Jövő év március közepétől a cégek átalakulása csak a gazdasági társaság formájának a megváltozását jelenti, az egyesülés és a szétválás külön fogalmakként jelennek meg – ezt tartalmazza az a törvényjavaslat, amely az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) általános szabályait részletezi. A törvényjavaslatot a kormány a honlapján tette közzé.

Az átalakulás lebonyolításának érdemi szabályai azonban gyakorlatilag nem változnak a mostaniakhoz képest, mivel azok megfelelnek az új Ptk. előírásainak is. Így az átalakulásról a jövőben is két ülésen dönt a társaság erre jogosított szerve. Az elsőn magát az átalakulást határozzák el, míg a másodikon az átalakulás dokumentumait fogadják el.

Az átalakulás alapdokumentuma az átalakulási terv. Ennek része az átalakulási vagyonmérleg tervezet is, így az átalakulási terv jogi, üzleti, számviteli és döntés-előkészítési fogalom lesz.

Ha egy cég más társasági formává alakul át, akkor az új társaság előtársaságként nem működhet. Az átalakulás során olyan cégformát kell választani, amelyhez rendelkezésre áll a törvény által előírt legkisebb jegyzett tőke.

A cégek egyesülésekor akár mindkét említett ülést közösen tarthatják meg az egyesülni kívánó társaságok, de a döntéseket külön-külön kell meghozniuk. Az egyesülés speciális típusa a beolvadás, ilyenkor az átvevő társaság jogi formája változatlan marad.

Szétválásnál bármelyik jogelőd tag valamennyi jogutód cégben tag lehet.

Külön rész tartalmazza a javaslatban a részvénytársaságok egyesülését és szétválását. Egyesüléskor meg kell határozni az egyesülő társaságok részvényeinek a cserearányát, és azt is, hogy a meglévő vagyonból mennyit fizetnek be a közös társaságba, kiegészítő készpénzbefizetésként. Ez a befizetés azonban nem lehet több, mint a részvényesekre jutó vagyonhányad 10 százaléka.

A részvénytársaság szétválásához nincs szükség a szétváló társaság közgyűlésének a jóváhagyására, ha valamennyi részvény átkerül az új társaságokhoz. Ez a részvényesek megkérdezése nélkül a menedzsment dönthet a szétválásról.

Ez a törvény is – a parlamenti elfogadása után – jövő év március 15-én, az új Ptk.-val egy időben lép hatályba.