Az elmúlt fél évben több mint 1200 esetben fordultak alkotmányjogi panasszal a koronavírus elleni védőoltással, a védettségi igazolványok kibocsátásával és az ahhoz kapcsolódó joghatásokkal összefüggésben az Alkotmánybírósághoz. A Testület az ügyek tárgykörök szerinti felosztásával kezdte meg a panaszok vizsgálatát.

Jogos-e a védettségi igazolvány alapján történő bármilyen nemű megkülönböztetés a világjárvány leküzdése érdekében? Kötelezhető-e az egészségügyi dolgozó a koronavírus-elleni vakcina felvételére? Valóban ugyanúgy megilletik-e a védettségi igazolvány birtoklásából származó előnyök a koronavíruson átesett állampolgárokat, mint az oltottakat? – Néhány azok közül a kérdések közül, melyeket az elmúlt fél évben az alkotmány őreihez érkezett panaszok kezdeményezői vetettek fel. Az indítványok kapcsán – többek között – a védettségi igazolvánnyal kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata is napirendre került – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet védettségi igazolvánnyal kapcsolatos egyes rendelkezéseinek megsemmisítését is többen indítványozták.

A panaszok középpontjában – túlnyomó többségében – a hátrányos megkülönböztetés problematikája áll.

A Testület Ügyrendje szerint: „Több érintett által benyújtott, az Alaptörvényben biztosított azonos jog sérelmére és alkotmányos összefüggésre alapított, azonos tárgyú indítvány esetén az Alkotmánybíróság az ügy érdemi vizsgálatát az első befogadást követően elvégezheti.  Az érdemi döntés következményei a többi azonos tárgyú, de még nem befogadott indítványra a döntés érdemétől függően megfelelően alkalmazandóak.”

Az Alkotmánybíróság hivatalos tájékoztatása szerint jelenleg a koronavírus-oltással és a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban három tárgykörben folyik a fentiek szerinti eljárás. Ezek közül kettőben már megtörtént az ügyek kiszignálása az előadó alkotmánybíróra, a harmadik esetkörben pedig hamarosan lezárul a főtitkári előkészítő eljárás.

A három tárgykör (ügycsoport) a következő:

1. Védettségi igazolványhoz előnyöket fűző szabályozással kapcsolatos alkotmányjogi panaszok

Ezen indítványok esetében az Alkotmánybíróság Ügyrendje alapján a hasonló vagy megegyező tartalmú típusindítványokat IV/1093/2021. ügyszámon egyesítette – ez túlnyomó részben lefedi az indítványozók által kifejtett valamennyi aggályt.

Az egyesített ügyekben a védettségi igazolványhoz kapcsolódó megkülönböztetés a panaszosok szerint nem alapul szükséges, arányos és észszerű alkotmányos indokon.

A védettségi igazolványhoz fűződő előnyökkel összefüggésben 2021. szeptember 16-ig mintegy 970 indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz.

2. COVID-19 elleni védőoltás egészségügyi dolgozók számára való kötelezővé tétele:

A beérkezett panaszok az azonos szövegű típusindítványok alapján több csoportba sorolhatók, melyek közül a törvényi feltételeknek megfelelő típusindítványt IV/3010/2021. ügyszámon vette nyilvántartásba a Testület. Az ügyben egy egészségügyi dolgozó indítványozó szerint a kormányrendelet megtámadott rendelkezései korlátozzák a testi integritáshoz és a testi egészséghez fűződő jogát, és számára olyan munkafeltételeket teremtenek, amelyek az emberi méltóságán és az egészségén túl a biztonságát is veszélyeztetik.

2021. szeptember 16-ig mintegy 220 indítvány érkezett ebben a tárgykörben.

3. A természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételei

Az ebben a tárgykörben – főként indítványminták alapján – benyújtott alkotmányjogi panaszok esetében az eljárás jelenleg főtitkári előkészítő szakaszban van. Ennek lezárultával kerülhet sor az ügyek nyilvántartásba vételére, amellyel megkezdődik az Alkotmánybíróság eljárása.

A benyújtott ügyek többségében a panaszosok szerint az oltási protokoll szerinti védettség kialakulását megelőzően kiadott védettségi igazolvány nem garantálja a védettség tényleges kialakulását azoknál sem, akik a kormányrendelet szerinti védettségüket igazolni tudják.

Ebben a tárgykörben 2021. szeptember 16-ig 39 indítvány érkezett.