Elektronikus kommunikáció a polgári perekben - Módosult hatálybalépés - 2015. július 1-től alkalmazandó kötelezően

2014.01. 7. Jogi Fórum / OBH

A 2013. december 23. napján kihirdetésre került, az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény 1. § (1) bekezdése, mely – többek között – módosította a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályainak hatálybalépését. A törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyekben 2015. június 30. napjáig – a Pp. 386/U. § (1) bekezdése szerinti kivétellel - választható az elektronikus kommunikáció.

A Pp. 394/C. §-a értelmében az elektronikus kommunikáció 2015. július 1. napjától kötelező a törvényben megjelölt esetekben (pl. a perben vállalkozás valamely fél, a fél jogi képviselővel jár el stb.).

A Pp. 394/D. §-a szerint a szakértővel történő elektronikus kommunikáció 2015. június 30-ig csak a törvényszékek első fokú hatáskörébe tartozó, 2013. január 1. napját követően indult polgári perekben alkalmazható, ha a szakértő vállalja az elektronikus kapcsolattartást és az erre szolgáló elérhetőségét az Országos Bírósági Hivatal részére megküldi. A szakértőnek arról is értesítenie kell az Országos Bírósági Hivatalt, ha továbbiakban nem vállalja az elektronikus kapcsolattartást.

A szakértő e bejelentését itt teheti meg.

A Pp. 394/E. §-a értelmében a bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő elektronikus kapcsolattartása 2015. június 30. napjáig az alábbiak szerint is folytatható:

  • a bíróság a hivatalos iratait másik bíróság, közigazgatási szerv vagy más hatóság részére elektronikus úton is kézbesíttetheti,
  • az elektronikus úton megkeresett másik bíróság, közigazgatási szerv vagy hatóság a megkereső bíróságnak elektronikus úton válaszolhat a megkeresésre.

A 2013. évi CCXLIII. törvény 1. § (2) bekezdésével módosított Pp. 386/U. § (1) bekezdése szerint 2014. január 1. napját követően a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított, a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó perekben a beadványokat és azok mellékletét elektronikus úton kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadványban foglalt nyilatkozat hatálytalan.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL