Az ombudsman a PSZÁF elhúzódó fogyasztóvédelmi eljárásáról

2011.03. 2. MTI

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete fogyasztóvédelmi eljárásai során több esetben is jelentősen, akár hónapokkal túllépte a jogszabályban előírt ügyintézési határidőt, amivel sérült a jogbiztonság követelménye és a tisztességes eljárással összefüggő jog.

Az ombudsman számos panasz nyomán felhívta a PSZÁF elnökének figyelmét a határidők jelentőségére, az elnök válaszában a hivatal terheinek jelentős növekedésével magyarázta a késedelmeket.

Amikor a panaszok Szabó Máté ombudsmanhoz érkeztek, az ügyintézési határidő a fogyasztóvédelmi eljárásban még negyvenöt munkanap volt, ami az idén három hónapra emelkedett. Ebbe ráadásul nem számít bele például az idő, amely a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok bekérésétől azok beérkezéséig eltelik. Ugyancsak elhúzhatja a válaszadást a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges, vagy a postai kézbesítés ideje.

A Felügyelet az ombudsman megkeresésre adott válaszában előadta, hogy a gazdasági és pénzügyi és válság hatására a fogyasztói beadványok száma a korábbi többszörösére emelkedett. A Felügyelet korábbi vezetése emellett olyan ügyeket is kivizsgáltatott, amelyek nem tartoztak a hatáskörébe. Mindez együtt a jogszabályban előírt határidőn belül nem volt lehetséges úgy, hogy közben a Felügyelet kapacitásai változatlanok maradtak. A 2010. július 1-től hivatalban lévő új vezetőség megtette a szükséges intézkedéseket a felhalmozódott ügyek rendezésére, mégpedig az előírásos határidőn belül – tájékoztatta a biztost a PSZÁF.

A Felügyelet válaszát az ombudsman nem fogadta el. Ezt azzal magyarázta, hogy a panaszok nagy száma és a személyi feltételek szűkössége nem mentesítheti a közigazgatási szervet a törvényben előírt ügyintézési határidő betartása alól. Az ügyfél érdeke, hogy a sérelmezett hitelintézeti magatartást mielőbb kivizsgálják és az eljárás észszerű időn belül befejeződjön – foglalta össze véleményét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN
PSZÁF