Civil szervezetek örömmel fogadták, hogy az új Polgári Törvénykönyv parlamenti vitája során három képviselő olyan módosító javaslatot terjesztett be, amely lehetővé tette volna az élettársak számára, hogy örökbefogadják élettársuk vérszerinti gyermekét. A mintegy 350 módosító javaslatról szóló szavazás során azonban olyan szövegjavaslat került elfogadásra, amely – a jogvédők szerint – következetlen módon rendezi a kérdést.

A hatályos jogszabályok csak házastársak esetén teszik lehetővé, hogy az egyik fél korábbi párkapcsolatából származó gyermekét a szülő partnere örökbe fogadja. Ennek a szabálynak az az eredménye, hogy hiába neveli együtt a pár hosszú éveken keresztül a gyermeket, a gyermeket mégiscsak az egyik őt nevelő szülőhöz köti törvényes kapcsolat.

A vérszerinti szülő akadályoztatása (megbetegedése, elutazása) esetén az élettárs még a gyermekkel kapcsolatos legegyszerűbb ügyet sem intézheti el, mivel nem minősül a gyermek hozzátartozójának. A vérszerinti szülő halála vagy a kapcsolat felbomlása esetén a másik szülő kirekesztődhet a gyermek életéből, a gyermek állami gondozásba kerülhet. Hiába szeretne a pár az ilyen helyzetekre felkészülni, ezt a törvény nem teszi lehetővé.

Jogvédő és szakmai szervezetek álláspontja szerint a gyermek érdekeit mindenképpen az szolgálja, ha mindkét őt nevelő szülőhöz jogi kapcsolat fűzi. A strasbourg-i Emberi Jogok Európai Bírósága 2007. december 13-án kelt, Emonet és mások kontra Svájc ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy Svájc azon gyakorlata, hogy élettársak számára nem teszi lehetővé a partner gyermekének örökbefogadását, sérti az Európai Emberi Jogok Egyezményének 8. cikkelyét, amely védi a magánélethez és a családhoz fűződő jogot. Ugyanez az álláspont tükröződik a Gyermekek örökbefogadásáról szóló európai egyezmény iránymutatásaiban is: az egyezmény 7. cikkelyének (2) bekezdése lehetővé teszi az örökbefogadás megnyitását a házasságon kívüli stabil párkapcsolatban élő különböző és azonos nemű párok számára is.

A civil szervezetek bíznak benne, hogy miután a parlamenti vita során mind az előterjesztő, mind az érintett bizottságok következetesen támogatták az ilyen irányú módosító javaslatot, ezért egy zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadása sem ütközne akadályokba, és ezzel Magyarországon is megteremtődhet az élettársak számára a partner gyermeke örökbefogadásának lehetősége.

 

Budapesti Szociális Forrásközpont
Magyar Helsinki Bizottság
Magyar LMBT Szövetség
(6 tagszervezet)
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
(45 tagszervezet)
Másság Alapítvány
Társaság a Szabadságjogokért