A tanulmány átfogó képet ad a magyarországi bírósági végrehajtás fejlődéséről. A végrehajtási jogot elhelyezi a jogtudomány jogágai között. A tárgyi jogterületnek a megítélése az adott történelmi korszaktól függően hol büntető jellegű, hol magánjogi jellegű. Az írás bemutatja a végrehajási jog szereplőit, eszközeit. Kitér az alkalmazott jogszabályi háttérre, különös tekintettel Werbőczy Hármaskönyvére.

A Szerző köztisztviselő.