A szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata - Szakirányú továbbképzés bíráknak, ügyészeknek és rendőröknek

2018.09.10. Jogi Fórum / OBH

Bírák is részt vesznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara által meghirdetett, „A szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata” című szakirányú továbbképzésen. A kurzus célja, hogy a szervezett bűnözés ellen fellépő, a bűnüldözésben és az igazságszolgáltatásban tevékenykedő szakemberek egymás munkáját megismerjék, és együttes fellépéssel segítsék elő a bűncselekmények eredményesebb felderítését, a hatékonyabb vádemelést és az időszerű, megalapozott ítélkezést.

A 2 féléves képzésen a hallgatók jól hasznosítható, gyakorlatorientált tudásra tehetnek szert, prioritásként kezelve a kiberbűnözés elleni hatékony fellépést elősegítő ismeretek átadását. A tananyag kitér a szervezett bűnözéssel érintett büntetőeljárásban a bírói, az ügyészi és a nyomozó hatósági tevékenység speciális teendőire. A képzés a gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási problémákat is felvet, és megoldásokat nyújt rájuk, mely során cél az egyes hivatásrendek közötti kommunikáció erősítése is.

Az Országos Bírósági Hivatal által kiírt pályázat útján 20 bíró kapott lehetőséget a képzésen való önköltségmentes részvételre, az ügyészség és a rendőrség képviselői mellett.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐJOG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
JOGÁSZKÉPZÉS
ÜGYÉSZSÉG
BŰNMEGELŐZÉS
RENDŐRSÉG
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL