Több a szociális területet érintő törvénymódosítást tartalmazó javaslatot nyújtott be a kormány. A szociális intézmények és szolgáltatások fenntarthatósága érdekében például a fenntarthatók a jövőben belépési hozzájárulást kérhetnének, a közfeladatot ellátó személyeket megillető büntetőjogi védelmet pedig kiterjesztenék valamennyi, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben és javítóintézetekben szakmai munkakörben dolgozóra. Ezek mellett több gyermekvédelmi rendelkezést is rögzít a javaslat, kimondja például, hogy a 14 évesnél fiatalabbak részvételével nem rendezhető ketrecharc.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kedden nyújtotta be az Országgyűlésnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, valamint egyes további kapcsolódó törvények módosításának javaslatát.

A parlament honlapján közzétett javaslat egyebek mellett rögzíti, hogy a szociális intézmények legfeljebb 150 embert láthatnak el. Ezt a számot az 1999. előtt létesült intézmények bővítéssel sem léphetik túl, a most ennél nagyobb intézmények pedig tovább nem bővíthetők.

A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy kialakuljon az öngondoskodást nagyobb mértékben megvalósító források bevonásának lehetősége – olvasható a javaslatban. Ennek érdekében a fenntartók belépési hozzájárulást kérhetnének majd, az ebből származó bevételt pedig intézményeik fenntartására és fejlesztésére kell fordítaniuk. Ilyen hozzájárulás – a rehabilitációs intézmények, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett tartós bentlakásos ellátás esetében lenne majd kérhető az igénylőtől, még a beköltözése előtt. Állami, önkormányzati és egyéb, például egyházi fenntartó egyaránt megállapíthatna belépési hozzájárulást, de a nem államiak legfeljebb a helyek feléért kérhetnének ilyet. A belépési hozzájárulás legmagasabb összege a javaslat szerint nyolcmillió forint lehet. Ugyanakkor a fenntartó nem tagadhatnák meg az ellátást azért, mert az igénylő nem képes megfizetni a belépési hozzájárulást.

Az MMA-ketrecharcversenyek során a kiskorúakat érő sérülések miatt a javaslat értelmében a sportrendezvény szervezésére vonatkozó szabályok módosításával megtiltanák a 14 év alattiak részvételével szervezett, szabadidős jellegű sportrendezvénynek minősülő, nem sportszövetségi versenyrendszerben vagy nem a sportszövetség versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, mérkőzésen szervezett “olyan fizikai erőpróbát, amely során a küzdő felek egymás testének vagy a testnek a szabadidős tevékenység során használt tárggyal való ütközése eredményeként kialakuló sérülésveszély fokozottan fennáll”.

A javaslat rögzíti egyebek mellett azt is, hogy 2015. január elsejétől nem vehetnének nyilvántartásba azonos ellátási területen több falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást.

Emellett több, a nevelőszülői tevékenységgel, a jövő szeptembertől kötelező óvodába járással összefüggő és számos, a szociális területen dolgozók, valamint a gyermekek védelmét szolgáló módosítást tartalmaz még a javaslat. Rögzíti például, hogy a nevelésbe vett gyermekek és a tanulói jogviszonnyal rendelkező, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek 2015. július elsejétől térítés nélkül vehetnék majd igénybe a gyermekétkeztetést.

A közfeladatot ellátó személyeket megillető büntetőjogi védelmet kiterjesztenék a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben és javítóintézetekben szakmai munkakörben dolgozókra, és a gyermekjogi képviselő is fokozottabb büntetőjogi védelemben részesülne a jövőben – olvasható a javaslatban.