gyes mellett munka


livcsi # 2011.11.23. 18:25

Tisztelt Szakértő! kérdésem a következő lenne,fodrász vállalkozásomat hány órába folytathatom gyes mellet , milyen és mennyi járulékot kell fizetnem? válaszát előre is köszönöm!

racz.eti # 2011.01.06. 09:54

Lyonee! Köszönöm a felvilágosítást!

Lyonee # 2011.01.05. 21:25

racz.eti!
Részmunkaidős foglakoztatást ne vállalj el! A munkáltatód problémája, ha a helyettesítőddel rossz szerződést kötött. Ha csak 10-12 tanítási órát tud adni a 40 órás munkaidőben, és emiatt nem teljesíted a kéthavi tanítási időkeretet, az az ő baja. A fizetésed emiatt nem csökkenhet le, ezt jó tudni! Szerződésváltozást ne írj alá!

durum # 2011.01.05. 21:07

Lenne egy fontos kérdésem, amire még senki sem adott egyértelmű választ. Visszamenék dolgozni 3 év Gyed, Gyes után dolgozni, de a munkáltatóm azt mondja, hogy nem tudja teljes mértékben biztosítani régi munkaköröm, az útódom lenne a felettesem, meg egyéb "kis" változások. Kérdésme, hogy, ha nem fogadom el ezt a "kis" változtatást, akkor jár e nekem állásidő? Vagy igazán mikor is jár állásidő? Előre is köszönöm a válaszukat.

nandy # 2011.01.02. 11:47

durum: leírtuk már párszor, hogy nem kell gyes a felmondási védelemhez.

nandy # 2011.01.02. 11:46

Nem teheti meg.

racz.eti # 2011.01.02. 10:24

Tisztelt Szakértők!

Abban kérnék tanácsot, hogy mit csináljak? Kinevezett tanárként jöttem gyesre 2005ben. 2007ben volt egy kis összekoccanásom a főnökömmel, mert táppénzre mentem második gyermekemmel való terhességem idején. Ő azóta természetesen ahol lehet, betart. A lényeg, hogy most állnék munkába januárban, ahogy kezdődik a második félév. Közölte velem, hogy fél állásba tud visszavenni, mert nem tud csak 10-12 tanórát adni. Megteheti????
Válaszukat előre is köszönöm! BÚÉK!

durum # 2011.01.01. 20:08

Kedves Szakértő!

Kérdésem a felmondási védelemre vonatkozik.
Ha úgy döntök, hogy 8 órában megyek vissza dolgozni, tehát Gyest nem kapok ebben az esetben, a felmondási védettség vonatkozik rám a gyermek 3 éves koráig, vagy csak abban az esetben vagyok védelem alatt, ha Gyest is igényelek? Azt hiszem ez egy nagyon fontos tényező a döntés hozatalban, hiszen nem mindegy, hogy védelem alatt áll a kismama vagy sem

Válaszát köszönöm.

nandy # 2010.12.31. 13:04

Fontos változás 2011-től!
A változás a gyes mellett dolgozó, és táppénzre kényszerülő szülőket érinti.
2010.12.31. után kezdődő keresőképtelenség esetén már nem az eddigi kedvezőtlen szabályok vonatkoznak a gyes mellett dolgozókra, hanem a normál szabályok. Azaz nem a minimálbér a plafon, és nincs már időkorlát sem.

nati78 # 2010.12.25. 22:15

2010. évi . . . törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról
*

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
(Csak a GyES-re vonatkozó rész)

72.§
A Cst. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő – ideértve a kiskorú szülőt a 11. § (4) bekezdésében meghatározott esetben –, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt]
„a) gyermek 3 . életévének betöltéséig,”
73. §
A Cst. 20/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nagyszülő részére a gyermekgondozási segélyre való jogosultság az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha]
„b) a jogosultsági feltételek – ide nem értve a keres ő tevékenység folytatásából adódó kizáró körülményt – a szülő esetében is fennállnak .”
74. §
A Cst. a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B. § (1) A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbefogadó szülő – a házastársi és rokoni örökbefogadás kivételével –, amennyiben a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezéskor a 20 . § (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti életkort már betöltötte, azonban a 10. életévét még nem töltötte be.
(2) Amennyiben a gyermek a 20. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti életkort az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szülő 20. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozási segélyre való jogosultsága a gyermek 20. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti életkorának betöltését követően a jogosultság kezdő időpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint gyermekgondozási segélyben részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat.”
75. §
A Cst, 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21 . § (1) A gyermekgondozási segélyben részesülő személy – ide nem értve a nagyszülőt, az örökbefogadó szülőt a 20/B. szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját – kereső tevékenységet

  1. a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
  2. a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,
  3. a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat,
  4. ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat azzal a megkötéssel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre.

(2) A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.”
76. §
A Cst. 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/A. § (1) A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után, a 21. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint folytathat.
(2) A 27. (1) bekezdésében foglaltakon túl nem jár gyermekgondozási segély a nagyszülőnek, ha – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt . 41. § (3) bek .] helyezik el.”
78. §
A Cst. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.”
82. §
A Cst. 50. §-a következő (5)—(7) bekezdéssel egészül ki:

(7) A 2010. december 31-én kereső tevékenységet folytató, gyermekgondozási segélyben részesülő személy a gyermekgondozási segély folyósítása mellett kereső tevékenységet a 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelően 2011. március 31-éig folytathat."

13. Záró rendelkezések

112. §
(2) E törvény … 37–89. §-a … 2011 . január 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál Kövér László
köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

nyhk # 2010.12.19. 08:33

Sziasztok!

Van egy 6 éves fogyatékos gyermekem, aki után 10 éves koráig Gyes-re vagyok jogosult jelenleg. Én és párom is 8 órában dolgozunk, így januártól nem leszünk jogosultak (bár a MÁK honlapján ez még nem olvasható). Kérdésem az, hogy ebben az esetben a nagymama mehet-e GYES-re és igényelheti-e ő?

Előre is köszönöm a választ!

nandy # 2010.10.26. 11:47

Az talán normális, hogy grátiszként, a fizetés mellé még GYES-t is adnak!?

Vedd hozzá azt is, hogy ha a gyes mellett dolgozó szülő, vagy a gyermeke beteg lesz, akkor nem a fizetése után kapja a táppénzt, hanem csak a minimálbér alapján (max.).
A 4 órás munkavégzéshez annyit fűznék hozzá, hogy én magam is helyeselném, csakhogy nálunk nem divat a részmunkaidős foglalkoztatás!

cathy55 (törölt felhasználó) # 2010.10.26. 07:04

Arról nem beszélve, hogy november 6 tol hogy állományba helyezésem megtörténik elkezdjük a bölcsibe szoktatást. Akkor a helyünkkel mi lesz? Egyik napról a másikra kiteszik a gyereket is? Hisz ha nincs munkahely akkor bölcsi sem. Ha azokra is vonatkozna egy ilyen törvény akik már állományba voltak ekkorra, akkor elég gyorsan kiürülnének a bölcsik hisz nem dolgozhatnának tovább???

cathy55 (törölt felhasználó) # 2010.10.26. 06:46

De ez akkor még egy kérdést felvet. Ha én novembertől vissza vagyok állítva állományba, és januártól behoznak egy törvényt, az nem biztos hogy rám már vonatkozik, hisz állományba helyezésem már megtörtént. Nem úgy szoktak egy törvény beiktatni hogy az az után lévőkre vonatkozik? Hisz akkor rengeteg anyukát aznaptól Újra visszatesznek gyesre? Amikor behozták a 1 év gyed és 1 év gyest akkor sem egyik pillanatról a másikra lett érvényben.Akik akkor terhesek voltak azoknak még maradt a régi rendszer. Legalábbis én így tartom jogosnak. Ha meg választani lehetne hogy8 órát dolgozok, de nincs gyes, vagy kapok gyest de csak 4 órát dolgozhatok akkor biztos hogy a 8orát választanám. Mert nagyon nehéz 4 órás állást találni.

Lyonee # 2010.10.25. 20:41

Az talán normális, hogy grátiszként, a fizetés mellé még GYES-t is adnak!?
Ha tényleg dolgozni akar az anyuka, és nem a gyermekét gondozni, akkor lemondja a GYEST, és teljes munkaidőben dolgozhat.

Többen konfliktusba keveredtek a visszamenetellel kapcsolatban a munkáltatójukkal. Nagy pofon lenne, ha ilyen civódások után januárban mégsem tudnának visszamenni dolgozni 8 órában. A beírások alapján 4 órás munkavégzésre szívesebben alkalmaznák őket, és talán nem azon mesterkednének munkáltatók, hogy hogyan kellene megszabadulni egy kisgyermekes anyukától.

nandy # 2010.10.25. 20:13

Egyébként nagy kiszúrás lesz, ha 4 órában korlátozzák a munkavégzést. Ha valaki 8 órás munkaviszonyból ment szülni, akkor a munkáltató nem kötelezhető a részmunkaidős foglalkoztatásra. Könnyen előfordulhat, hogy ezért az anyuka mégsem tud majd dolgozni.
A Munka Törvénykönyvét is módosítani kellene ezzel összhangban.

nandy # 2010.10.25. 20:11

Ez egyelőre még csak terv, azt sem tudják, hogy mikortól áll vissza a 2006. év előtti szabályozás, azaz hogy a gyes mellett nem lehet dolgozni, illetve csak napi négy órában.

Szerintem kérjed mindenképp, semmi baj nem lesz, ha januártól mégiscsak korlátozzák a gyes melletti munkavégzést, ráérsz akkor is változtatni.

Lyonee # 2010.10.25. 16:31
Lyonee # 2010.10.25. 15:29

cathy55!
Elképzelhető, hogy januártól GYES mellett csak 4 órában lehet dolgozni. Várj egy kicsit, hogy lesz-e tv. módosítás ezzel kapcsolatban, nehogy feleslegesen elromoljon a kapcsolat közted és a munkáltató között.

cathy55 (törölt felhasználó) # 2010.10.25. 15:20

akkor mi most a teendőm? Eddig csak szóban kértem a állományba helyezésemet, de nem késtem le semmiről, gyorsan kérem téritvényes levélben nehogy letagadják, és kérem benne hogy ???? Tehát az állományba helyezést és azt hogy januártol vissza állhassak munkába? vagy mit írjak bele? És meglátom pappíron mit írnak? mert szóban lerázzák az illetőt, de írásban csak nem teszik meg, ha mégis már van rola írásom:) Ja és mikor mondtam hogy munkaügyi jogásztol hallottam ezt hogy vissza kellik venni, persze azt nem mondtam hogy nem nekem mondták csak fórumon olvastam. Erre szó szerint kijelentette azt hogy honnan vette ezt a hülyeséget a munkajogi jogász????őket csak 3 éves kortol kötelezhetik. Esküsznek hogy így tudják. De persze azt nem tudják mit csinálnak ha munkaviszonyban vagyok, de nem kell dolgoznom.Azt mondja erre pénz nélkül nem maradok, kapom a gyest:))))Én paragrafusokat nem ismerem, hogy leírnám nekik, csak ilyen fórumokrol vannak az informácioim.

nandy # 2010.10.25. 14:31

cathy55: nagyon sok munkáltató megpróbál mentesülni a kötelezettsége alól, így inkább átveri a munkavállalót, kihasználva annak tudatlanságát. (Itt a fórumon már olyat is írtak, hogy a munkáltató JOGÁSSZAL konzultált, aki azt mondta, hogy... Ezt persze mi nehezen hisszük el, de mások nem kételkednek.)

Szomorú, de ez van.

Kovács_Béla_Sándor # 2010.10.25. 13:43

Jól tudod; nem tehetik meg; ha nem tudnak foglalkoztatni, írásban mentsenek fel a munkavégzés alól, és fizethetik az állásidőt. Ha nem hiszik el, akkor majd munkaügyi bíróság elmagyarázza nekik. Igaz, nem ingyen.

cathy55 (törölt felhasználó) # 2010.10.25. 13:29

Én ezt nem értem!Mindenhol azt olvasom hogy ha gyed letelte után jelzem hogy vissza akarok menni dolgozni akkor kötelesek visszavenni engem. Vagy nem jól értem? 7éve dolgozok ott a gyerek novemberben tölti a 2 évet és jeleztem hogy vissza mennék. addig rendben is van hogy elfogadták és kiadják a szabimat, de ma voltam bent a bölcsihez kért papírokért meg a munkaszerződés másolatát kikérni .Közölték hogy januártol nem valószínű hogy foglalkoztatnak. Ezt megtehetik? Azt mondják nincs hely hová tegyenek. De minden forumon azt olvasok hogy vissza kell állítaniuk! Akkor most mi van? És ha letellik a szabi mi van akkor? Ki nem rúghatnak a gyerek 3 éves koráig, de ne is menjek dolgozni? Vagy abba reménykednek hogy megijedek hogy nem lesz munkahelyem és önként felmondok? Szó szerint kijelentették hogy szabi letelte után nekik semmi kötelezettségük nincs és ilyent nem is hallottak még hogy 3 éves korig védettség és hogy nekik kötelező engem foglalkoztatni.

Gréta35 # 2010.10.21. 11:41

Bocsánat azt nem írtam le hogy a cégvezetőnek több néven van kisebb cége kb. 5helyen és sem a székhely sem a telephely nem változott és annyira nem vágynék vissza a IX.ker-be mert ott senkinek nincs és nem is lesz gyermeke (emiatt nem voltam népszerű - már a bölcsis fiammal sem visszatértemkor)
A munkaszerződésem határozatlan idejű és 2003 óta dolgozom a cégemnél...
Köszönöm még egyszer

Gréta35 # 2010.10.21. 11:37

Tisztelt Szakértő(k)!
Lehet hogy rossz fórumcímhez fordulok...egyszer már segítettetek nekem a problémám a következő.
2008.májusi a lányom és van egy ovis fiam is november 2-tól dolgoznék szabadságaim letelte után a cégemnél...csakhogy azt mondják a régi helyemen IX.ker.nincs hely viszont a reptéren ill. Gyálon lehet hogy lenne - én XXI.ker-i vagyok és ide járnak a gyermekeim is bölcsibe, oviba - a munkaszerződésemben a MUNKAVÉGZÉS helye változó munkahelyre szól (munkavállaló munkahelyi beosztást a munkaköri leírás tartalmazza amiben IX.ker.van írva).
Volt nagyon régen egy fórum amikor a bölcsis fiammal mentem vissza dolgozni akkor is megpróbáltak kirakni a reptérre akkor egy jogász a Mt. 105.par. (3) bek.-ét írta nekem segítségül: miszerint nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben (tehát más városban v.faluban) végzendő munkára a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke 3éves koráig.
Írta még a (Mt. 76/C. (4) bek.) ha a munkáltató székhelyének,telephelyének változása miatt a munkavállaló munkavégzésének helye módosul...stb.törvényt

  • a lényeg hogy tudnám finoman a munkahelyem tudomására hozni hogy ez elég messze lenne nekem a régi munkahelyemhez képest (+bölcsi,Ovielhozatal)miatt emberi időben vagy hogy lehetne ha mondjuk a kocsimat rendelkezésre bocsátanám benzinpénzt ill. utipénzt kérni ezért a hosszú utazásért... annyira nem szeretnék balhézni viszont nem szeretném visszatértemkor órákig utazni főleg ha bedugul a város egy baleset miatt (nem érnék haza a kicsikért) és nem szeretném ha a fizetésem a benzinpénzre menne el...Kérlek segítsetek okosan megoldani a problémámat Segítségeteket előre is köszönöm Gréta