A gyermekkorú tanú kihallgatásának különös szabályai a polgári perekben és a büntetőeljárás során

2016. július 14. dr. Ódor Éva

A gyermek meghallgatása a mind a polgári mind a büntető ügyekben szakértelmet és speciális hozzáállást igényel. Lényeges szem előtt tartani azt, hogy a gyermek meghallgatása megfelelő körülmények között történjen a gyermek helyzetéhez, szükségleteihez mérten. A kiskorúak számára is biztosítani kell a tisztességes eljárás egyes elemeit és ezeket a jogokat a gyermek „mindenek felett álló érdekére” történő hivatkozással sem lehet megtagadni vagy szűkíteni. A tanulmányban a kiskorúak meghallgatásának szabályait szeretném röviden ismertetni mind a polgári peres eljárás, mind a büntetőeljárás során.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKJOGOK
GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS