A kormány felülvizsgáltatja az építésügyi jogszabályokat és -szabványokat

2011.11. 3. MTI

A kormány felhívta a belügyminisztert, hogy végezze el az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az országos településrendezési és építési követelményeket tartalmazó kormányrendelet (OTÉK), valamint a szükséges egyéb építésügyi jogszabályok átfogó felülvizsgálatát - egyebek mellett ezt tartalmazza az a kormányhatározat, amely a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.

A miniszternek alapvető szempontként kell kezelnie az indokolatlan költségnövelő előírások megszüntetését azzal, hogy ezek nem vezethetnek a biztonsági követelmények sérüléséhez.

A nemzetgazdasági miniszternek pedig a nemzeti szabványosítás intézményrendszerét és szabályozását kell felülvizsgálnia. Eközben meg kell vizsgálnia, hogy az gazdaságosabban, a nemzetgazdaság versenyképességét fokozottabban szem előtt tartva, más szervezeti formában nem működtethető-e hatékonyabban. Meg kell oldania azt is, hogy a jelenleg magyarul hozzá nem férhető szabványok megjelenjenek magyarul is.

Mindkét feladat határideje ez év utolsó napja.

A határozat melléklete felsorolja a felülvizsgálandó szabványokat. Ezek körébe tartoznak például az oktatási és nevelési intézmények-, az otthonok tervezési előírásai, az épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai továbbá a fűtési hőszükséglet számítás is.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
ÉPÍTÉSÜGY