Nemzeti Ünnepünk, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából, a Magyar Köztársaság Elnöke az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter javaslatára kitüntetéseket adott át.

A Magyar Köztársaság Elnöke az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter javaslatára Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje katonai tagozat kitüntetést adományozott kiemelkedően eredményes szakmai munkája és hivatásos rendőri életútja elismeréseként Papp Károly r. dandártábornoknak, a Készenléti Rendőrség parancsnokának.

A Magyar Köztársaság Elnöke az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter javaslatára Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozat kitüntetést adományozott:

 • a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett érdemes és eredményes munkája elismeréséül Balázs Péter bv. ezredesnek, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának,
 • a rendészeti szakterületen közel 30 éven át kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Dobó Ferenc r. ezredesnek, a Baranyai megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatójának,
 • huzamosabb időn keresztül végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként Dr. Halmosi Zsolt r. dandártábornoknak, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányának,
 • a kiemelt eredményességgel működő szervezet kialakításáért és magas szintű vezetői munkája elismeréseként Molnár Miklós r. ezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatójának,
 • több mint 3 évtizeden keresztül végzett magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréséül Dr. Soczó László r. dandártábornoknak, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányának,
 • beosztásában huzamos időn át végzett eredményes munkája elismeréseként Dr. Vereckei Csaba r. ezredesnek, a Borsod –Abaúj – Zemplén- Megyei Rendőr-főkapitányság, főkapitányának.

 A Magyar Köztársaság Elnöke az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter javaslatára Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott:

 •  az idegenrendészeti szakterületen végzett több évtizedes kimagasló tevékenységének elismeréséül Baróczi Andrásnénak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, igazgatójának,
 • a hazai Polgári jogi szabályozásban való kiváló közreműködéséért, az új Polgári Törvénykönyv előkészítése során kifejtett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Dr. Boros Zsuzsanna Barbarának, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezető-tanácsosának,
 • a rendőri oktatásban végzett három és fél évtizedes munkavégzése, szakmai eredményei és példaértékű életútja elismeréseként Dr. Pákh Sándornénak, a Nemzetközi Oktatási Központ Közép-európai Rendőrakadémai csoportvezetőjének.

 A Magyar Köztársaság Elnöke az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter javaslatára Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt katonai tagozat kitüntetést adományozott:

 • a szakterületén huzamos ideje kifejtett eredményes tevékenysége, valamint példamutató vezetői munkássága elismeréseként Dr. Domján Sándor r. alezredesnek, a Hajdú- Bihar Megyei Rendőr- főkapitányság Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vezetőjének,
 • a rendőrség állományában eltöltött 25 éves kimagasló színvonalú munkája elismeréseként Komocsár Márton r. ezredesnek, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Tatabányai Rendőrkapitányság vezetőjének,
 • a poligráfos vizsgálat magyarországi honosításában vállalt úttörő szerepe, a bonyolult életellenes nyomozások sikeres megoldásában végzett tevékenysége elismeréseként Krispán István ny. r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó Iroda komplex nyomozati tevékenységet ellátó ügyintézőjének,
 • a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett érdemes és eredményes munkája elismeréséül Dr. Lipták László ny. bv. dandártábornoknak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság főellenőrének,
 • a büntetés-végrehajtási szervezet állományában elért széleskörűen is elismert szakmai teljesítménye elismeréséül Mészáros László bv. ezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának,
 • a közel 3 évtizedes rendőri pályafutása során nyújtott kiemelkedő és példamutató szolgálata ellátásáért Dr. Ormossy Attila r. ezredesnek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének,
 • kivételesen magas színvonalon kifejtett szakmai tevékenysége, vezetői munkássága és rendőri életútja során nyújtott példamutató helytállásáért Dr. Pókáné dr. Magyar Mária r. alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság hivatala vezetőjének

 

A Magyar Köztársaság Elnöke az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter javaslatára Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott:

 

 • több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége és vezetői munkája elismeréseként Gál István Józsefnek, az Igazságügyi és Szakértői Kutató Intézetek Miskolci Intézete osztályvezetőjének,
 • a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként Hajdú Miklósnak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön lelkészének,
 • a több évtizedes szakmai munkássága, életútja, a kriminalisztikai szakterületen végzett áldozatos munkája elismeréséül Dr. Moharos Istvánnak, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Kriminalisztikai Szakértői Osztály vezetőjének,
 • a közigazgatás területén eltöltött több mint két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Németh Kálmánnénak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium főmunkatársának,
 • több évtizedes magas színvonalú szakmai munkássága valamint életútja elismeréséül Weszelitsné dr. Lakos Katalinnak, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet könyvtárvezetőjének.

 

A Magyar Köztársaság Elnöke az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter javaslatára Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt katonai tagozat kitüntetést adományozott:

 

 • a rendőrség állományában huzamosabb időn keresztül végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Bárdos Róbert nyugállományú rendőr alezredesnek,
 • több mint két évtizedes kiemelkedő hivatástudattal végzett, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként Belovai István r. főtörzszászlósnak, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykátai Rendőrkapitányság nyomozójának,
 • a hivatásos rendőri szolgálat alatt pontos, lelkiismeretes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Kovács Ferenc r. őrnagy, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitányság kiemelt főnyomozójának,
 • a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett érdemes és eredményes munkája elismeréséül Nagy Lajos bv. főtörzszászlósnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági tisztjének,
 • szakmai felkészültsége, példamutató, hosszú időn keresztül nyújtott magas szintű munkavégzése elismeréseként Pető Ferenc r. alezredesnek, a Köztársasági Őrezred Személyvédelmi Főosztály személy és Rendezvénybiztosító szolgálat, főosztályvezető-helyettesének.

 

A Magyar Köztársaság Elnöke az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter javaslatára Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt katonai tagozat kitüntetést adományozott:

 

 • a büntetés-végrehajtási szervezet állományában eltöltött 16 éves kimagasló színvonalú munkája elismeréseként Kovács Attila bv. főtörzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának,
 • a büntetés-végrehajtási szervezet állományában elért teljesítménye elismeréséül Kuhn Ferenc bv. zászlósnak, a Budapesti fegyház és Börtön körlet főfelügyelőjének.

 

A Magyar Köztársaság Elnöke előléptette rendőr vezérőrnaggyá: dr. Dobozi József rendőr dandártábornokot, a Köztársasági Őrezred parancsnokát.

A Magyar Köztársaság Elnöke kinevezte rendőr dandártábornokká:

 • dr. Somssich Gabriella rendőr ezredest, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosztályának főosztályvezetőjét
 • dr. Simon Tamás rendőr ezredest, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét,

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere Deák Ferenc Díjat adományozott, az igazságszolgáltatás működésére vonatkozó számos törvény módosítása előkészítésében, az új igazságügyi szakértői törvény kodifikációjában kifejtett tevékenységéért, valamint az igazságügyi szakértők jogi oktatásának megreformálásában, az új vizsgáztatási rend kialakításában és megszervezésében vállalt vezető szerepének elismeréseként Dr. Palik Editnek, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium osztályvezetőjének.

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere a huzamos időn át végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Szent György Érdemjelet adományozott:

 

 • Dr. Balogh János r. ezredesnek, a Készenléti Rendőrség parancsnok-helyettesének,
 • Dr. Cseresnyés Barlangi Máriának, a Tatabányai Rendőr-kapitányság Hivatala ügykezelőjének,
 • Nagy Béla r. alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság osztályvezetőjének,
 • Tóth András r. ezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettesének,
 • Vörös Tibor r. őrnagynak, a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola szakcsoportvezetőjének.

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere huzamos időn át végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Szent László Érdemjelet adományozott:

 • Kovács Csaba rendőr alezredesnek, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség, kirendeltség vezetőjének,
 • Szilágyi Róbert Zoltán r. alezredesnek, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szolgálatvezetőjének.