Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből támogatáshoz jutott pártok gazdálkodását, vélelmezett gazdasági cselekmények felderítésére viszont nincs felhatalmazása.

Az Ász a törvényi előírások értelmében kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből támogatáshoz jutott pártok és pártalapítványok gazdálkodását; minden jelentésük nyilvános és megtalálható a honlapjukon.

A számvevőszék az ellenőrzéseket minden esetben a pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés szakmai szabályai szerint végzi, megállapításait pedig a párt által rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján teszi meg.

Az ellenőrzési jogkörén kívül eső, vélelmezett és rejtett gazdasági cselekmények felderítésére és megítélésére az Állami Számvevőszéknek nincs törvényi felhatalmazása, illetve lehetősége, az ÁSZ ugyanis nem rendelkezik hatósági eszközökkel, illetve nyomozati jogkörrel.