Összegezte a költségvetési támogatásban részesült pártok ellenőrzési tapasztalatait az Állami Számvevőszék. A 2015-2018. között nyilvánosságra hozott, 10 különböző pártot érintő 19 számvevőszéki jelentés megállapításait összegző elemzés következtéseit ismertetve Holman Magdolna, az ÁSZ főtitkára elmondta: „Visszatérő és jellemző szabálytalanságokat, hiányosságokat azonosított az ÁSZ, ezek összegzésével pedig hozzá kíván járulni a döntő mértékben közpénzekből működő pártok törvényes gazdálkodásához.” Az elemzés alapját képező ellenőrzések összesen több mint 10 milliárd forint összegű költségvetési támogatás felhasználására terjedtek ki.

Magyarország Alaptörvénye szerint a pártok közvetve közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártoknak ezért más társadalmi szervezetekhez képest különleges a viszonya a közhatalomhoz, mivel a pártok kifejezett célja és feladata, hogy képviselőik útján részt vállaljanak a közhatalomból. A magyar politikai élet tisztasága, a korrupciós kockázatok csökkentése szempontjából ezért kiemelten fontos, hogy a pártok gazdálkodása törvényes, elszámoltatható és átlátható legyen. Mindebből következően a pártok gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt ellenőrizni, ezért törvényi előírás alapján az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatást kapott pártok gazdálkodásának törvényességét kétévente ellenőrzi.

Ezek az ÁSZ főbb következtetései a pártok gazdálkodásának tipikus hiányosságairól:

  • A pártok gazdálkodásának törvényessége több esetben nem volt biztosított, mivel a gazdálkodásuk szabályozási környezetét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították ki;
  • A szabályozási környezetben feltárt hiányosságokat és szabálytalanságokat visszaigazolva több párt könyvvezetésében visszatérő hibák voltak;
  • Jellemző hiányosság volt, hogy a beszámoló, pénzügyi kimutatás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak;
  • A pártok az ellenőrzési rendszerüket több esetben nem szabályszerűen alakították ki és működtették, ezáltal az nem támogatta a törvényes közpénzfelhasználást;
  • A pártok többsége nem végezte el a nem pénzbeli, vagyoni támogatások törvényben előírt értékelését.

“A pártok ellenőrzése során több esetben az ÁSZ azt állapította meg, hogy a pártok gazdálkodásának törvényessége nem volt biztosított, mivel a gazdálkodásuk szabályozási környezetét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították ki, ezáltal nem teremtették meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait – ismertette az elemzés főbb következtetését Holman Magdolna, az ÁSZ főtitkára. Hozzátette: “A szabályozási környezet kialakítása során feltárt hiányosságokat és szabálytalanságokat visszaigazolva több párt könyvvezetése során is visszatérő hibákat azonosítottunk. A gazdálkodási és nyilvántartási szabálytalanságok több esetben hatással voltak az éves beszámolók, pénzügyi kimutatások szabályszerűségére is.” Holman Magdolna elmondta: a pártok ellenőrzése során jellemző hiányosság volt, hogy a beszámoló, pénzügyi kimutatás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Több esetben nem a jogszabályban előírt tartalommal készült el, vagy nem határidőben került sor az elfogadására, közzétételére.

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján a pártok az ellenőrzési rendszerüket több esetben nem szabályszerűen alakították ki és működtették, ezáltal az nem támogatta a törvényes közpénzfelhasználást – áll az ÁSZ összegző elemzésében. Holman Magdolna felhívta a figyelmet, hogy a párttörvény 2014. január 1-től hatályos módosítása szigorította az úgynevezett tiltott támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket. A párttörvény azt is előírja, ha a párt részére a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, minden esetben köteles annak értékeléséről, értékének meghatározásáról gondoskodni. Az ÁSZ elemzésében rögzítette, hogy a pártok többsége nem tett eleget a vagyoni támogatások törvényben előírt értékelésének. Az elemzés következtetései nem minden érintett pártra vonatkoznak egységesen, az egyes pártokra vonatkozó megállapításokat és javaslatokat az ÁSZ nyilvános jelentései tartalmazzák.

Az ÁSZ várja az ellenőrzött pártok intézkedési terveit

Az ÁSZ az elemzésében arra is felhívja a figyelmet, hogy az ellenőrzési megállapítások alapján a szabálytalanságok kijavítására a pártoknak – más ellenőrzött szervezetekhez hasonlóan – törvényben meghatározott intézkedési kötelezettsége van. A párt vezetője köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Az intézkedési terv megküldésének hiánya, vagy nem megfelelő intézkedési terv megküldése estén pedig lehetőség van az ellenőrzött szervezetet megillető állami támogatás felfüggesztésére.

Az elemzés háttere, időszaka és az érintett pártok

A pártok tevékenységére vonatkozó törvényi előírások a rendszerváltáskor megteremtették, a későbbi törvénymódosítások pedig megerősítették a pártok szabályszerű gazdálkodásának és független ellenőrzésének feltételrendszerét. A törvényben rögzített keretek között a pártok felelőssége a szabályszerű, elszámoltathatógazdálkodás végrehajtási kereteinek kialakítása, a gazdálkodás szabályainak betartása és betartásának ellenőrzése, valamint a nyilvánosság számára az átláthatóság biztosítása. A párttörvény pontosan előírja, hogy a pártok milyen forrásokból (pl. költségvetési támogatás, tagdíjak, egyéb támogatások) gazdálkodhatnak. Működésüket jelentős mértékben közpénzekből fedezik. A párttörvény, valamint a pártok gazdálkodásra vonatkozó előírásokat is szabályozó számviteli törvény pontosan meghatározza, hogy pártoknak milyen elszámolási, nyilvántartási és közzétételi kötelezettségeket kell teljesíteniük a gazdálkodásuk átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében.

Az ellenőrzések közül az elemzés készítéséhez az ÁSZ a 2015-2018. között nyilvánosságra hozott, pártokra vonatkozó 19 számvevőszéki jelentés ellenőrzési tapasztalatait használta fel. Az elemzés alapját képező ellenőrzések összesen több mint 10 milliárd forint összegű költségvetési támogatás felhasználására terjedtek ki. Az elemzésben az ÁSZ 10 különböző párt (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok, Demokratikus Koalíció, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Magyar Szocialista Párt) gazdálkodása törvényességéről készült jelentések megállapításait, tapasztalatait összegezte.

Az elemzés alapjául szolgáló ellenőrzések során az ÁSZ azt értékelte, hogy az adott párt által közzétett pénzügyi kimutatások megfeleltek-e a törvényi előírásoknak, valamint hogy a szervezet a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a jogszabályi kereteket kitöltő, a végrehajtás feltételeit biztosító belső előírásokat. Az ellenőrzések kiterjedtek továbbá arra is, hogy a pártok szabályszerűen számolták-e el és használták-e fel működésükhöz a forrásokat, különösen a költségvetésből juttatott és az egyéb támogatásokat, adományokat.

Az ÁSZ elemzése ITT érhető el.