nehéz helyzetbe hozzák a büntetőügyekkel foglalkozó irodákat és csak erősítik a kormányzatnak az ügyben tanúsított szakszerűtlen és kapkodó magatartásáról alkotott negatív véleményt.