Az édességárus keserűsége, avagy hova lett a mogyorós golyó? – az ombudsman a hatóságnál lefoglalt és eltűnt áruról

2011.02.28. MTI

A szabálysértési hatóság kötelessége, hogy a lefoglalt áru mennyiségét megállapítsa, az árut megfelelően őrizze. Amennyiben nem így tesz, mulasztásáért viselnie kell a következményeket - fogalmazta meg az állampolgári jogok biztosa.

A megállapításra okot adó ügy panaszosa szerint az ellene folyó szabálysértési eljárásban eltűnt a lefoglalt édességek nagyjából harmada.

Engedély nélkül árusította a fia a panaszos tulajdonában lévő édességeket. A X. kerületi Rendőrkapitányság ezért az árut elvette, a X. kerületi Önkormányzat lefolytatta a szabálysértési eljárást – majd amikor vissza kellett volna adni a cikkeket, kiderült, hogy azoknak mintegy harmada hiányzott.

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy a rendőrség az édességeket mérést követően, átvételi elismervény ellenében, de jegyzőkönyv készítése nélkül vette át, majd két nap múlva átadta az eljárás folytatására hatáskörrel rendelkező szabálysértési hatóságnak. A szabálysértési hatóság elmulasztotta a dolgok formális lefoglalását, valamint a jegyzőkönyv felvételét, továbbá a jogszabályban előírt egyéb garanciális szabályok betartását. Ilyen például, hogy a lefoglalást határozattal kell elrendelni, ami ellen panasznak van helye. A lefoglalt dolgok őrzéséről és megfelelő tárolásáról az eljáró szabálysértési hatóságnak kell gondoskodnia.

A szabálysértési hatóság pénzbírsággal sújtotta a panaszos fiát, és az elvett dolgokat visszaadni rendelte, de ezügyben a jogorvoslatot kizárta. A szabálysértési törvény ugyanakkor nem ismeri az elvétel és visszaadás fogalmát, csak a lefoglalásét, visszatartásét. A visszaadott árut lemérték és kiderült, hogy több kilogramm aszalt vörös áfonya, étzselés drazsé, tejmogyorós golyó teljesen hiányzott, más édességeknek pedig egy része.

A nagyjából harmincezer forintot érő édesség azon a rendőrségen, vagy annál a szabálysértési hatóságnál tűnt el, amelynek gondoskodnia kellett volna a biztonságos őrzésről. Az ombudsman nem fogadhatta el az érvelést, amely szerint a hatóság hivatali helyiségében nincs mérleg, ezért az átvételre mérlegelés nélkül került sor. A jogszabály ugyanis kötelezően előírja a lefoglalt dolgok mennyiségének megállapítását. A mulasztás következményeit ennélfogva a szabálysértési hatóságnak kell viselnie. Az ombudsman megállapította, hogy a szabálysértési hatóság mulasztása súlyosan sértette a panaszos tulajdonhoz és tisztességes eljáráshoz való jogát, ezért kezdeményezte a X. Kerületi Önkormányzat jegyzőjénél, hogy térítsék meg az okozott kárt, a jövőben a szabálysértési eljárások lefolytatása során tartsák be a garanciális eljárási szabályokat, és gondoskodjanak a lefoglalt dolgok mennyiségének lemérésére alkalmas eszköz beszerzéséről.

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN
SZABÁLYSÉRTÉS