A gyakorlatban nem túl gyakoriak a szolgalommal kapcsolatos perek, ezért sokszor mutatkoznak bizonytalanságok, téves felfogások e téren a bírói gyakorlatban.

A tanulmány az évek során konkrét esetekben  felmerülő problémákat összegzi, tisztázzza, különös tekintettel az elhatárolási kérdésekre, figyelembe véve immár az új Ptk. vonatkozó rendelkezéseit is.

A Szerző bíró.