Az Országgyűlés 193 igen, 151 nem és 3 tartózkodás mellett fogadta el hétfőn az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A 13 törvényt és egy törvényerejű rendeletet módosító javaslat egyik legfontosabb rendelkezése, hogy jövő év januárja helyett 2011-tól válik teljesen szabaddá a patikaalapítás.

Rendelkezik továbbá a jogszabály az egészségügyi bírságról, amelyet azokban az esetekben szabhatnak ki, ha megsértik a közegészségügyi, járványügyi, élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi követelményeket, vagy azon egészségügyi szolgáltatókra róhatnak ki ilyen bírságot, akik nem tartják be a rájuk vonatkozó szakmai, jogszabályi rendelkezéseket. Az április 1-jétől bevezetendő bírság minimuma 30 ezer, felső határa ötmillió forint lehet. A bírságot a jogerős határozattól számított 22. munkanapig kell megfizetni.

Az úgynevezett salátatörvény-csomag lehetőséget teremt arra, hogy bizonyos egészségügyi és személyazonosító adatokat – szükséges ideig és mértékben – kezeljenek az arra feljogosított szervek. A jogszabály szerint az egészségbiztosítási szerv az egyes daganatos betegségekkel kapcsolatos epidemiológiai és népegészségügyi, valamint ellátásmegfelelőségi vizsgálatok tervezése, értékelése érdekében szükséges mértékben és ideig kezelheti a betegek egészségügyi és személyazonosító adatait, amelyeket továbbítani kell a rákregiszter részére, gyerekek esetében a gyermekonkológiai regiszternek. Az adatfeldolgozás befejezésétől számított nyolc napon belül a regiszterekben nem nyilvántartott elhunytak adatait meg kell semmisíteni.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt is módosító jogszabály lehetőséget ad az Egészségbiztosítási Felügyeletnek a próbavásárlásra, de módosítja, rendezi, pontosítja a várólistákra vonatkozó szabályokat, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök (gyse) befogadásának rendszerét.

Ide vonatkozóan változás lesz egyebek között abban, hogy az egészségbiztosító a korábbi negyedéves gyakoriság helyett a jövőben félévente újraképzi a fixesítési eljárásban a gyse támogatási csoportjait. A támogatott gyse teljes körét minden hónap 20. napjáig tájékoztató jelleggel honlapján közzé kell tennie az egészségbiztosítónak. A törvénymódosítás lehetővé teszi például azt, hogy a támogatotti körbe tartozó segédeszközöket ezentúl nemcsak a patikák, hanem az ilyen eszközöket forgalmazó szaküzletek is házhoz szállítsanak.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényt is módosító jogszabály bevezeti a vagyoni biztosítékot, amelyet az egészségügyi ellátási szerződés alapján ellátást nyújtó szolgáltató köteles adni. Vagyoni biztosíték – amely lehet bankgarancia és/vagy pénzügyi letét – mértéke nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző finanszírozási évben az egészségbiztosítási finanszírozásból származó bevétel egynegyede. Ellátási szerződés nem köthető azzal a szolgáltatóval, amely többek között csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy amelynek az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása van.

A jogszabály szerint a jövőben lehet reklámozni “egészségnevelési” programokat, mint az egészségügyi államigazgatási szerv által egyedileg engedélyezett védőoltási vagy a dohányzásról történő leszokást támogató kampányokat, valamint az ezekhez kapcsolódó gyógyszeripari termékeket.