Tíz magyar jogász szakmai pályáját is díjazták idén az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepe alkalmából. A Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrendek átadását a járványhelyzetre való tekintettel ugyan későbbre halasztották, a díjazottak névsora azonban megjelent a Magyar Közlöny március 15-diki számában.

Az ÉRDEMREND fokozatait olyan szakemberek kapják, akik a kultúra, a tudomány, a művészet vagy egyéb speciális szakterületen Magyarország érdekeinek előmozdítása, illetve az egyetemes emberi értékek gyarapítása szolgálatában példamutató tevékenységet folytattak, elismerésre méltó teljesítményt nyújtottak.

Az idei évben díjazottak névsorában 10 jogász is szerepel. 

MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje polgári tagozata elismerésben részesültek:

Dr. Panyi Béla Attila

A Legfőbb Ügyész Tanácsadó Testületének tagja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség nyugalmazott főügyészhelyettese.

Több mint négy évtizedes, kiemelkedő szakmai eredményekben gazdag jogászi, ügyészi és oktatói pályafutása elismeréseként kapta a kitüntető címet. 

Dr. Visegrády Antal András

A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa.

Az állam- és jogtudomány számoló, nagy hatású tudományos életműve elismeréseként kapta a kitüntető címet. –

Visegrády Antal szakmai éltművéről részletek ITT olvashatóak.

MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata elismerésben részesültek:

Dr. Stipta István Mihálys területére kiterjedő közel öt évtizedes, hazai és nemzetközi szinten egyaránt nagyra becsült kutatói-oktatói munkája, valamint hiánypótló tankönyvek és publikációk sorát magába fogla

A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára.

A magyar, valamint az egyetemes állam- és jogtörténet kutatása területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő tudományos, illetve oktatói munkája elismeréseként kapta a kitüntető címet.

Stipta István szakmai éltművéről részletek ITT olvashatóak.

Dr. Szalay Gyula

A Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, korábbi dékánja és oktatási rektorhelyettese.

A győri jogászképzés megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint több évtizedes oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntető címet.

Szalay Gyula szakmai éltművéről részletek ITT olvashatóak.

MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata elismerésben részesültek:

Dr. Bodonovich Jenő

Ügyvéd, egykori média- és hírközlési biztos, az Országos Katolikus Rádió Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi jogi képviselője.

A Magyar Katolikus Egyház szolgálatában végzett magas színvonalú jogászi munkája, az egyházi szervezetek és a civil szféra jogi kereteinek kialakításában vállalt szerepe, valamint a hazai média és hírközlés területén végzett emberjogi tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntető címet.

Bodonovich Jenő szakmai éltművéről részletek ITT olvashatóak.

Dr. Görgényi Ilona

A  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára, korábbi intézetigazgatója és tanszékvezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének tanára.

A büntetőjog, a viktimológia, illetve a resztoratív igazságszolgáltatás területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő kutatói, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint eredményes egyetemi vezetői és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntető címet.

Görgényi Ilona szakmai éltművéről részletek ITT olvashatóak.

Dr. Szánthó Miklós

Az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet igazgatója.

Magas színvonalú jogászi és politikai elemzői munkája, valamint magyar és idegen nyelvű publikációi elismeréseként kapta a kitüntető címet.

Dr. Szuchy Róbert

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, habilitált egyetemi docens.

A jogtudomány területén folytatott kutatói és oktatói munkája, valamint magas színvonalú ügyvédi tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntető címet.

Szuchy Róbert szakmai éltművéről részletek ITT olvashatóak.

Dr. Burai-Kovács János

Magas szakmai színvonalú ügyvédi és oktatói, valamint a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság elnökeként végzett munkája elismeréseként kapta a kitüntető címet.

Burai-Kovács János szakmai éltművéről részletek ITT olvashatóak.

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata elismerésben részesült:

Dr. Gyalog Balázs 

A Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára.

A kamarai közéletben vállalt aktív szerepe, valamint védőügyvédi tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntető címet.

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozata elismerésben részesültek:

Dr. Fodor Márta

Az Északerdő Zrt. Igazgatási és Jogi Osztályának vezetője.

Az állami erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó, három évtizedes jogászi tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntető címet.

Vasasné Dr. Fűzi Edit

Az Északerdő Zrt jogtanácsosa.

Az állami erdőgazdálkodási érdekvédelem területén végzett kimagasló jogászi munkája elismeréseként kapta a kitüntető címet.